Δικαιολογητικά για την τέλεση Εκκλησιαστικού Γάμου στην Ενορία μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό:2693022866FAX:2693022818 –E-MAIL:  enoriaprodromou@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

 Για την τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Ανδρός και Ορθοδόξου Γυναικός απαιτούνται:

1.Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ  Ἡμερήσια Τοπική Ἐφημερίδα  η  ὁποία Εφημερίδα προσκομίζεται ολόκληρη (και όχι μόνο το απόκομμα) στον Εφημέριο του Ιερού Ναού που είναι Ενορία της Νύμφης.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως του υποψηφίου Νυμφίου και της υποψηφίου νύμφης, από το Ληξιαρχείο

3. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ γιά Εκκλησιαστικό Γάμο. Προμηθεύεται ἀπό Δημόσιο Ταμεῖο. Το Παράβολο το οποίο δεν πρέπει να είναι ηλεκτρονικό, προσκομίζεται μαζί με την Δημοσίευση της προαναγγελίας του Γάμου στον Εφημέριο της Ενορίας της Νύμφης.

4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό γαμίας καί σχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα ἀπό τούς μελλονύμφους.

4α. Όταν οι μελλόνυμφοι ανήκουν στην ίδια Μητροπολιτική Περιφέρεια, απαιτείται Βεβαίωση Αγαμίας η οποία εκδίδεται ἀπό τόν Ἐφημέριο της Ενορίας του Νυμφίου και της Νύμφης αντιστοίχως. 

4β.Όταν οι μελλόνυμφοι προέρχονται από Ενορίες διαφορετικών Ιερών Μητροπόλεων, τότε απαιτείται για τον υποψήφιο που ανήκει στην άλλη Μητροπολιτική Περιφερείας από αυτή που θα γίνει ο Γάμος,  Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας. Δηλαδή τότε δεν αρκεί η απλή Βεβαίωση. 

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο υποψήφιος, μετά από σχετική αίτηση του Εφημερίου της Ενορίας του, προς τον οποίο και πρέπει κατ΄  αρχάς να απευθυνθεί.

===============

 Γιά τήν ἔκδοση του  πιστοποιητικού αγαμίας απαιτούνται: Α). Βεβαίωση Ορθοδόξου Βαπτίσεως. Β). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Γ). Παρουσία δύο ἐνηλίκων Μαρτύρων, μέ τίς Ἀστυνομικές τους ταυτότητες οι οποίοι δεν θα έχουν μεταξύ τους συγγένεια α΄ βαθμού, προκειμένου να μαρτυρήσουν περί της αγαμίας και του ασχέτου συγγενείας των μελλονύμφων

===============

5. Δύο Δηλώσεις το Ν.1599/1986. Τά ἔντυπα προμηθεύονται ἀπό τήν ΔΟΥ ἤ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Υπογράφονται στο ΚΕΠ για να βεβαιωθεί το γνήσιο των υπογραφών. Το κείμενο που πρέπει να γράφεται στις δύο Δηλώσεις (Νυμφίου και Νύμφης) είναι το εξής:

  1. ΕΙΜΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
  2. ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ή (ΤΗΝ)……. ΜΕ ΤΟΝ (ΤΗΝ) ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΩ ΕΚΚΛΗΣΑΣΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
  3. ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
  4. ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ, ΟΥΤΕ ΕΧΩ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. (Ή ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΓΑΜΟ (ΜΕ ΤΟΝ Ή ΤΗΝ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΥΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. ΤΑΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ)
  5. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ -ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ- ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………..

=======

6. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ, ΘΑ ΥΠΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ.

===========================

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ἔνδειξη “ΔΙΑ ΓΑΜΟ” τό ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπου αὐτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχική πράξη τοῦ γάμου μέ τό ἀμετάκλητον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως πού λύει τόν γάμον αὐτόν. Ἐκδίδεται ἀπό τό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

β) Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α’ ἤ Β’), ἀπό τή Μητρόπολη, ἤ Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου πολιτικοῦ γάμου.

γ).άν χει προηγηθε πολιτικός γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Τά ἀνωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών (Γραφεῖα: Βότση 34, Ά Όροφος Πάτρα)

Τό Γραφεο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή ὧρες  10.00-13.00. Τηλ. 2610-320602 εσωτ. 3.

Η ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται ἀμέσως ἀπό τούς ἐνδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Ἐφημέριο, στην Ενορία του οποίου θα τελεσθεί ο Γάμος.

Μετά τόν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπό τόν Ἐφημέριο  την Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν Ἐφημέριο, τούς Νεονύμφους και τούς Παρανύμφους

Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στά ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρωτικῶς ντός 30 μερν, ἀπό τήν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σέ κπρόθεσμη κατάθεση πιβάλλεται πρόστιμο!

 Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται ἀπό τους νεονύμφους οι οποίοι φέρουν μαζί τους  τίς Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει