Ὁ Ἰωάννης, ἄνθρωπος ἅγιος καί μέ ἐξουσία κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων, ρώτησε δαίμονες καί τούς εἶπε: Ποιά πράγματα φοβᾶστε ἀπό τούς Χριστιανούς; καί αὐτοί ἀπάντησαν. Ἔχετε τρία μεγάλα πράγματα που μας τρομάζουν και μας διώχνουν·

-ἐκεῖνο πού φορᾶτε στό λαιμό σας [ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]

-ἐκεῖνο πού λούζεστε στήν Ἐκκλησία [ΙΕΡΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ]

-ἐκεῖνο πού τρῶτε στή Θ. Λειτουργία [ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]

Όποιος φυλάει καλά αυτά, κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν μπορεί να τον βλάψει. (Γεροντικό)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει