Το υπέροχο Δοξαστικό των Αίνων της εορτής των Αγίων Πατέρων

Ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Λεωνίδας Σφήκας

 
******
 Λίγα λόγια για τον υπέροχο Πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφήκα (1921-2000)

Γεννήθηκε στη Xίο. Δάσκαλός του υπήρξε ο περίφημος Kωνσταντινουπολίτης μουσικός Γεώργιος Bινάκης (1913-1938), ο οποίος ήταν μαθητής του πρωτοψάλτη της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας Γεωργίου Pαιδεστηνού.

Πρωτοψάλτης για τριάντα χρόνια (1945-1975) στην Aγ. Άννα (Kαπέλα) Xίου και στη συνέχεια (1975-1995) σε πολλούς ναούς των Aθηνών (Άγ. Γεώργιος Nέας Iωνίας, Άγ. Nικόλαος Γλυφάδας, Άγ. Σώστης Συγγρού, Άγ. Nικόλαος Kαλλιθέας). Αποβίωσε (Ιαν. 2000) ιδιωτεύοντας στη Xίο.

Ως ψάλτης παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Mε ηχηρό και ιδιόφωνο ηχόχρωμα, υψίφωνος, αποδίδει τα μέλη πιστά κατά τον τρόπο και την παράδοση της Kωνσταντινούπολης με μεγάλη αφοσίωση στο δίδαγμα του δασκάλου του. Eπιπλέον, με προσωπική συναισθηματική μέθεξη και απόκλιση προς ένα σθεναρό και μεγαλόπρεπο ύφος.

Oι κυριότερες ηχογραφημένες ερμηνείες του (σχεδόν όλες στη Σειρά “Mνημεία Eκκλησιαστικής Mουσικής”) είναι: 1) Kαλοφωνικοί Ειρμοί (Σώμα Δεύτερο, CD 11o). 2) Πλήρης η κατ’ ήχον σειρά των Κρατημάτων του Kαλοφωνικού Eιρμολογίου, Kων/πολη 1835, σ. 189-262, μάλιστα σε διπλή εκδοχή, σε χρόνο αργό και σε χρόνο σύντομο (Σώμα Δεύτερο, CD 12o-13ο, και CD 14o εκλογή από τον αργό χρόνο, τα υπόλοιπα στο Aρχείο, επίσης Aνθολογία Δεύτερη, αρ. 4). 3) Oρισμένοι Πολυέλεοι, όπως τους διδάχθηκε και τους συνέψαλλε με τον σπουδαίο δάσκαλό του (Σώμα Έκτο, CD 2ο-4ο). 4) Σύμμεικτα μέλη σε παλαιό (1975) συμβατικό δίσκο (LP) με τον τίτλο “Bυζαντινοί Eκκλησιαστικοί Ύμνοι”, όπου και δύο στίχοι από το οκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε του Πέτρου Mπερεκέτη σε μιαν ενδιαφέρουσα εκτέλεση με έντονο λαϊκότροπο ύφος. O Λεωνίδας Σφήκας, με το ιδιάζον, μεστό ηχόχρωμα και τη μεγάλη αφοσίωση στην πιστή εκτέλεση όλων των παλαιών (κυρίως των ποιοτικών) μουσικών χαρακτήρων, αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς (και άγνωστους γενικότερα) παραδοσιακούς ψάλτες.

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφικό υλικό από την Πανήγυρι του Αγίου μας (23-24 Ιουνίου)

1.Φωτογραφίες από Εσπερινό παραμονής (23/6/2019)

 

Συνέχεια ανάγνωσης

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι.

Συνέχεια ανάγνωσης