Προσωπικό Ενορίας

Ιεροψάλτες
 • κ. Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Πρωτοψάλτης Ι.Ναού Τιμίου Σταυρού,
 • κ. Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος, Λαμπαδάριος Ι.Ναού Τιμίου Σταυρού,
 • κ. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Πρωτοψάλτης Ι.Ναού Ζωοδόχου Πηγής,
 • κ. Γεράσιμος Σταθόπουλος, Λαμπαδάριος Ι.Ναού Ζωοδόχου Πηγής,
 • κ. Φίλιππος Χρυσόπουλος, πρωτοψάλτης Ι. Ναού Αγίου Νικολάου.

 

Κατηχητές
 • Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος
 • Πατήρ Γεράσιμος Δημητρόπουλος
 • Πρεσβυτέρα Μαρία Φράγκου
 • Πρεσβυτέρα Όλγα Καραμιχάλη
 • κυρία Μαρία Κόρδα
 • κυρία Ευτυχία Βαλανίδου
Βοηθοί
 • κ. Μαρία Δημητροπούλου
 • κ. Ελένη Βλάχου
Νεωκόροι
 • κ. Παναγιώτης Καραγιάννης
 • κ. Χριστίνα Κατριμπούζα

 

Σημείωσις: Άπαντες οι ανωτέρω προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους στην Ενορία μας, βοηθώντας κατ´ αυτόν τον τρόπο στην ανοικοδόμηση του καταστραφέντος απο τον σεισμό Ιερού Ναού του πολιούχου μας Τιμίου Προδρόμου