Η Πανήγυρις της Αγίας Αικατερίνης στην Ενορία μας

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, λαμπρώς πανηγυρίσαμε την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος του Χριστού Αικατερίνης της πανσόφου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας μας.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ετελέσθη πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος, προεξάρχοντος του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Ηλιού Κωστοπούλου.

Στην ομιλία του ο π. Ηλίας, ανεφέρθη στον βίον της Αγίας Αικατερίνης. Κατόπιν ανέλυσε την σχέση της θείας σοφίας και  της ανθρωπίνης σοφίας, υπογραμμίζοντας την απόλυτη αξία της πρώτης και την σχετική της δευτέρας. Τέλος κατέληξε στο τρίπτυχο “Ορθή Πίστη, Αγάπη προς τον Θεόν και Αγάπη προς τον συνάνθρωπο”, ως οδό μαρτυρική και ταυτοχρόνως σωτήρια για κάθε Χριστιανό.

Το Σάββατο το πρωί, ετελέσθησαν οι ακολουθίες της Λιτής και του Όρθρου. Ακολούθησε Ιερό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Αμβροσίου Γκουρβέλου.  Στην ομιλία του ο π. Αμβρόσιος ανεφέρθη στον βίο της Αγίας Αικατερίνης και ομίλησε περί της εσωτερικής ομορφιάς η οποία δημιουργείται στον άνθρωπο με την εγκατοίκιση του Χριστού στην ψυχή του, και για την εσωτερική ασχημία που φέρουν στην ψυχή μας τα πάθη και οι αμαρτίες.

 

 

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας μας

Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως θα έχει ως εξής:

  1. Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και ώρα 5 μ.μ. : Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος, υπό του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Ηλιού Κωστοπούλου
  2. Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρες 6.30 – 10 π.μ. : Λιτή,  Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην οποία θα προεξάρχει και θα κηρύξει τον θείον λόγον ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Σήμερον ἡμέρα ἑόρτιος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως διά τήν πόλιν τῶν Πατρῶν.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατέταξεν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τόν ἡγιασμένον πνευματικόν πατέρα καί Ἱεροκήρυκα τῶν Πατρῶν, τόν θερμουγόν διδάσκαλον τῶν θείων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων, τόν φιλόθεον, φιλάγιον καί φιλάνθρωπον, τόν Ἱερέα τῶν πτωχῶν καί τῶν προσφύγων, τόν τροφέα τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν, τόν ἱδρυτήν  τοῦ πρώτου ἐν Ἑλλάδι τῶν Κατηχητικοῦ Σχολείου, τόν μαθητήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τόν παππούλη τῶν Πατρινῶν, τόν Ὃσιον Γερβάσιον τόν Παρασκευόπουλον, τόν κλεινόν καί σημειοφόρον Ἱερωμένον, τόν ἠγαπημένον τοῦ Λαοῦ, τόν ζηλωτήν καί πυρίπνουν ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.

Δοξάζομεν καί  ὑμνολογοῦμεν, τό πανάγιον Ὂνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, τόν τοιαύτην δωρεάν καί χάριν ἐπιδαψιλεύσαντα εἰς τόν Λαόν αὐτοῦ, εἰς τούς ἐκγόνους τοῦ Πρωταποστόλου, τοῦ ἁλιέως τῶν ψυχῶν, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Σταυρῷ, ὣσπερ ὁ Κύριος, τανυθέντος.

Σήμερον, ὁ οὐρανός ἂνωθεν τάς πνευματικάς ἀστράπτει αὐγάς. Σήμερον ἡ γλυκυτάτη Μήτηρ τοῦ Κυρίου μας, ἡ Θεοτόκος, ἡ μήτηρ καί παρηγορία τοῦ ὀρφανοῦ μικροῦ Γεωργίου καί ὓστερον π. Γερβασίου, σύν τοῖς ἀγγέλοις εὐφραίνεται.

Σήμερον ὁ τῆς πενταπόλεως Ἱεράρχης, ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ θαυματοβρύτης, ἐν οὐρανοῖς ἀγάλλεται, διά τόν ἃγιον Μαθητήν του.

Σήμερον ὁ κλεινός καί μέγας τῶν Πατρῶν Ἱεράρχης Ἱερόθεος ὁ Μητρόπουλος, ὁ προστάτης τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, τά πνευματικά κλέα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν οὐρανοῖς ἀπολαμβάνει.

Σήμερον, ὁ τῆς Ὓδρας μακαριστός καί ἀοίδιμος Ἱεράρχης, ὁ Ἱερόθεος, ὁ ἂριστος μαθητής καί ἀφοσιωμένον πνευματικόν τέκνον τοῦ π. Γερβασίου, ἡδυμόλπως καί σεμνοπρεπῶς, τόν Κύριον δοξολογεῖ ἐν εὐφροσύνῃ καί πνευματικῶς ἀνακράζει: «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».

Σήμερον τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων, τῆς τῶν Πατρέων συνεκλεκτῆς, ὁ σύλλογος, χεῖρας καί καρδίας πρός οὐρανόν ὑψώνει καί ἂσμασι καί ὓμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν μακάριον καί ἀκάματον Ἱερέα μακαρίζει.

Σήμερον, ἡ γεννήσασα αὐτόν κώμη, ἡ Γρανίτσα, ἡ Νυμφασία τῆς Γορτυνίας καί πᾶσα ἡ ἁγιοτόκος Ἀρκαδία πνευματικῶς, διά τόν ἃγιον υἱόν αὐτῆς, πανηγυρίζει.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἳδρυση τοῦ πρώτου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἀπό τόν π. Γερβάσιο τῶν Πατρῶν.

     Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς, στόν χῶρο τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 σύναξις τῶν Στελεχῶν Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σέ ὃλους μέ πολύ ἀγάπη, μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό, τῆς Ἐλεήμονος Ἁγίας Ταβιθᾶς.

          Ἡ σύναξις αὐτή πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 100 ἐτῶν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, τοῦ πρώτου ὀργανωμένου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἐν Ἑλλάδι, ἀπό τόν ἀοίδιμον Ἱεροκήρυκα καί πνευματικόν ὁδηγό καί διδάσκαλο τῶν Πατρῶν, π. Γερβάσιο τόν Παρασκευόπουλον.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη μέ σεβασμό καί συγκίνηση στήν μεγάλη μορφή τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου, τοῦ ἠγαπημένου παππούλη τῶν Πατρῶν καί στήν ὃλη πνευματική καί κοινωνική ἐργασία καί προσφορά του, στό ἱερό Γεώργιο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, κυρίως ὃμως στίς πρωτοποριακές γιά τήν ἐποχή του ἱδέες, γιά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τά Νηπιαγωγεῖα, τίς Σχολές ἐπιμορφώσεως ὀλιγογραμμάτων, τίς Σχολές ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως ἀνέργων καί τόσα ἂλλα.

          Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τό ἐπιτελούμενο στήν Ἱερά Μητρόπολη μεγάλο ἒργο στόν νεανικό τομέα, σέ ἐνοριακό καί κεντρικό ἐπίπεδο, γιά τά κατηχητικά στίς Ἐνορίες, τίς κατασκηνώσεις, τίς φοιτητικές ὁμάδες καί συνάξεις, τήν ἐργασία ἀπό τούς Ἱερεῖς στό Πανεπιστήμιο, τήν κατά Θεόν, γενικά, παιδεία τῶν παιδιῶν μας. Ἐπήνεσε ὃλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς, τούς ἐργαζομένους στόν Νεανικό τομέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς συνέστησε νά ἒχουν ἱερό ζῆλο καί ζέση ψυχῆς γιά τό ἒργο αὐτό, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο, παρά ποτέ, σήμερα, πού τά παιδιά μας βαδίζουν χωρίς πνευματική πυξίδα καί, ἐν πολλοῖς, πορεύονται ἀπό τό τίποτα στό πουθενά. 

       «Ὁ κλῆρος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πέφτει  βαρύτερος στούς ὢμους μας καί γιά τοῦτο πρέπει ἂγρυπνα νά ἐργαζώμεθα, ἀντιστεκόμενοι στόν ὁδοστρωτῆρα τῆς ἐποχῆς μας».

          Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ὡραῖα καί ἐπιτυχημένη προσπάθεια, ἡ ὁποία γίνεται στίς Ἐνορίες, μέ τά παιδιά μας ἀγόρια καί κορίτσια, προκειμένου νά διατηρηθῇ ἡ Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά καί παράδοσή μας.

          Μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἒγινε ξενάγηση στήν αἲθουσα  κειμηλίων τοῦ π. Γερβασίου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ.

          Ἐκεῖ, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία σέ ὃλους, νά γνωρίσουν μέσα ἀπό φωτογραφικό ὑλικό καί γράμματα καί ἐπιστολές, τήν ὃλη πορεία καί δράση τοῦ π. Γερβασίου καί ἰδιαιτέρως τήν προσφορά του στόν νεανικό τομέα.  

Συνεχίστε την ανάγνωση