Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:Εγκύκλιος 372η / 26-11-2020

                                             

                       

ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

===================================

 Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

====================================

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

 

        Άγιος Ανδρέας | Patras EventsΠαιδιά μου εὐλογημένα. Εν ὂψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐφέτος θά τελεσθῇ, δυστυχῶς, μέ λιτότητα καί ἁπλότητα, ἓνεκα τῶν ὑφισταμένων μέτρων καί τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ἐπέτρεψε δι’ ἡμᾶς, αἰσθάνομαι  ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω λόγον ἀγάπης καί παραμυθίας.

          Ἀγάπης, ὡς πνευματικός σας πατήρ, ἀφοῦ ἡ καρδία τοῦ ποιμένος φλέγεται  ἐξ’ ἀγάπης πρός τό ποίμνιό του, πρός τά τέκνα του, ἡ ὁποία ἀγάπη, ὡς στοργή καί ὡς θυσιαστική προσφορά ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀγάπη του καί τήν κοινωνία μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα μας. Καθ’ ἡμέραν αὐτή ἡ ἀγάπη κατακαίει τό εἶναι μου, τήν σκέψη μου, τήν καρδία μου, τήν ὓπαρξή μου ὁλόκληρη καί μοῦ δίδῃ τήν δύναμη, νά μή δίδω τοῖς ὀφθαλμοῖς μου ὓπνον καί τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, γιά τά παιδιά μου, γιά τήν κατά Θεόν εὐτυχία τους καί τήν ἐν γένει χαρά καί εὐφροσύνη τους.

                        Αὐτή ἡ ἀγάπη κάποιες στιγμές ἐξέρχεται ὡς λάβα ἡφαιστείου ἐκ τῆς καρδίας μου, κυρίως, κατά τίς μεγάλες ἡμέρες καί εὐφρόσυνες  ἑορτές ὃπως εἶναι ἡ πασνεβάσμιος ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας.

                        Αὐτή ἡ λάβα τροφοδοτεῖται ἀπό τήν βαθυτάτη προσευχή πρός τόν Θεό γιά ὑγιεία καί ἀγαλλίαση καί πνευματική εὐφροσύνη καί ἀπόλαυση πάντων τῶν ἀγαθῶν τά ὁποῖα προέρχονται παρά τοῦ Πατρός τῶν φώτων.

Συνέχεια ανάγνωσης

Κυκλοφορήθηκε το νέο ημερολόγιο (2021) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Κυκλοφορήθηκε το ημερολόγιο 2021 της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, το οποίο είναι αφιερωμένο “στις μορφές των μαρτύρων και εθνεγερτών Αρχιερέων των Πατρών, από τις απαρχές της Τουρκικής σκλαβιάς μέχρι τα τελευταία χρόνια του απελευθερωτικό αγώνος”

 

1. Ο πρώτος ιερομάρτυς Μητροπολίτης Πατρών Νεόφυτος  (+1466)

Πρώτος Μητροπολίτης Πατρών μετά την Τουρκική κατάκτηση και πρώτο θύμα της Τουρκικής βαρβαρότητας. Ηγηθείς επαναστατικού κινήματος κατά των Τούρκων και θεωρηθείς ως αίτιος της επιδρομής του Ενετικού στόλου εναντίον των Πατρών, συνελήφθη από τους Τούρκους και ανεσκολοπίσθη στις 10 Αυγούστου 1466, ημέρα Δευτέρα. 

(Μητροπολίτης των ετών 1460-1466)

=========================================

2. Ο Εθνομάρτυς Μητροπολίτης παλαιών Πατρών Γερμανός ο Α΄ (+1572)

Λόγιος, ευσεβής και πατριώτης Αρχιερεύς. Μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το 1571, επανεστάτησε τον λαό των Πατρών, αλλά οι Τούρκοι, γενόμενοι κάτοχοι της καταστάσεως το επόμενο έτος τον συνέλαβαν ως υποκινητή της επαναστάσεως και μαζί με έναν ανεψιό του τον έκαψαν επί της πυράς.

(Μητροπολίτης των ετών: 1561-1572)

=========================================

3. Ο λόγιος Μητροπολίτης Παρθένιος ο Ε΄ ο εξ΄ Ιωαννίνων (+1786)

Εξελέγη την 29η Μαΐου 1750. Αναγκασθείς υπό του προκατόχου του Γερασίμου παρητήθη του θρόνου και επανήλθε μετά τέσσερα έτη, όταν εκείνος απεσύρθη οριστικώς. Κατά τα Ορλωφικά έλαβε μέρος στην προετοιμασία της εξεγέρσεως των Πατρών (1770) και πρώτος ύψωσε την σημαία της επαναστάσεως κατά των Τούρκων. Μετά την αποτυχία της επαναστάσεως κατέφυγε στην Αγία Πετρούπολη, όπου ετιμήθη από την Αικατερίνη Β’. Απέθανε εκεί εξόριστος το 1786.

(Μητροπολίτης των ετών 1750-1786)

========================================

4. Ο Εθνεγέρτης παλαιών Πατρών Γερμανός ο Γ΄ (1771-1821)

Επισφραγίζει τον μέχρι της Επαναστάσεως του 1821 επισκοπικό κατάλογο των Πατρών ο Ιεράρχης της Ελευθερίας Γερμανός (1806-1826), το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνος των Ελλήνων. Απέθανε τον Μάιο του 1826 εκ λοιμικής νόσου στο Ναύπλιο, σε ηλικία 55 ετών. 

(Μητροπολίτης των ετών 1806-1826)

 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ στους ευσεβείς και Ορθοδόξους Χριστιανούς της Ενορίας μας, ότι κατά την Περίοδο της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, θα τελείται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της Ενορίας μας “Σαρανταλείτουργο”.
Η Ιερά ακολουθία, (Όρθρος και Θεία Λειτουργία), θα αρχίζει στις 6 το πρωί, και θα τελειώνει στις 7.45.
Η ακολουθία του Εσπερινού θα τελείται κάθε απόγευμα στις 5.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν Πρόσφορο-Ανάμα και Θυμίαμα, αλλά και τα ονόματα των ζώντων και κεκοιμημένων προς μνημόνευση, κατά την ακολουθία του Εσπερινού.
Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή.
Συνέχεια ανάγνωσης

Αναγνώσματα Κυριακής Η΄ Λουκά

Μνήμη Αγίων Γουρία, Σαμωνά, και Αβίβου των μαρτύρων και ομολογιτών. Ήχος πλ. Β΄-Εωθινόν Α΄ 

 

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κατά Λουκά Ι’, 25-37

Ο Καλός Σαμαρείτης! - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΚαι ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;῾Υπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ·καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα: Πρός Ἐφ. β΄, 4-10

Απόστολος Χρυσοκέντητος Επίχρυσος 28-243 - Εκκλησιαστικά ΧατζήςΑδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο τρόπος επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό

     Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος της Ι. Μ. Πατρών, Δρ. Θ.

Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής επιζητεί όλο και περισσότερο την αποστασιοποίησή του από τον Δημιουργό του Θεό. Επιθυμεί να απαλλαγή από τα «δεσμά», όπως ονόμασε τις εντολές του Θεού και της Εκκλησίας Του.

Η επιθυμία του αυτή, όμως, τον περιέσφιγξε με κάποια άλλα δεσμά, τα οποία, πολλές φορές αποδεικνύονται άλυτα και καταστροφικά. Και αυτά είναι τα δεσμά της ύλης, της αβεβαιότητος, του φόβου, των παθών και του πνευματικού θανάτου. Δέσμιος ο αλλοτριωμένος από τον Δημιουργό του Θεό άνθρωπος δεν μπορεί να ενεργήση αυτοβούλως, παρά μόνον κατόπιν υποδείξεως του αμαρτωλού κόσμου και του φρονήματός του, αλλά και των παθών του.

Η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, που είναι η πηγή της ελευθερίας και της λυτρώσεως -ως Σώμα Χριστού- δεν παύει ευαγγελιζομένη, διδάσκουσα και χορηγούσα την Άκτιστη Χάρη, μέσω των ιερών Μυστηρίων της. Όμως, σε αυτήν στην όλη σωστική προσπάθειά της χρειάζεται η συμμετοχή και η συνδρομή και του ιδίου του ανθρώπου. Και αυτή η συμμετοχή – συνδρομή είναι το «θέλω» του καθενός από εμάς.

Συνέχεια ανάγνωσης