Το γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου

Πηγή:http://macedonia-ellada.blogspot.gr/Τα γεγονότα της γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου αναφέ­ρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο α’ κεφάλαιο του Ευαγγελίου του.

Γράφει, λοιπόν, ότι στις ημέρες του βασιλέως Ηρώδη ζούσε στην Ιουδαία κάποιος ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας. Είχε σύ­ζυγό του την Ελισάβετ, η οποία ήταν απόγονος του Προφή­του Ααρών. Ήσαν και οι δύο άνθρωποι του Θεού και εζούσαν με δικαιοσύνη, φόβο Θεού, ευλάβεια, σωφροσύνη, και ετηρούσαν τις θείες εντολές. Για πολλά χρόνια ικέτευαν τον Κύριο να τους ευλογήσει με τη χαρά της τεκνογονίας, αλλά δεν είχαν αποκτήσει, παρά τη θερμή προσευχή τους, παιδί. Ο Ζαχαρίας και η στείρα σύζυγός του Ελισάβετ είχαν φθάσει σε βαθύ γή­ρας και δεν είχαν πλέον ελπίδα να τεκνοποιήσουν.

Ενώ ο ιερέας Ζαχαρίας ευρισκόταν μία ημέρα στο ναό και εθυμίαζε στο Ιερό Βήμα, εφανερώθηκε σ’ αυτόν Άγγελος Κυρίου, για να προμηνύσει τη γέννηση του επίγειου και ένσαρκου αγγέλου, του Βαπτιστού Ιωάννου. Βλέποντάς τον ο Ζα­χαρίας εταράχθηκε και εφοβήθηκε τόσο πολύ ώστε έμεινε εκστατικός. Τότε ο Άγγελος Κυρίου του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζα­χαρία. Γιατί ο Θεός εδέχθηκε την προσευχή σου και η γυναί­κα σου, η Ελισάβετ, θα γεννήσει υιό. Και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και θα δοκιμάσεις μεγάλη χαρά και αγαλλίαση. Πολ­λοί θα χαρούν για τη γέννησή του, γιατί θα είναι μεγάλος και περιφανής ενώπιον του Θεού. Θα λάβει όλο το πλήρωμα της Θείας Χάριτος και θα γεμίσει από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όταν ακόμη θα κυοφορείται στην κοιλία της μητέρας του Ελισάβετ. Και με το κήρυγμά του θα επιστρέφουν πολλοί Ισραηλίτες στη γνώση του Αληθινού Θεού, του Κυρί­ου αυτών».

Ακούγοντας έκπληκτος ο Ζαχαρίας το μήνυμα του Αγγέ­λου, κατεπλάγη και τον ερώτησε γεμάτος απορία: «Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό; και με ποιο τρόπο θα το γνωρίσω και θα το πιστέψω, όταν είμαι γέροντας στην ηλικία και η γυ­ναίκα μου υπέργηρη και στείρα;». Τότε ο Άγγελος του είπε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, που παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού και με απέστειλε ο Θεός να σου φέρω αυτή τη χαρμόσυνη αγγελία. Και ιδού, επειδή δεν επίστεψες στα λόγια μου, θα μείνεις άλαλος μέχρι την ημέρα που θα εκπληρωθούν όσα σου προανήγγειλα, δηλαδή μέχρι να γεννηθεί ο Ιωάννης».

Πράγματι από εκείνη την ημέρα ο Ζαχαρίας έμεινε βουβός και άλαλος, έως ότου η Ελισάβετ έτεκε τον Πρόδρομο.

Την όγδοη ημέρα οι συγγενείς ήλθαν για να εκτελέσουν την περιτομή του παιδιού και ήθελαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Αλλά η Ελισάβετ τους είπε ότι θα ονομασθεί Ιωάννης. Στην απορία τους, πώς θα λάβει το όνομα αυτό, επειδή κανένας από τους συγγενείς δεν είχε το όνομα αυτό, ο Ζαχαρίας εζήτησε μία μικρή πλάκα επί της οποίας έγραψε τα ακόλουθα: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Κάι εξεπλάγησαν όλοι. Ο Ζαχαρίας δε άνοιξε αμέσως το στό­μα του και ευλογούσε τον Θεό μέσα από την καρδιά του. Ο δε Ιωάννης καθημερινά αναδεικνυόταν ως έμψυχο όργανο της Χάριτος του Θεού, πλήρης των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύ­ματος, στήλη κάθε αρετής και ευσέβειας.

Κατά τους τελευταίους βυζαντινούς χρόνους, η εορτή αυτή ετελείτο στο ναό του Προδρόμου της Πέτρας , με την πα­ρουσία του αυτοκράτορα.

(Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ιούνιος, σ.376-379)
Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Νηστεία των Αγίων Αποστόλων

Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την Νηστεία:

«Mην περιορίζεις  την νηστεία μόνο στην αποχή από το φαγητό. Γιατί πραγματική νηστεία είναι όχι μόνο η αποχή από αρτύσιμα φαγητά αλλά και: Να μην κάνεις τίποτε άδικο. Να λύνεις κάθε δεσμό αδικίας. Να συγχωρείς τον πλησίον σου για το κακό που σού έκανε και να ξεχνάς αυτά πού σού χρωστάει.

=========================

Η Νηστεία των Αγίων Αποστόλων αΆγιοι Απόστολοι οι εργάτες του Ευαγγελίου! - ΕΥΧΗ.grρχίζει τήν Δευτέρα μετὰ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ τελειώνει τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 Ἰουνίου).

 Ὀνομάζεται ἔτσι διότι προηγεῖται τῶν δυὸ ἀποστολικῶν ἑορτῶν: τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου (29 Ἰουνίου) καὶ τῆς «Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» (30 Ἰουνίου).

Ἡ χρονικὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς νηστείας εἶναι μεταβλητὴ ἐπειδὴ ἡ ἔναρξή της ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κινητὴ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀρχίζει τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ λήγει σταθερὰ τὴν 28η Ἰουνίου. Κατὰ τὸ ἰσχῦον ἡμερολόγιο δὲν ὑπερβαίνει ποτὲ τὶς 30 ἡμέρες. Ὑπάρχει ἀκόμα καὶ περίπτωση (ὅταν τὸ Πάσχα ἑορτάζεται μεταξὺ 5 καὶ 8 Μαΐου) νὰ μὴν ἔχουμε καθόλου νηστεία.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας αὐτῆς δέν καταλύουμε κρέας, γαλακτερὰ καὶ αὐγά, ἐνώ επιτρεπεται ἡ κατάλυση ψαριοῦ. (Φυσικὰ πάντοτε ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς).

Ἂν ἡ ἑορτὴ τῶν Ἄγ. Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου πέσει Τετάρτη ἢ Παρασκευή, καταλύουμε μόνο ψάρι. Ψάρι καταλύουμε καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου (24 Ἰουνίου), ὁποιαδήποτε ἡμέρα κι ἂν πέσει.

 Ἡ νηστεία αὐτὴ εἶναι ἀρχαιοπαράδοτος στὴν Ἐκκλησία μας. Πρῶτος ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἀναφέρει νηστεία μιᾶς ἑβδομάδος μετὰ τὴν Πεντηκοστή. «Τῇ γὰρ ἐβδομάδι μετὰ τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ὁ λαὸς νηστεύσας ἐξῆλθε περὶ τὸ κοιμητήριον εὔξασθαι» (ἐγράφη περὶ τὸ 357). Αὐτὸς μὲν ἀναφέρει τὴν νηστεία αὐτὴ ἀμέσως μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἀλλὰ τὸ βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, τὸ ὁποῖο ἔχει γραφεῖ πενήντα περίπου ἔτη ἀργότερα καὶ ἀπηχεῖ ἀποστολοπαράδοτες ἐντολὲς καὶ συνήθειες, τὴν ἀναφέρουν μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, δηλαδὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων.«Μετὰ οὒν τὸ ἑορτᾶσαι ὑμᾶς τὴν Πεντηκοστὴν ἑορτάσατε μίαν ἑβδομάδα καὶ μετ’ ἐκείνην νηστεύσατε μίαν, δίκαιον γὰρ καὶ εὐφρανθῆναι ἐπὶ τὴ ἐκ Θεοῦ δωρεὰ καὶ νηστεῦσαι μετὰ τὴν ἄνεσιν».

Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ χωρίο τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος νηστεία σχετιζόταν μὲ τὴν χαρμόσυνη περίοδο ἀπὸ τὸ Πάσχα μέχρι τὴν Πεντηκοστή, μετὰ τὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ ἐπέλθει κάποιας μορφῆς ἀντίδραση, ὥστε νὰ μετριασθεῖ ἡ χαρμόσυνη διάθεση.

Ἐπειδὴ οἱ Ἀπόστολοι εἶχαν ἀρχίσει τὸ κήρυγμα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, οἱ μετ’ αὐτὴν ἡμέρες ἦσαν ἀφιερωμένες σ’ αὐτούς.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Ἃγιος Γρηγόριος Δέρκων: Ὁ λέων Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους»

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἡ πανσεβάσμια μνήμη τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος ἁγίου Γρηγορίου, Μητροπολίτου Δέρκων, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό 200 χρόνια, ἀπό τήν δι’ ἀγχόνης μαρτυρική τελευτή του, ἀνεγράφη ὑπό τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων.

Βεβαίως ἡ μνήμη τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος καί πρό τῆς ἁγιοκατατάξεώς του ἐτιμᾶτο μέ λαμπρές Ἐκδηλώσεις, στήν γενέτειρά του Ζουμπάτα Πατρῶν, ὃπου μέ ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου ἒχει στηθῆ ἡ προτομή τοῦ λαμπροῦ καί μαρτυρικοῦ Ἱεράρχου.

Μάλιστα, οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται κατ’ ἒτος, σέ συνεργασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μοίρα-Ζουμπάτας, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Ἰουλίου.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτοποθετήθη ἡ πρώτη μετά τήν ἁγιοκατάταξή του ἱερά Εἰκόνα καί πέρυσι ἐτιμήθη γιά πρώτη φορά ἡ μνήμη του ὡς Ἁγίου, ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει καί πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Τήν Τρίτη, λοιπόν, 6 Ἰουνίου ἐτιμήθη ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, (ἐκ μεταθέσεως ἀντί τῆς 3ης Ἰουνίου, πού συνέπεσε μέ τό Ψυχοσάββατο), μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων. Πλειάδα Ἱερέων συμμετεῖχε προσευχητικά στήν Θεία Λειτουργία καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη, στήν θαυμαστή βιοτή καί πολιτεία τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Ἱεράρχου, στήν φλογερή ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, στούς ἀγῶνες του γιά τήν διατήρηση τῆς γλώσσης καί τῆς θρησκείας σέ μιά περίοδο φρικτῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, στήν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί αὐτοσυνειδησίας, στούς ἱερούς του ἂθλους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος καί τέλος στήν ἐπισφράγιση τῆς τολμηρᾶς του στάσεως καί ὁμολογίας ἐναντίον τῶν βαρβάρων Τούρκων κατακτητῶν, μέ τήν αἱματηρά του θυσία.

Σέ μιά ἐποχή, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πού ἒχει ἀτονίσει αὐτό τό ἀγωνιστικό σφρῖγος καί πάθος γιά τά ἱερά καί ὃσια τοῦ Γένους μας, ἡ φωτεινή μορφή τοῦ Γρηγορίου, ὃπως καί τῶν ἂλλων μαρτύρων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, μᾶς ὁδηγεῖ, ὣστε νά πορευώμεθα μέ ἀσφάλεια καί ἀκρίβεια στήν ὁδό τῆς ἀγάπης πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, διατηρώντας τήν ἱερά παρακαταθήκη ἀλώβητη καί ἀνόθευτη καί τήν λαμπάδα τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς παρέδωσαν ἀναμμένη, ὣστε νά φωτίζωνται οἱ δρόμοι τῶν παιδιῶν μας γιά νά κρατήσουν στήν καρδιά τους τά ζώπυρα τοῦ Γένους μας.           Στήν γενέτειρα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Δέρκων, ἐθεμελιώθη Ἱερός Ναός πρός τιμήν του, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιον, τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἀφοῦ ὁ ἃγιος Γρηγόριος Δέρκων, εἶχε χρηματίσει τό πρῶτον Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, εἶτα Βιθύνης καί τέλος Δέρκων.

Συνεχίστε την ανάγνωση

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΕΡΚΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἀριθμ. Πρωτ: 199

Ἐν Πάτραις τῇ 26ῃ Μαΐου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 437Η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἑορτάσωμε καί πάλιν ἐφέτος μέ πανσεβάσμια μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, τοῦ ἐκ Ζουμπάτας τῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἀπηγχονίσθη ἀπό τούς Τούρκους στίς 3 Ἰουνίου 1821, μετά ἀπό πολυώδυνα βάσανα τά ὁποῖα ὑπέστη στίς φυλακές τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

   Ἐπειδή ἡ μνήμη του ἐφέτος, συμπίπτει μέ τό Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ἑορτή του μετατίθεται γιά τήν Τρίτη, 6 Ἰουνίου ἐ.ἒ, δηλαδή τήν ἂλλην ἡμέρα ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθῇ στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τήν Τρίτη 6 Ἰουνίου, ἀπό ὣρα 7 ἓως 10 τό πρωί.

   Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, εὑρίσκεται ἡ πρώτη ἱστορηθεῖσα ἱερά εἰκών τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου.

   Ἀδελφοί μου,

   Εἶναι χρέος ὃλων μας νά ἀποδώσωμε τιμή καί εὐγνωμοσύνη στόν Ἐθνοϊερομάρτυρα Γρηγόριο Δέρκων, ὁ ὁποῖος, ὃπως καί χιλιάδες ἂλλοι Κληρικοί μας, ἒδωσε τό αἷμα του  γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

   Στήν γενέτειρα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, στήν Ζουμπάτα Ἀχαΐας, ἀνεγείρεται Ἱερός Ναός πρός τιμήν του.

   Ἡ συμβολή μας στήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, πιστεύομεν ὃτι θά εἶναι τό ἐλάχιστο πού θά προσφέρωμε, ὡς εὐγνωμοσύνης χρέος, στόν ἒνδοξον αὐτόν Ἀχαιόν Ἱερομάρτυρα, ὁ ὁποῖος περιποιεῖ ἰδιαιτέραν τιμή γιά τήν Πάτρα, τήν Ἀχαΐα καί τήν Ἑλλάδα γενικώτερα.

   Παρακαλῶ, λοιπόν, τήν ἀγάπη Σας, ἐφ’ ὃσον καί σεῖς τό θελήσετε, νά προσφέρετε ὃ,τι δύνασθε στήν δισκοφορία πού θά πραγματοποιηθῇ τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας, ὑπέρ τῆς συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ λαμπροῦ καί ἐνδόξου τέκνου τῆς Ἀχαΐας, Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων.

   Σᾶς εὐχαριστῶ εὐγνωμόνως καί σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ, εὐχόμενος πρός ὃλους σας πᾶσαν εὐλογίαν παρά Κυρίου διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων καί σᾶς περιμένω στήν Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς του, τήν Τρίτη 6 Ἰουνίου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ  

(197 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του)

          Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τήν 30ῃ  Μαΐου 2023, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τό ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου Γερμανοῦ τοῦ Ἐθνεγέρτου, Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 55 ἐτῶν, στό Ναύπλιο, στίς 30 Μαΐου 1826.

          Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ θρυλικοῦ Ἱεράρχου, στήν ἒνδοξο καταγωγή του, στήν στενή συνεργασία του μέ τήν συντοπίτη του Ἐνθοϊερομάρτυρα Γρηγόριο τόν Ε’, στήν Ἐθνική καί θρησκευτική του δράση, ὡς Μητροπολίτης Πατρῶν κατά τά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, στόν πρωταρχικό καί πρωταγωνιστικό του ρόλο γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐναντίον τῶν Τούρκων κατακτητῶν, γιά τήν Ὓψωση τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα, τήν ὓψωση τῆς Σημαίας στήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, στήν φρικτή ἀντιμετώπισή του ἀπό τόν Γκούρα κατά τόν ἐμφύλιο καί στήν τελευτή του στό Ναύπλιο, στίς 30 Μαΐου 1826.

          «…Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός», ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «ἀπό τό βάθρο του στά Ψηλά Ἁλώνια τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒστησε τόν Ἀνδριάντα του ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Πατρέων, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς ὁδηγεῖ μέ τό διαχρονικό του σάλπισμα: Ἢ νά ἐλευθερωθῶμεν ἢ νά ἀποθάνωμεν».

          Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε πλήθος πιστῶν καί πολυπληθής ὃμιλος Μοναζουσῶν ἀπό τήν Ρουμανία μέ ἐπικεφαλῆς δύο Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Κλούζ.

Συνεχίστε την ανάγνωση