Χειροτονήθηκε Επίσκοπος Τρωάδος ο π. Πέτρος Μποζίνης

    Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στόν Ἱερό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τρωάδος κ. Πέτρου, βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρᾳ.

    Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου,  Μητροπολίτου κ. Ἰγνατίου ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Σίμωνος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰώβ (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο),  Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου ἀπό τό Πατριαρχεῖο Γεωργίας, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου (βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας), Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῶ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσοστόμῳ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), ἐνῶ περευρέθη συμπροσευχόμενος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος (βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας).

 

image                 image

Συνέχεια ανάγνωσης

Κήρυγμα της Τετάρτης (4-11-15) : “Η Βασιλεία των Ουρανών”

image

          Στο σημερινό “Κήρυγμα της Τετάρτης” ο π. Απόστολος ανέλυσε εις βάθος το δεύτερο τμήμα του πρώτου Μακαρισμού, ήτοι το: “ότι αυτών έστιν η Βασιλεία των Ουρανών”.

Συνοπτικά – επιγραμματικά  ο ομιλητής ανέφερε:

 1. Το “εστί”, σημαίνει ότι από εδώ και τώρα οι αληθινά ταπεινοί ζουν την Βασιλείαν των Ουρανών. Και εις το βάθος της καρδίας των και εις όλες τις εκφάνσεις της επίγειας ζωής των.

 2. Η έκφραση “Βασιλεία των ουρανών” χρησιμοποιείται κυρίως από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Οι λοιποί Ευαγγελισταί χρησιμοποιούν κυρίως την έκφραση “Βασιλεία του Θεού”. Τούτο διότι ο Ματθαίος που γράφει εβραϊστί, απευθυνόμενος κυρίως εις  Εβραίους, αποφεύγει τη χρησιμοποίηση του Ονόματος “Θεός”, αφού τούτο απαγόρευε ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο όμως  σημαίνουν το αυτό, ταυτίζονται.

 3.  Η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα πραγματικότητα που άρχισε με την έλευση του Χριστού μας στην γη. Ταυτοχρόνως είναι και μέλλουσα και προσδοκωμένη, ταυτιζομένη προς την αιώνιο και άφθαρτο μακαρία μεταθανάτιο ζωή των αληθινών τέκνων του Θεού.

 4. Εις την Βασιλείαν του Θεού εισέρχονται οι αληθινά, ουσιαστικά και υγιώς Ταπεινοί. Εις τας ψυχάς αυτών επικρατεί πλήρως το άγιο Θέλημα του Θεού και τοιουτοτρόπως βιώνουν οντολογικώς και όχι ηθικώς και εδώ την Βασιλεία του Θεού εν τη καρδία αυτών, ως ένα μυστήριο ενοποιήσεως του “επιγείου και του επουρανίου”.

 5. Τι είναι η Βασιλεία των ουρανών: Είναι ο “χώρος” στον οποίον επικρατεί το Θέλημα του Θεού. Στον “μικρόκοσμο” της ψυχής αλλά και στον “μακρόκοσμο” της κοινωνίας. Η Ψυχή και η κοινωνία στις οποίες πραγματοποιείται πάντοτε το θέλημα του Θεού, ως ο μοναδικός  απόλυτος νόμος της ζωής και ως πηγή αληθινής ευτυχίας μεταποιούνται σε Βασιλεία του Θεού.

 6. Από άλλη οπτική, η Βασιλεία του Θεού είναι αυτός ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας.(ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών).

 7. Η Βασιλεία του Θεού είναι η Αγία Του Ορθόδοξος Εκκλησία ως στρατευομένη (επι της γής), η οποία συνεχώς γίνεται “ευλογημένη Βασιλεία του” και ως θριαμβεύουσα (εν τω ουρανών), που εκτείνεται στην μακαρία αιωνιότητα. Στην στρατευμένη Εκκλησία ανήκουν οι βεβαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που ζουν στο επίγειο τμήμα της Εκκλησίας- Βασιλείας, και πολεμούν ως καλοί στρατιώτες για την κατάληψη του επουρανίου τμήματος της ουρανίου Βασιλείας. Σε αυτό το τμήμα  ζουν τώρα οι άγγελοι και οι άγιοι ως θριαμβευτές στον ουρανό. Τοιουτοτρόπως Εκκλησία του Θεού και Βασιλεία του Θεού ταυτίζονται.

 8. Η βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία με τον Χριςτό. Δεν ειναι τόπος και χρόνος, αλλά τρόπος και αιωνιότητα. Δεν είναι βρώσις και πόςις, αλλά άςκηςις και δικαιοσύνη σύν αγιασμώ. Εις αυτήν αγάλλονται οι κατατρυφόντες τω Κυρίω.

 9. Εις την Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει θάνατος, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος έτι, ότι τα πρώτα απήλθον. “Και νυξ ουκ έσται εκεί και χρείαν ουκ έχουσιν λίχνου και φωτός ηλίου, ότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και βασιλεύσουσιν εις αιώνα αιώνος”. (Αποκαλ. γ, κα κβ). Φως και ζωή και δόξα και χαρά και ειρήνη και αγάπη.

 10. Η Βασιλεία του Θεού βιώνεται εδώ ατελώς, προσωρινώς. Εκεί θα βιωθεί τέλεια και αιώνια. Η ευτυχία των  μετεχόντων εις αυτήν την μακαριότητα θα είναι ανεξάντλητος, αυξανομένη (από δόξης εις δόξαν) ατελευτήτως.

 11. Οι απορρίπτοντες  την Βαςιλεία του Θεού προς  χάριν της ηδονής της αμαρτίας, αυτοτιμωρούνται και στην παρούσα ζωή αφού εις το βάθος του “είναι”, του κάθε ανθρώπου,  η συνείδησις βοά και ελέγχει αυτόν περί της αμαρτίας, αλλά και πικραίνει αυτόν εν τη αμαρτωλή ηδονή. Αυτοτιμωρούνται όμως και εις την αιωνιότητα, αποκλείοντες εαυτούς της κοινωνίας μετά του Θεού, που συνιστά την λύτρωση και σωτηρία…

Συνέχεια ανάγνωσης

Η Εκκλησία στη Δυτική Αχαΐα και η συμβολή της στην Ανάπτυξη

image
Υπό του πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Δημητροπούλου, Αρχιερατικού Επιτρόπου Δύμης και προϊσταμένου Ενορίας Τιμίου Προδρόμου Κάτω Αχαΐας.

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΘΡΩΣΗ: Από Εκκλησιαστικής Διοικητικής επόψεως η Δυτική Αχαΐα διαιρείται σε τέσσερις Αρχιερατικές Περιφέρειες: Δύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ωλενίας. Σε όλη τη Δυτική Αχαΐα υπάρχουν 44 Ενορίες και δύο Γυναικεία Μοναστήρια Στην περιοχή κατ΄ εντολήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, διακονούν: Ο Ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεώς μας π. Κύριλλος Κωστόπουλος, τέσσερις (4) Αρχιερατικοί Επίτροποι και σαράντα έξι (46) Ιερείς. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των Ενοριών της Δυτικής Αχαΐας, ανέρχονται στις 35.000 Ψυχές. Κέντρο της όλης Εκκλησιαστικής και Πνευματικής διακονίας στην περιοχή είναι η Κάτω Αχαΐα. Πολιούχος της Κάτω Αχαΐας και προστάτης όλης της Δυτικής Αχαΐας, ο Τίμιος Πρόδρομος, του οποίου το Γενέσιο εορτάζεται πανηγυρικώς κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου με συμμετοχή όλων των Δυμαίων. Να σημειώσουμε ότι ο Ναός του πολιούχου μας κατεστράφη από το σεισμό του 2008. Έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή του νέου Ι.Ναού του Τιμίου προδρόμου. Αναζητούμε εκείνους, οι οποίοι με αγάπη Χριστού στην καρδιά, θα μας βοηθήσουν οικονομικά σε αυτή την τόσο δύσκολη προσπάθειά μας…

Β. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ: Η Εκκλησία μας σημαίνεται δια των Μυστηρίων της. Ως συνέχεια αυτών, έρχεται η πνευματική-ποιμαντική διακονία της. Στην Κάτω Αχαΐα και γενικότερα στη Δυτική Αχαΐα, επιτελείται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ένα σημαντικό Πνευματικό-Ποιμαντικό και Φιλανθρωπικό έργο, που στοχεύει στην “κατά Θεόν” ανάπτυξη του λαού μας. Συγκεκριμένα στην Ενορία της Κάτω Αχαΐας, υπάρχουν οι εξής πνευματικές διακονίες:
1. ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ: Σε κάθε Θεία Λειτουργία και «Το Κήρυγμα της Τετάρτης».
2. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Κάθε Κυριακή πρωί.
3. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Μικρό, Κατώτερο, Μέσο, Ανώτερο.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ α. Σχολή βυζαντινής Μουσικής β. Σχολή Φωνητικής
5. ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ: «Ο Τίμιος Πρόδρομος».
6. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ: Διεύθυνση: «timiosprodromos.com
7. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ: Με κέντρο το “Ευτέρπειο Ίδρυμα Αγάπης” η Ενορία μας φροντίζει με αγάπη και διάκριση για τους εν ανάγκαις και περιστάσεσιν ευρισκομένους αδελφούς μας.
8. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ: Με πολύ προσευχή και πολλούς κόπους ετοιμάζεται η λειτουργία Κατασκηνώσεως για Παιδιά και Νέους….

Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η ανάπτυξη ενός τόπου, τότε μόνον είναι πραγματική και ολοκληρωμένη, όταν αφορά όχι μόνον στο Υλικό μέρος της ζωής μας, αλλά και στο Πνευματικό. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω πως είναι ελπιδοφόρα και χρήσιμα τα ανωτέρω, που εγράφησαν με αφορμή την ημερίδα με θέμα “προοπτικές ανάπτυξης στην Δυτική Αχαΐας”, η οποία πραγματοποιείται αύριο στην πόλη μας. Γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνον τα μνημόνια και τα αντιμνημόνια, ούτε τα αναπτυξιακά και οικονομικά προγράμματα, ούτε μόνον  τα πολεοδομικά σχέδια… Είναι όλα τα παραπάνω, πρωτίστως όμως είναι  ο Ελληνορθόδοξος Πολιτισμός μας.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Η Εκκλησία παρούσα στην Ημερίδα με θέμα:Αναπτυξιακές προοπτικές για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας

image image

  Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ε.ε. και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσόστομο εκπροσώπησε ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π.Απόστολος Δημητρόπουλος, αρχιερατικός επίτροπος Δύμης, ενώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. κ. Γερμανό, εκπροσώπησε ο αιδεσιμολογιώτατος πρεσβύτερος π. Παναγιώτης Τσίρος, εφημέριος Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα.

  Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο π.Απόστολος, μετέφερε τις Αρχιερατικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Πατρών, για επιτυχία της ημερίδας. Ο δε π.Παναγιώτης, μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Ηλείας.

  Στη συνέχεια ο π.Απόστολος, ευχήθηκε και αυτός τα αρμόζοντα, και ανεφέρθη δι’ ολίγων στην συμβολή της Εκκλησίας στην Πνευματική κυρίως “ανάπτυξη” του λαού μας. Μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και ευλογεί και αγιάζει αυτόν ως ψυχοσωματική ύπαρξη. Και τούτο διότι ως τέτοιος είναι δημιουργημένος από τον Τριαδικό Θεό. Συνεπώς η Εκκλησία μας εύχεται και υπέρ ευκρασίας αέρων και ευφορίας των καρπών της γης. Ευλογεί τον τίμιο κόπο των παραγωγών, την καλλιέργεια της γης, την παραγωγή των προϊόντων και την προώθηση αυτών προς βρώσιν και πόσιν, προς εξυπηρέτησιν της ζωής των ανθρώπων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον τα προϊόντα που παράγουμε -στον ευλογημένο από τον Θεό (εύφορο και ηλιόλουστο) και ποτισμένο με τα νάματα της Ορθοδόξου Πίστεως και με τα αίματα των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας- τόπο μας έχουν την υπέροχη ποιότητα που θα χαρακτηρίζαμε ως  μοναδική.

  Κλείνοντας, ο π. Απόστολος, επεσήμανε: “Τέλος θα ήθελα και εγώ, ως πολίτης που ζει από τη γέννησή μου μέχρι σήμερα σε αυτόν τον τόπο τον οποίο αγαπάω και πονάω, να σας καλέσω να προσέξουμε ιδιαίτερα:

 1. Την ανάγκη αναπτύξεως υγιούς οικολογικής συνείδησης σε όλους μας
 2. Την προσοχή και τον διάλογο όλων σχετικά με το  σχέδιο πόλεως που τώρα επεκτείνεται
 3. Την ανάπτυξη συνειδήσεως υγιούς τοπικισμού
 4. Την ανάγκη συνδυασμού ανάπτυξης και παράδοσης
 5. Την ανάπτυξη του εμείς και τη συρρίκνωση του εγώ”.
Συνέχεια ανάγνωσης

Σύναξη Κατηχητών και βοηθών αυτών στο Χατζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Χατζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Εκκλησίας μας, έγινε σύναξη των διακονούντων στο Κατηχητικό έργο της Ενορίας μας. Σε αυτήν ο π. Απόστολος έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες στους Κατηχητάς και στις Κατηχήτριες, προκειμένου να επιτελούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σημαντικό έργο τους. Μεταξύ άλλων ο π. Απόστολος:

1.Ζήτησε μετ’ επιτάσεως το Κατηχητικό έργο να εδράζεται επί της προσωπικής πνευματικής ζωής των Κατηχητών, επί της καλής προετοιμασίας κάθε μαθήματος, και επί της μεγάλης και διαχύτου αγάπης προς τα Παιδιά.

2. Ζήτησε την χρησιμοποίηση μόνο των εγκρίτων Κατηχητικών Βοηθημάτων από τους Κατηχητάς, τα οποία και προσέφερε σε αυτούς. Καθόρισε δε, αφήνοντας κάποια ευελιξία την σειρά των μαθημάτων.

3. Ζήτησε την εβδομαδιαία συνεργασία των Κατηχητών μετ’ αυτού, ώστε να λύνονται άμεσα τα ανακύπτοντα ζητήματα. Ανακοίνωσε δε ότι μία φορά το μήνα θα διδάσκει ο ίδιος εκ περιτροπής και στα επτά Κατηχητικά της Ενορίας μας. (Το μάθημα στην Φοιτητική ομάδα γίνεται πάντα από τον ίδιο).

4. Ο π. Απόστολος κατέληξε: “Το Κατηχητικό έργο αποτελεί σημαντικότατο έργο της Εκκλησίας μας. Εσείς που υπηρετείτε αυτό το έργο, με την Ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, είστε πολύτιμοι συνεργάτες μας και βρίσκεστε καθημερινώς στις προσωπικές και λειτουργικές προσευχές μου. Να έχετε την Ευλογία του Θεού μας και την Ευχή του προστάτου μας Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Καλή και ευλογημένη Κατηχητική Χρονιά”.

5. Να σημειωθεί ότι φέτος στα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας Κατηχούνται γύρω στα εκατόν πενήντα παιδιά. Αυτό μας γεμίζει με μεγάλη χαρά και αυξάνει τον ποιμαντικό ζήλο μας.

Συνέχεια ανάγνωσης