Μεγάλη Τρίτη εσπέρας

(Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Κ. Αχαΐας. Ψάλλουν: Ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Λαμπρόπουλος και ο Λαμπαδάριος Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος)

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…

Τον νυμφώνα σου βλέπω….

Σε τον της παρθένου Υιόν…

Η απεγνωσμένη δια τον βίον…

Το πολυτίμιτον μύρον…

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις…

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει