Δικαιολογητικά για τέλεση του Μυστηρίου της Βαπτίσεως στην Ενορία μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2693022866, FAX: 2693022818, Ε-MAIL:  enoriaprodromou@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

      Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

 1. Οι Γονείς του παιδιού που θα βαπτισθεί πρέπει οπωσδήποτε να διαμένουν μόνιμα στην Ενορία μας. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημο έγγραφο.  Δεν τελούμε βάπτιση μη Ενοριτών σε καμία απολύτως περίπτωση. 

2. Οι γονείς πρέπει οπωσδήποτε να συνεννοηθούν με τον ιερέα Εφημέριο για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο Βαπτίσεως. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα μήνα προ της Βαπτίσεως και προτού κλείσουν “τραπέζι και φωτογράφους”.

3. Η  ημέρα, η ώρα και ο τόπος του Μυστηρίου του Βαπτίσματος συμφωνείται με τον ιερέα και με κανέναν άλλο.

4. Στο Μυστήριο θα πρέπει να παρευρίσκονται και οι δύο Γονείς του παιδιού, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητος και έγκυρη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως του τέκνου τους.

5. Οι Γονείς πρέπει να έχουν αποφασίσει πριν φθάσουν τον Ιερό Ναό το όνομα του τέκνου τους, το οποίο Όνομα πρέπει να είναι ΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ. 

 Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να ευρίσκεται στον χώρο της Βαπτίσεως στην ώρα του και να προσκομίσει:

  1. Βεβαίωση ότι είναι Βαπτισμένος Χριστιανός ορθόδοξος από τον Ιερέα της Ενορίας του.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο θα φαίνεται ότι είναι Έγγαμος ή Άγαμος, αλλά και το είδος Γάμου που έχει τελέσει.
  3. Αν είναι έγγαμος, Ληξιαρχική πράξη Εκκλησιαστικού Γάμου

           ===========

εν θα  γίνονται δεκτοί ως ανάδοχοι:

  1. Όσοι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. (Αβάπτιστοι, Αλλόθρησκοι, Αιρετικοί, Αγνωστικιστές ή Άθεοι)
  2. Όσοι «έγγαμοι» δεν έχουν τελέσει Εκκλησιαστικό Γάμο, αλλά πολιτικό ή σύμφωνο συμβίωσης ή απλώς συζούν.
  3. Όσοι αδυνατούν να αναγνώσουν σωστά το Σύμβολο της Πίστεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει