ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή - Βικιπαίδεια
«Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της Νηστείας αγώνα· οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται, και αναλαβόντες την πανοπλίαν του Σταυρού, τω εχθρώ αντιμαχησώμεθα, ως τείχος άρρηκτον κατέχοντες την Πίστιν, και ως θώρακα την προσευχήν, και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνην, αντί μαχαίρας την νηστείαν, ήτις εκτέμνει από καρδίας πάσαν κακίαν. Ο ποιων ταύτα, τον αληθινόν κομίζεται στέφανον, παρά του Παμβασιλέως Χριστού, εν τη ημέρα της Κρίσεως».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
1. Κυριακή πρωί:
Θεία λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Ώρες 7-10
2. Κυριακή απόγευμα:
Κατανυκτικός Εσπερινός. Ώρες 6-7
3. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα:
Μέγα Απόδειπνο. Ώρες 5.30-6.30
4. Τετάρτη πρωί:
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ώρες  7-9
5. Παρασκευή απόγευμα:
Η ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Παναγία μας. Ώρες 6.30-8

Μπορεί επίσης να σας αρέσει