Αγιοκατάταξις του Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν
Ἀριθμ. Πρωτ:235                                                                         Πάτραις τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 385η
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
==============
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Αντώνιος Παρασκευόπουλος: ''Ὁ Δέρκων Γρηγόριος, νέος ἅγιος μεταξύ τῶν Λακώνων Ἁγίων'' του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. ΕυσταθίουΜετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, ἀναγγέλομεν πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τήν, ἐν ταῖς Δέλτοις τῶν Ἁγίων, κατάταξιν, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπό εἰσήγησιν τῆς ἐλαχιστότητος ἡμῶν καί θετικήν γνωμοδότησιν τῆς, ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν ζητημάτων, Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Μητροπολίτου Δέρκων, τοῦ ἐκ τῆς κώμης Ζουμπάτας τῶν Πατρῶν ἓλκοντος τήν καταγωγήν.
Ὁ μακαριστός, ἒνδοξος καί Ἃγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, ἠξιώθη, εἰς πολύ νέαν ἡλικίαν, τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς καί ἀξίας, ὡς Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας κατ’ ἀρχάς, διαδεχθείς τόν Ἃγιον Ἑθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτην 2 Ἀνανίαν, ὓστερον ὡς Μητροπολίτης Βιδύνης τῆς Βουλγαρίας καί τέλος ὡς Μητροπολίτης Δέρκων ἀπ’ ὃπου μαρτυρικῶς δι’ ἀγχόνης τήν 3ην Ἰουνίου 1821, ὓστερον ἀπό φυλακίσεις καί πολλάς καί φρικτάς βασάνους, ἀνῆλθεν εἰς τήν οὐράνιον Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Ἀνεδείχθη μέγας ὑπερασπιστής τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί ἐμψυχωτής τοῦ δούλου Γένους ἐν δεινοῖς χρόνοις τῆς πικρᾶς τουρκικῆς δουλείας, σταθείς ὡς βράχος ἀκλόνητος καί πυρσός φαεινός διά τό Ὀρθόδοξον ἡμῶν Ἒθνος, συνεργάτης δέ ἂριστος, τῶν μαρτυρικῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως καί κυρίως τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’. 
Τό Λείψανόν του ἐρρίφθη ὑπό τοῦ μαινομένου πλήθους τῶν ἀπίστων ἀγαρηνῶν εἰς τήν θάλασσαν τοῦ Βοσπόρου, ὃπου ἀναπαύεται ἓως τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως. Ἡ ἁγία καί μακαρία ψυχή του συγχορεύει ἐν οὐρανοῖς μετά τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων καί μετά τῶν Ἀγγέλων. 
Συνεχίστε την ανάγνωση

Η πανήγυρις της Αγίας Παρασκευής στην Ενορία μας

Λαμπρός ήτα και εφέτος ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής στο ομώνυμο Εκκλησάκι της Ενορίας μας, την Κυριακή 25 Ιουλίου το απόγευμα και την Δευτέρα 26 Ιουλίου πρωί και απόγευμα. Συγκεκριμένα:

-Την Κυριακή 25 Ιουλίου το απόγευμα ετελέσθη ο πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος υπό του π. Αποστόλου Δημητροπούλου. Ο π. Απόστολος στο κήρυγμά του ανεφέρθη στην αγνότητα της Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής,  τονίσας ιδιαιτέρως την ανάγκη να επανέλθει και ο σύγχρονος χριστιανός σε αυτήν την αγνότητα που ελκύει την Χάρη του Χριστού μας.

-Την Δευτέρα το πρωί ετελέσθη η Θεία Λειτουργία εις το τέλος της οποίας ο π. Απόστολος ομίλησε για την πίστη στον Τριαδικό Θεό που πρέπει μέσω της Κατηχήσεως να εισέλθει στις ψυχές των παιδιών και των νέων μας, βοηθώντας τους να ξεφύγουν από την πνευματική σύγχυση που  εντέχνως καλλιεργείται από τις αντίχριστες δυνάμεις της εποχής μας. 

-Την Δευτέρα το απόγευμα ετελέσθη η ακολουθία του Εσπερινού, Ιερά Παράκλησις προς την Αγία και Ιερά λιτάνευση της Εικόνος της εις τα πέριξ του Ιερού Ναού. Των Ιερών ακολουθιών προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ο οποίος αφού μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ομίλησε επικαίρως, αναπτύξας τον βίον της Αγίας Παρασκευής και αναλύοντας σημεία αυτού, στοχεύοντας στην πνευματική ωφέλεια του πυκνού εκκλησιάσματος.

 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ἓνα ἒργο ζωῆς προχωρεῖ μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν Κάτω Ἀχαΐα.

Ὁ μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός, τοῦ Τιμίου Προδρόμου Πολιούχου Κάτω Ἀχαΐας, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρεται στήν ὡς εἲρηται πόλη, προχωρεῖ πρός δόξαν Θεοῦ καί ψυχικήν ἀγαλλίαση τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐνορίας.

Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὑρέθη στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στό κέντρο τῆς πόλης ὃπου ἒχει μεταφερθεῖ ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Ἐνορίας, ἐκείνη τῆς Γεννήσεως τοῦ Τιμίου, ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ, Ἰωάννου.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ τοπικοί Ἂρχοντες καί πλῆθος Λαοῦ.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη μετά τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς, π. Ἀποστόλου Δημητροπούλου, τοῦ Δημάρχου Δυτικῆς Ἀχαΐας καί ἂλλων τοπικῶν Παραγόντων στόν τόπο ὃπου ἀνεγείρεται ὁ περίλαμπρος Ἱερός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε ἐν συγκινήσει τόν π. Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἒργου καί τούς συνεργάτες του, ὡς καί όλον τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Κάτω Ἀχαΐας, διότι σέ χρόνια δύσκολα μέ κόπους καί ἐκ τοῦ ὑστερήματός τους, ἀνεγείρουν αὐτόν τόν Ναόν, μνημειακόν ὂντως, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελέσῃ κόσμημα, οὐχί μόνον τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας γενικώτερον.

Ὁ Σεβασμιώτατος στηρίζει παντοιοτρόπως μέ ὃλην τήν ψυχήν του τήν εὐλογημένη καί ἐργώδη αὐτή προσπάθεια. Ὁ Ναός αὐτός ἀνεγείρεται στόν τόπο, ὃπου εὑρίσκετο ὁ παλαιότερος Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό  τῆς 8ης Ἰουνίου τοῦ 2008.

Ὁ πόνος πλέον, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἢδη μετατρέπεται εἰς χαράν καί σύντομα, ηὐχήθη, νά περατωθῇ ὁ Ναός μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί νά ἀξιωθοῦμε ὃλοι μας νά χαροῦμε στά Ἐγκαίνιά του.

Ἐκάλεσε δέ ὃλους εἰς πανστρατιάν, ὣστε νά περατωθῇ ὁ Ναός καί εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως τούς εὐεργέτες καί δωρητές γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου τῆς Κάτω Ἀχαΐας.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Πανήγυρις της Αναλήψεως του Σωτήρος μας Χριστού, στον Κοιμητηριακό Ναό της Ενορίας μας

Η Ανάληψη του Κυρίου - Αφιέρωμα - Σαν Σήμερα .gr

Την Μεγάλη Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως εορτάσαμε πανηγυρικά στον φερώνυμο Ιερό Ναό του Ενοριακού Κοιμητηρίου της πόλης μας.

 

Την Τετάρτη το απόγευμα, μετά την Αναστάσιμη ακολουθία (δια της οποίας επεσφραγίσθη η Αναστάσιμος Περίοδος), ετελεσθη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετά της ακολουθίας της Αρτοκλασίας.

Την Πέμπτη το πρωί, ετελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος. Συλλειτούργησαν ο π. Απόστολος και ο π. Γεράσιμος, οι ιερείς της Ενορίας μας.

Κατά την Θεία λειτουργία ομίλησε ο προϊστάμενος της Ενορίας μας π. Απόστολος Δημητρόπουλος. Ο ομιλητής ανέλυσε το δογματικό και το πνευματικό περιεχόμενο τροπαρίων της εορτής, καταλήγων στην ανάγκη για άκρα ταπείνωση, που αποτελεί την μοναδική οδό “κατανοήσεως” και “λυτρωτικής βιώσεως”  όλων των σταθμών του Μυστηρίου της Θείας Οικονομίας.  Η δια της οδού της ταπεινώσεως κατανόηση και βίωση του λόγου και του Νόμου του Θεού, είναι η μοναδική οδός σωτηρίας του ανθρώπου.

================== 

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τα τρία πανηγυράκια μας

Την Τρίτη του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Κ.  Αχαΐας

Την Παρασκευή του Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Αχαΐας

Την Δευτέρα 10 Μαϊου, πανηγυρίζει ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αλυκών Κάτω Αχαΐας

Συνεχίστε την ανάγνωση