Καλοφωνικός Ειρμός Παντάνασσα Πανύμνητε, ηχ δ΄ Μελετίου Σιναϊτου του Παλαιού. Ψάλλει ο αείμνηστος Μητροπολίτης πρ. Πατρών Νικόδημος Βαλληνδράς (1915-2008). Από το 8ο cd του σώματος “Καλοφωνικοί Ειρμοί” της σειράς ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ που επιμελήθηκε ο Μανόλης Χατζηγιακουμής (Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει