Η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κοινότητα των Τσιγγάνων της πόλης μας (29 και 30 Απριλίου)

Οι Τσιγγάνοι τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πατρῶν καί ἰδιαίτερα οἱ κατοικοῦντες στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας, πού ἀριθμοῦν πάνω ἀπό 6.000, ἑόρτασαν μέ εὐλάβεια καί παλλαϊκή συμμετοχή τόν Ἀρχιστράτηγο τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, κατά τό διήμερο, Σάββατο 29 Ἀρπιλίου καί Κυριακή 30 Ἀπριλίου, τῶν Μυροφόρων.

Ἡ Ἱερά εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, μετεφέρθη ἀπό τούς εὐλαβεῖς Τσιγγάνους ἀπό τά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου τους, ὃπου εὐλαβῶς φυλάσσεται, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ὃπου ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Δύμης, Πρωτ. π. Ἀποστόλου Δημητροπούλου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. Ἐν συνεχείᾳ ἡ ἱερά Εἰκών μετεφέρθη λιτανευτικά στήν πλατεία τῶν Τσιγγάνων, ὃπου ἐτοποθετήθη στό κέντρο, πρός προσκύνησιν ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Χιλιάδες Τσιγγάνων μέ πρωτοπόρα τά νειάτα, συγκεντρώθησαν καί ἂρχισε τό προσκύνημα. Ἐκεῖ ἒφθασε καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά τόν Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό  Ἁγίου Δημητρίου Λακκόπετρας καί τήν ἐπίσκεψη σέ πενθοῦντες τῆς περιοχῆς καί σέ ἂλλους εὐσεβεῖς Χριστιανούς κατ’ οἶκον πρός ἐνίσχυσιν καί ἐπιστηριγμόν.

Οἱ Τσιγγάνοι ὑπεδέχθησαν μέ ἐνθουσιασμό  καί πολύ σεβασμό τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος πρό τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ καί ἐνώπιον χιλιάδων Τσιγγάνων ἀπό τήν Κάτω Ἀχαΐα καί ἀπό ἂλλες περιοχές, ἐτέλεσε δέηση καί ἒψαλε μαζί μέ ὃλους τούς προσκυνητάς τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». Ἐπίσης μίλησε σέ ὃλους μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχήθηκε νά ἒχουν ὑγιεία, προκοπή στή ζωή τους καί νά ζοῦν μέσα στήν Ἐκκλησία τήν χάρη τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τούς λέβητας μέ τό παραδοσιακό φαγητό (μοσχάρι μέ ρεβύθια), τό ὁποῖο γεύονται ὃλοι οἱ πανηγυρισταί καί παρεκάθησε μαζί μέ τό Προεδρεῖο τοῦ Συλλόγου καί τούς τοπικούς Ἂρχοντας, στήν δεξίωση πού παρετέθη μέ πολλήν ἀγάπη ἀπό τούς πανηγυριστάς.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων ἡ Ἱερά Εἰκών τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, μετεφέρθη στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ὃπου ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Ὁ Σεβασμιώτατος, σέ συνεργασία μέ τόν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας, τό Προεδρεῖο τοῦ Συλλόγου τῶν Τσιγγάνων καί τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Δύμης, Πρωτ. π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, προχωροῦν πρός ὑλοποίηση τῆς ἐπιθυμίας τῶν ἀδελφῶν μας αὐτῶν, γιά τήν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ  στήν συνοικία τους, πρός τιμήν τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει