Η Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων

Αδελφοί μου,

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ενορία μας, επί τη Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων. Προς το παρόν ανακοινώνουμε ότι στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, δύνανται να Η ΓΕΝΝΗΣΙΣπροσέρχονται οι πιστοί, εκάστη Δευτέρα πρωί και εκάστη Τετάρτη απόγευμα μετά το Κήρυγμα.  

Ακολούθως δημοσιεύουμε ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Γέννηση του Χριστού μας.

Με ευχές για καλό υπόλοιπο σαρακοστής,

                                                               Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος

 

 

Ομιλία ιερού Χρυσοστόμου εις την Γέννησιν του Χριστού μας: 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Φωνές ποιμένων φθάνουν μέχρι τ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιο τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.
Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα χερουβείμ και δοξολογούν τα σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι βλέποντας τον Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

Σήμερα η Βηθλεέμ μιμήθηκε τον ουρανό: αντί για αστέρια δέχθηκε τους αγγέλους. αντί για ήλιο, δέχθηκε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Μη ζητάς να μάθης πώς. «Όπου γαρ βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις».

Εκείνος λοιπόν το θέλησε. Και το έκανε. Κατέβηκε στη γη και έσωσε τον άνθρωπο. Όλα συνεργάστηκαν μαζί του γι’ αυτό τον σκοπό.
Σήμερα γεννιέται αυτός που υπάρχει αιώνια, και γίνεται αυτό που ποτέ δεν υπήρξε. Είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος. Γίνεται άνθρωπος, και πάλι Θεός μένει.

Όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν δέχονταν την παράδοξη γέννησί του: Από τη μια οι Φαρισαίοι παρερμήνευαν τα ιερά βιβλία. κι από την άλλη οι γραμματείς δίδασκαν άλλα αντί άλλων. Ο Ηρώδης πάλι ζητούσε να βρη το νεογέννητο βρέφος όχι για να το τιμήση, μα για να το σκοτώση.

Ε, λοιπόν, όλοι αυτοί σήμερα τρίβουν τα μάτια τους, βλέποντας τον βασιλιά τ’ ουρανού να βρίσκεται στη γη, μ’ ανθρώπινη σάρκα, γεννημένος από παρθενική μήτρα.

Και ήρθαν οι βασιλείς να προσκυνήσουν τον επουράνιο βασιλιά της δόξης.
Ήρθαν οι στρατιώτες να υπηρετήσουν τον αρχιστράτηγο των ουρανίων δυνάμεων.
Ήρθαν οι γυναίκες να προσκυνήσουν εκείνον που μετέβαλε τις λύπες της γυναίκας σε χαρά.
Ήρθαν οι παρθένες να προσκυνήσουν εκείνον που δημιούργησε τους μαστούς και το γάλα, και τώρα θηλάζει από μητέρα παρθένο.
Ήρθαν τα νήπια να προσκυνήσουν εκείνον που έγινε νήπιο, για να συνθέση δοξολογικό ύμνο «εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων».
Ήρθαν τα παιδιά να προσκυνήσουν εκείνον που η μανία του Ηρώδη τα ανέδειξε σε πρωτομάρτυρες.
Ήρθαν οι άνδρες να προσκυνήσουν εκείνον που έγινε άνθρωπος για ν’ απαλλάξη τους ανθρώπους από τα δεινά τους.
Ήρθαν οι ποιμένες να προσκυνήσουν τον καλό ποιμένα, που θυσίασε τη ζωή του για χάρι των προβάτων.
Ήρθαν οι ιερείς να προσκυνήσουν εκείνον που έγινε αρχιερεύς «κατά την τάξιν Μελχισεδέκ».
Ήρθαν οι δούλοι να προσκυνήσουν εκείνον που πήρε δούλου μορφή, για να μετατρέψη τη δουλεία μας σ’ ελευθερία.
Ήρθαν οι ψαράδες να προσκυνήσουν εκείνον που τους μετέβαλε σε «αλιείς ανθρώπων».
Ήρθαν οι τελώνες να προσκυνήσουν εκείνον που από τους τελώνες ανέδειξε ευαγγελιστή.
Ήρθαν οι πόρνες να προσκυνήσουν εκείνον που παρέδωσε τα πόδια του στα δάκρυα μιας πόρνης.
Κοντολογής, ήρθαν όλοι οι αμαρτωλοί να δουν τον Αμνό του Θεού, που σηκώνει στους ώμους του την αμαρτία του κόσμου:
Οι μάγοι για να τον προσκυνήσουν.
οι ποιμένες για να τον δοξολογήσουν.
οι τελώνες για να τον κηρύξουν.
οι πόρνες για να του προσφέρουν μύρα.
η Σαμαρείτις για να ξεδιψάση.
η Χαναναία για να ευεργετηθή.

Αφού λοιπόν όλοι σκιρτούν από χαρά, θέλω κι εγώ να σκιρτήσω, θέλω να χορέψω, θέλω να πανηγυρίσω. Χωρίς κιθάρα, χωρίς αυλό, χωρίς λαμπάδες αναμμένες στα χέρια μου. Πανηγυρίζω κρατώντας, αντί γι’ αυτά, τα σπάργανα του Χριστού. Αυτά είναι η ελπίδα μου, αυτά η ζωή μου, αυτά η σωτηρία μου, αυτά ο αυλός μου, αυτά η κιθάρα μου. Γι’ αυτό τα ‘χω μαζί μου: για να πάρω από τη δύναμί τους δύναμι, για να φωνάξω μαζί με τους αγγέλους «δόξα εν υψίστοις Θεώ», και με τους ποιμένες «και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14).

Και ξέρετε γιατί; Γιατί εκείνος που προαιώνια γεννήθηκε από τον Πατέρα ανεξήγητα, γεννιέται σήμερα από παρθένο υπερφυσικά. Το πώς, το γνωρίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εμείς μόνο τούτο μπορούμε να πούμε: ότι αληθινή είναι και η ουράνια γέννησίς του, αδιάψευστη είναι και η επίγεια. Αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε Θεός από Θεό, αλήθεια είναι και ότι γεννήθηκε άνθρωπος από παρθένο. Στον ουρανό είναι ο μόνος που γεννήθηκε από τον Πατέρα μόνο, Υιός του μονογενής. Και στη γη είναι ο μόνος που γεννήθηκε από την Παρθένο μόνο. Υιός της μονογενής. Όπως στην περίπτωσιν της ουράνιας γεννήσεώς του είναι ασέβεια να σκεφθούμε μητέρα, έτσι και στην περίπτωσι της επίγειας γεννήσεώς του είναι βλασφημία να υποθέσουμε πατέρα. Ο Θεός τον εγέννησε με τρόπο θεϊκό. Η Παρθένος τον εγέννησε με τρόπο υπερφυσικό. Έτσι, ούτε η ουράνια γέννησίς του μπορεί να εξηγηθή, ούτε η ενανθρώπησίς του μπορεί να ερευνηθή. Το ότι τον εγέννησε η Παρθένος σήμερα το γνωρίζω. Το ότι τον εγέννησε ο Θεός προαιώνια το πιστεύω. Κι έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέννησί του, χωρίς φιλοπερίεργες έρευνες κι ανώφελες συζητήσεις. Γιατί, σ’ ό,τι αφορά τον Θεό, δεν πρέπει να στέκεται κανείς στη φυσική εξέλιξι των πραγμάτων, αλλά να πιστεύη στη δύναμι εκείνου που κατευθύνει τα πάντα.

Τί φυσικώτερο απ’ το να γεννήση μια παντρεμένη γυναίκα; Αλλά και τί πιο παράδοξο απ’ το να γέννηση παιδί μια παρθένος, χωρίς άνδρα, και πάλι παρθένος να μείνη;

Γι’ αυτό λοιπόν, μπορούμε να ερευνούμε ό,τι γίνεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Ό,τι όμως συμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό, να το σεβόμαστε σιωπηλά. Όχι γιατί είναι επικίνδυνο, αλλ’ επειδή είναι ανερμήνευτο.

Φόβο νιώθω μπροστά στο θείο μυστήριο.
«Τί είπω ή τί λαλήσω;»

Βλέπω εκείνη που γέννησε. Βλέπω κι εκείνον που γεννήθηκε. Αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν μπορώ να τον καταλάβω. Όπου θέλει, βλέπετε, ο Θεός, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Έτσι έγινε κι εδώ: η φυσική τάξις παραμερίσθηκε, και ενήργησε η θεία θέλησις.
Πόσο ανέκφραστη είναι η ευσπλαχνία του Θεού!

Ο προαιώνιος Υιός του Θεού, ο άφθαρτος και αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. Για ποιο λόγο; Να, όπως ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε περισσότερο σ’ ό,τι βλέπουμε παρά σ’ ό,τι ακούμε. Στα ορατά πιστεύουμε. Στα αόρατα απιστούμε. Έτσι, δεν πιστεύαμε στον αόρατο αληθινό Θεό, αλλά λατρεύαμε ορατά είδωλα με μορφή ανθρώπων.

Δέχθηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσιαστή μπροστά μας με ορατή μορφή ανθρώπου, για να διαλύση μ’ αυτό τον τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξί του. Κι ύστερα, αφού μας διδάξη με την αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία του, να μας οδηγήση εύκολα στην αληθινή πίστι, στα αόρατα και υπερφυσικά.

Κατάπληξι με γεμίζει το θαύμα!

Παιδί βλέπω τον παλαιό των ημερών!

Σε φάτνη αναπαύεται, αυτός που έχει θρόνο τον ουρανό!

Χέρια ανθρώπινα αγγίζουν τον απρόσιτο κι ασώματο!

Με σπάργανα είναι σφιχτοδεμένος, αυτός που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας!

Όμως… αυτό είναι το θέλημά του: την ατιμία να μεταβάλη σε τιμή. με δόξα να ντύση την ευτέλεια. και την προσβολή σε αρετή να μεταπλάση.

Πήρε το σώμα μου. Μου προσφέρει το Πνεύμα του. Μου χαρίζει τον θησαυρό της αιώνιας ζωής παίρνοντας αλλά και δίνοντάς μου: παίρνει τη σάρκα μου για να με αγιάση. μου δίνει το Πνεύμα του για να με σώση.

«Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει» (Ησ. 7, 14).
Τα λόγια είναι της συναγωγής, μα το απόκτημα της Εκκλησίας.
Η συναγωγή βρήκε τα κείμενα που ήτανε γραμμέ¬νο. η Εκκλησία ανεκάλυψε τον θησαυρό που ήταν μέσα τους κρυμμένος.
Η συναγωγή έβαψε το νήμα. η Εκκλησία φόρεσε τη βασιλική στολή.
Η Ιουδαία τον εγέννησε. η οικουμένη τον υποδέχθηκε.

Η συναγωγή τον εθήλασε και τον έθρεψε. η Εκκλησία τον παρέλαβε και ωφελήθηκε.
Στη συναγωγή βλάστησε το κλήμα. εμείς όμως απολαμβάνουμε τα σταφύλια της αλήθειας.
Η συναγωγή τρύγησε τα σταφύλια. οι ειδωλολάτρες όμως πίνουν το μυστικό πιοτό.
Εκείνη έσπειρε στην Ιουδαία τον σπόρο. οι ειδωλολάτρες όμως θέρισαν το στάχυ με το δρεπάνι της πίστεως. Αυτοί έκοψαν με σεβασμό το ρόδο, και στους Ιουδαίους έμεινε το αγκάθι της απιστίας.

Το πουλάκι πέταξε, κι αυτοί οι ανόητοι κάθονται και φυλάνε ακόμη τη φωλιά.

Οι Ιουδαίοι πασχίζουν να ερμηνεύσουν το βιβλίο του γράμματος, και οι ειδωλολάτρες τρυγούν τον καρπό του Πνεύματος.

«Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει».
Πες μου Ιουδαίε, πες μου λοιπόν, ποιον εγέννησε;
Δείξε, σε παρακαλώ, θάρρος, έστω και σαν εκείνο που έδειξες μπροστά στον Ηρώδη. Αλλά δεν έχεις θάρρος. Και ξέρω γιατί: εξ αιτίας της επιβουλής σου. Στον Ηρώδη, μίλησες για να τον εξολόθρευση. σε μένα όμως δεν μιλάς για να μην τον προσκυνήσω.

Ποιον λοιπόν εγέννησε; Ποιον;
Τον δημιουργό της κτίσεως. Κι αν εσύ σωπαίνεις, η φύσις το βροντοφωνάζει. Τον εγέννησε λοιπόν με τον τρόπο που ο ίδιος θέλησε να γεννηθή. Στη φύσι δεν υπήρχε η δυνατότητα μιας τέτοιας γεννήσεως. Εκείνος όμως, σαν κύριος της φύσεως, επενόησε τρόπο γεννήσεως παράδοξο. Κι έδειξε έτσι ότι, και άνθρωπος που έγινε, δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, μα όπως μόνο σε Θεό ταιριάζει.
Εκείνος που έπλασε τον Αδάμ από παρθένα γη, εκείνος που από τον Αδάμ κατόπιν έκαμε γυναίκα, γεννήθηκε σήμερα από παρθένο κόρη που νίκησε τη φύσι, ξεπερνώντας τον νόμο του γάμου.

Ο Αδάμ, τότε, χωρίς να έχη γυναίκα, γυναίκα απέκτησε.
Η Παρθένος τώρα, χωρίς να έχη άνδρα, άνδρα γέννησε.

Και γιατί έγινε αυτό; Να γιατί:
Οι γυναίκες είχαν ένα παλιό χρέος προς τους άνδρες, αφού από τον Αδάμ είχε βλαστήσει γυναίκα χωρίς τη μεσολάβησι άλλης γυναίκας. Γι’ αυτό η Παρθένος σήμερα, ξεπληρώνοντας στους άνδρες το χρέος της Εύας, γέννησε χωρίς άνδρα, δείχνοντας έτσι την ισοτιμία της φύσεως.

Σώος έμεινε ο Αδάμ μετά την αφαίρεσι της πλευράς του.
Αδιάφθορη έμεινε κι η Παρθένος μετά τη γέννησι του βρέφους.

Αλλά πρόσεξε και κάτι ακόμη:
Δεν έπλασε ο Κύριος κάποιο άλλο σώμα για να εμφανισθή στη γη. Προσέλαβε το σώμα του ανθρώπου για να μη φανή ότι περιφρονεί την ύλη από την οποία δημιουργήθηκε ο Αδάμ. Ήρθαν έτσι, Θεός και άνθρωπος, σε μυστική ένωσι. Κι ο διάβολος, που είχε υποδουλώσει τον άνθρωπο, τράπηκε σε φυγή.

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αλλά γεννιέται σαν Θεός. Αν προερχόταν, όπως εγώ, από ένα κοινό γάμο, πολλοί θα θεωρούσαν απάτη τη γέννησί του. Γι’ αυτό γεννιέται από παρθένο. γι’ αυτό διατηρεί τη μήτρα της άθικτη. γι’ αυτό διαφυλάττει την παρθενία της ακεραία: για να γίνη ο παράξενος τρόπος της γεννήσεως αιτία ακλόνητης πίστεως.

Σ’ αυτόν λοιπόν που θα αμφισβητήση την άσπορη γέννησι του Λόγου του Θεού, θα επικαλεσθώ σαν μάρτυρα την αμόλυντη σφραγίδα της παρθενίας.

Πες μου λοιπόν, Ιουδαίε, γέννησε η Παρθένος ή όχι; Κι αν μεν εγέννησε, γιατί δεν ομολογείς την υπερφυσική γέννησι; Αν πάλι δεν εγέννησε, γιατί εξαπάτησες τον Ηρώδη; Όταν εκείνος ζητούσε να μάθη «που ο Χριστός γεννάται», εσύ δεν είπες «εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας;» (Ματθ. 2, 4). Μήπως εγώ γνώριζα την πόλι ή τον τόπο; Μήπως εγώ γνώριζα την αξία του βρέφους που ήρθε στον κόσμο; Ο Ησαΐας και οι προφήτες σας δεν μίλησαν γι’ αυτό; Κι εσείς, οι αγνώμονες εχθροί, δεν εξηγήσατε την αλήθεια; Εσείς, οι γραμματείς κι οι Φαρισαίοι, οι ακριβείς φύλακες του νόμου, δεν μας διδάξατε για τον Χριστό; Εσείς δεν ερμηνεύσατε τις Γραφές; Μήπως εμείς γνωρίζαμε τη γλώσσα σας; Και όταν εγέννησε η Παρθένος, εσείς δεν παρουσιάσατε στον Ηρώδη τη μαρτυρία του προφήτη Μιχαία: «Και συ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ουδαμώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα. εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, όστις ποιμανεί τον λαόν μου τον Ισραήλ»; (Ματθ. 2, 6).

Πολύ καλά είπε ο προφήτης «εκ σου». Από σας προήλθε και παρουσιάσθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Παρουσιάσθηκε σαν άνθρωπος για να καθοδηγήση τους ανθρώπους. Παρουσιάσθηκε σαν Θεός για να σώση την οικουμένη.
Μα τί ωφέλιμοι εχθροί είστε εσείς! Τί φιλάνθρωποι κατήγοροι!

Εσείς κατά λάθος δείξατε πως το νεογέννητο της Βηθλεέμ είναι Θεός. Εσείς τον κηρύξατε χωρίς να το θέλετε. Εσείς τον φανερώσατε πασχίζοντας να τον κρύψετε. Εσείς τον ευεργετήσατε επιθυμώντας να τον βλάψετε.
Τί αστοιχείωτοι δάσκαλοι είστε, αλήθεια; Εσείς πεινάτε, και τρέφετε άλλους. Εσείς διψάτε, και ποτίζετε άλλους. Πάμπτωχοι είστε και πλουτίζετε άλλους.

Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε. Ελάτε να πανηγυρίσουμε. Είναι παράξενος ο τρόπος της γιορτής – όσο παράξενος είναι κι ο λόγος της γεννήσεως του Χριστού.
Σήμερα λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά.
Ο διάβολος καταντροπιάσθηκε.
Οι δαίμονες δραπέτευσαν.
Ο θάνατος καταργήθηκε.
Ο παράδεισος ανοίχθηκε.
Η κατάρα εξαφανίσθηκε.
Η αμαρτία διώχθηκε.
Η πλάνη απομακρύνθηκε.
Η αλήθεια αποκαλύφθηκε.
Το κήρυγμα της ευσεβείας ξεχύθηκε και διαδόθηκε παντού.
Η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη γη.
Οι άγγελοι συνομιλούν με τους ανθρώπους.
Όλα έγιναν ένα.

Γιατί;
Γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη κι ο άνθρωπος ανέβηκε στους ουρανούς. Κατέβηκε ο Θεός στη γη και πάλι βρίσκεται στον ουρανό. Ολόκληρος είναι στον ουρανό κι ολόκληρος στη γη. Έγινε άνθρωπος κι είναι Θεός. Είναι Θεός κι έλαβε σάρκα. Κρατιέται σε παρθενική αγκαλιά, και στα χέρια του κρατεί την οικουμένη.

Τρέχουν κοντά του οι μάγοι. Τρέχουμε κι εμείς. Τρέχει και τ’ αστέρι για να φανερώση τον Κύριο του ουρανού. Μα… κι εκείνος τρέχει. Τρέχει προς την Αίγυπτο. Και φαίνεται βέβαια πως πηγαίνει εκεί για ν’ αποφύγη την επιβουλή του Ηρώδη. Όμως τούτο γίνεται για να εκπληρωθούν τα προφητικά λόγια: «Έσται εν τη ημέρα εκείνη Ισραήλ τρίτος εν τοις Ασσυρίοις, και εν τοις Αιγυπτίοις ευλογημένος έσται ο λαός μου εν τη γη ην ευλόγησε Κύριος Σαβαώθ» (πρβλ. Ησ. 19, 24).

Τί λες, Ιουδαίε; Εσύ που ήσουν πρώτος έγινες τρίτος; Οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι μπήκαν μπροστά, και ο πρωτότοκος Ισραήλ πήγε πίσω;

Ναι. Έτσι είναι. Οι Ασσύριοι θα γίνουν πρώτοι, επειδή αυτοί πρώτοι με τους μάγους τους προσκύνησαν τον Κύριο. Πίσω τους οι Αιγύπτιοι, που τον δέχθηκαν όταν κατέφυγε στα μέρη τους για ν’ αποφύγη την επιβουλή του Ηρώδη. Τρίτος και τελευταίος ο Ισραηλιτικός λαός, που γνώρισε τον Κύριο από τους αποστόλους, μετά τη βάπτισί του στον Ιορδάνη.

Τί άλλο μένει να πω;

Δημιουργό και φάτνη βλέπω… Βρέφος και σπάργανα… Λεχώνα παρθένο, περιφρονημένη. Φτώχεια πολλή… Ανέχεια πολλή…
Είδες όμως τί πλούτος μέσα στη μεγάλη φτώχεια; Ο πλούσιος πτώχευσε για χάρι μας. Δεν έχει ούτε κρεββάτι ούτε στρώμα. Μέσα σε φάτνη ταπεινή τον έχουν αποθέσει…

Ω φτώχεια, πλούτου πηγή!

Ω πλούτε αμέτρητε, κρυμμένε μες στη φτώχεια!

Μέσα στη φάτνη κείτεσαι, και την οικουμένη σαλεύεις.

Μέσα σε σπάργανα τυλίγεσαι, και σπας τα δεσμά της αμαρτίας.

Λέξι ακόμη δεν άρθρωσες, και δίδαξες τους μάγους τη θεογνωσία.

«Τί είπω ή τί λαλήσω;»
Να βρέφος σπαργανωμένο.
Να η Μαρία, μητέρα και παρθένος μαζί.
Να ο Ιωσήφ, πατέρας τάχα του παιδιού.
Εκείνη η γυναίκα, αυτός ο άνδρας. Νόμιμες οι ονομασίες, αλλά χωρίς περιεχόμενο.
Ο Ιωσήφ μνηστεύθηκε μόνο την Μαρία, και το Άγιο Πνεύμα την επεσκίασε. Έτσι, γεμάτος απορία, δεν ήξερε τι να υποθέση για το βρέφος: Να πη πως ήταν καρπός μοιχείας δεν τολμούσε. Να προφέρη λόγο βλάσφημο κατά της Παρθένου δεν μπορούσε. Ούτε πάλι δεχόταν το παιδί σαν δικό του, γιατί του ήταν άγνωστο το πώς και από ποιον γεννήθηκε.

Αλλά να που πάνω στη σύγχυσί του παίρνει απάντησι από τον ουρανό, με τη φωνή του αγγέλου: «Μη φοβού, Ιωσήφ. το γαρ γεννώμενον εξ αυτής εκ Πνεύματός εστιν αγίου» (Ματθ. 1, 20). Και φανέρωσε έτσι σ’ εκείνον και σε μας ότι το Άγιο Πνεύμα επεσκίασε την Παρθένο.
Γιατί όμως ο Χριστός θέλησε να γεννηθή από παρθένο αφήνοντας αβλαβή την παρθενία της;

Να γιατί:
Κάποτε ο διάβολος εξαπάτησε την παρθένο Εύα.
Τώρα ο άγγελος έφερε το λυτρωτικό μήνυμα στην παρθένο Μαριάμ.
Κάποτε η Εύα ξεστόμισε λόγο που έγινε αιτία θανάτου. Τώρα η Μαρία γέννησε τον Λόγο που έγινε αιτία αιώνιας ζωής.
Ο λόγος της Εύας έδειξε το δέντρο που έβγαλε τον Αδάμ από τον παράδεισο.
Ο Λόγος της Μαρίας έδειξε τον Σταυρό που έβαλε τον Αδάμ πάλι στον παράδεισο.

Σ’ αυτόν λοιπόν τον Λόγο του Θεού και Υιό της Παρθένου, που άνοιξε δρόμο μέσα σε τόπο αδιάβατο, ας αναπέμψουμε δοξολογία «συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν».

ΠΗΓΗ:
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ”
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000

 
Συνεχίστε την ανάγνωση

Αρχίζει η Νηστεία των Χριστουγέννων

Η σημερινή Κυριακή 15η Νοεμβρίου, είναι η ημέρα ενάρξεως της Νηστείας των Χριστουγέννων. Σε λίγες ημέρες (το Σάββατο 21 Νοεμβρίου), θα ψαλούν  (και στο εξής και μέχρι τα Χριστούγεννα θα ψάλλονται) οι Καταβασίες  των imageΧριστουγένων.

Η Νηστεία των Χριστουγέννων προετοιμάζει τον πιστό Ορθόδοξο Χριστιανό, προκειμένου να ζήσει εν τη καρδία του το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου.

Την περίοδο αυτή, όσον αφορά την “Πνευματική νηστεία”, “νηστεύομε”από αμαρτίες, από κακές συνήθειες, και αγωνιζόμαστε εντατικότερα εναντίον των παθών και αδυναμιών μας.

Αγωνιζόμαστε εντονότερα εναντίον των παθών μας, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, είναι γενικώς δύο: αγάπη – μίσος & ηδονή – οδύνη. Εμπαθώς γαρ κινούμεθα ή διότι αγαπώμεν κανένα πράγμα ως ηδονικόν, ή διατί το μισούμε ως οδυνηρόν.

Νηστεύομε λοιπόν σημαίνει ότι αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε την εν Χριστώ οδύνη και να μισήσομε την αμαρτωλό ηδονή.

Αυτό πρακτικώς σημαίνει:

1. Μελέτη του λόγου του Θεού, εντρίφιση στα νοήματα των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής και των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, Προσευχή προσωπική, αλλά και συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες, ώστε να καθαίρεται ο νούς και να γεμίζει με ενθέους λογισμούς και διανοήματα.

2. Άρνησις των επιθυμιών, φύλαξις των πέντε αισθήσεων, τιθασεύση της φαντασίας, εγρήγορση πνευματική. Εγκράτεια ύπνου, γαςτρός και σωματικής ανέσεως (κατά τον ´Αγιο Μάξιμο τον ομολογητή). Με αυτούς τους αγώνες αγνίζεται η καρδία του πιςτού και τοιουτοτρόπως τα αναδυόμενα εξ αυτής ευωδιάζουν ως μύρον ανθέων παραδείσου.

3. Καταπράυνσις  και μεταποίησις της οργής, του μίσους, της εκδίκησης και του θράσους με την άσκηση της σταυρικής αγάπης, της διαλλαγής, της παροχής συγχωρήσεως προς όλους του πικράναντας ημάς, της προσευχής υπέρ των επηρεαζόντων ημάς.

Όσον αφορά στην “Νηστεία των τροφών” , αυτή κατά την Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, έχει ως εξής:

  1. Καταλύομε έλαιον και οίνον και Ιχθύας, την Τρίτη, την Πέμπτη, και το Σαββατοκύριακο.
  2. Την Δευτέρα την Τετάρτη και την Παρασκεύη, νηστεύομε.
  3. Κρέας δεν καταλύεται καμία ημέρα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η Νηστεία είναι απαραίτητος και λίαν οφέλημος για τον αγωνιστή Ορθόδοξο Χριστιανό. Τούτο αποδεικνύουν τα πλήθη των Αγίων μας, οι οποίοι πορεύθηκαν προς την Βασιλεία του Θεού, νηστεύοντες σωματικώς και πνευματικώς. Δεν υπάρχει Άγιος που να περιφρόνησε την νηστεία στην ζωή του.

Πάντοτε όμως η νηστεία στην Ορθοδοξη Εκκλησία μας ήταν και είναι αρήκτως συνδεδεμένη με την λειτουργική ζωή, με την συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και κυρίως στο μυστήριο της μετανοίας-εξομολογήσεως και στο μυςτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τονίζουμε την σπουδαία αυτή αλήθεια, για να γίνει αντιληπτό ότι η νηστεία αυτονομημένη από την κατά Χριστόν πορεία και την Χάρη των Ιερών μυστηρίων, ουδέν ωφελεί.

Βδελυρές ενώπιον του Θεού οι νηστείες των αιρετικών και των αλλοθρήσκων.

Καμία σχέση με την ευλογημένη νηστεία, οι δίαιτες  που γίνονται για την ανάδειξη της ωραιότητος του σώματος.

Καμία πνευματική ωφέλεια από την αυτονομημένη, από την καθορισθείσα υπό της Εκκλησίας μας, Νηστεία.

Ας ακούσομε αδελφοί μου τα παραπάνω και ας αγωνισθούμε να μην διαβούμε αμελώς την περίοδο που σήμερα ξεκινά. Διότι πρέπει όλοι μας να φθάσουμε σε εκείνη την Πνευματική κατάσταση, πουν θα επιτρέψει στον Κύριό μας τα φετεινά Χριστούγεννα να γεννηθεί στην Ψυχή μας.

Καλή και Ευλογημένη Σαρακοστή.

Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ευτέρπειο εγκαίνια

Στις 24 Ιουνίου 2011 ανήμερα της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, προστάτη και πολιούχου της πόλης της Κάτω Αχαΐας, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης των Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, τελέσθηκαν τα εγκαίνια της Τραπέζης Τροφίμων της Ενορίας του Τιμίου Προδρόμου Κάτω  Αχαΐας. Σε οικία την οποία χάρισε στην ενορία ανακαινισμένη και πλήρως επιπλωμένη ο ευσεβής ιατρός εκ Κάτω Αχαΐας  κ. Πέτρος Σπυρόπουλος, εις μνήμην της μακαριστής μητρός του Ευτέρπης, η οποία ήλθε από την ευλογημένη γη του  Πόντου πρόσφυγας και μεγάλωσε το μονάκριβο παιδί της μετά ταύτα δουλεύοντας σκληρά στην Κάτω Αχαΐα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Άρχισαν τα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας και το Κήρυγμα της Τετάρτης

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

image    Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου άρχισαν, με την ακολουθία του Αγιασμού, τα Κατηχητικά Σχολεία της Ενορίας μας. Στην πρώτη αυτή συνάντηση ο υπεύθυνος του Κατηχητικού έργου, π. Απόστολος Δημητρόπουλος, ομιλών προς τα παιδιά ανέφερε τα παρακάτω: “Σήμερα παιδιά που γίνεται η έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας μας επιθυμώ να σας πω  ότι τα Κατηχητικά μαθήματα είναι πολύ σημαντικά για την ζωή σας. Εδώ θα μάθετε για την Ορθόδοξη πίστη μας, ώστε να ζείτε ως συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί που γνωρίζουν τι πιστεύουν και πως θα κάνουν ζωή την πίστη τους. Εδώ στο Κατηχητικό Σχολείο θα συνδεθείτε με την Εκκλησία και την Ενορία μας, με έναν ουσιαστικό και άρικτο δεσμό, ώστε να ζήσουμε όλοι μαζί ως μία οικογένεια. Η οικογένεια αυτή έχει Πατέρα της τον Θεό μας, Μητέρα της,  την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, κέντρο της τον Ιερό Ναό μας, προστάτη της το Τίμιο Πρόδρομο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας μας θα είναι τα πανηγύρια μας, στα οποία θα απολαμβάνουμε όλοι μαζι την εν Χριςτώ ζωή. Παραλλήλως στο Κατηχητικό θα διδαχθείτε το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, όπως βιώθηκε και εξηγήθηκε απο τους Αγίους Πατέρες μας, ώστε η Εκκλησιαστική και Ενοριακή ζωή που περιγράψαμε παραπάνω να έχει ως βάση όχι κάποιες ανθρώπινες απόψεις, αλλά την λυτρωτική διδασκαλία του Χριστού μας. Σας παρακαλώ λοιπόν να έρχεστε ανελλιπώς  στα Κατηχητικά μαθήματα, να παρακολουθείτε με προσοχή αυτά που θα σας λένε οι Κατηχήτριες και οι Κατηχητές σας και να συμμετέχετε με ερωτήσεις και απαντήσεις στο μάθημα, ώστε φεύγοντας κάθε φορά από το Κατηχητικό να έχετε ωφεληθεί πραγματικά.”

image

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

20151014_175932

   Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το απόγευμα άρχισε το Κήρυγμα για τους μεγάλους. Το κήρυγμα της Τετάρτης (όπως και τα Κατηχητικά Σχολεία) ξεκίνησε στην Ενορία μας το έτος 1979, από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Κύριλλο Κωστόπουλο και συνεχίζεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Γίνεται στο Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο της  Ενορίας μας και ώρα 5,30 έως 6,30. Απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες Ενορίτες μας. Στην ωριαία αυτή ομιλία, αναλύονται θέματα της Πίστεώς μας και της  Εκκλησιαστικής πνευματικής ζωής, με βάση την Αγιογραφική και Πατερική διδασκαλία. Στο πρώτο για την φετινή χρονιά κήρυγμα, ο ομιλητής π. Απόστολος Δημητρόπουλος παρουσίασε και ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του Ορθοδόξου Χριστιανού. Συνοπτικά αυτά είναι:

1.Η απόλυτη αποδοχή της Δογματικής Διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, όπως ακριβώς αυτή υπάρχει στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Κάθε αλλοίωση της δογματικής διδασκαλίας συνιστά έκπτωση απο την Αλήθεια και απώλεια της σωτηρίας μας. Τονίστηκε από τον ομιλητή ότι τα Δόγματα της Εκκλησίας μας βιωμένα παράγουν Εκκλησιαστικό βίο. Ο δε καθαρός Εκκλησιαστικός βίος έχει άμεση σχέση και αναφορά στα Ορθόδοξα Δόγματα και στην “κατανόηση” αυτών ως όρων σωτηρίας.  Για αυτόν ακριβώς τον λόγον οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αγωνίσθηκαν σκληρά και υπήρξαν αυστηρότατοι στο να μην αλλοιωθεί ουδ’ επ’ ελάχιστον η δογματική Αλήθεια της Εκκλησίας μας. Σήμερα όταν βλέπουμε χριστιανούς, θεολόγους ή όχι, κληρικούς ή λαϊκούς να υποτιμούν την αξία των δογμάτων, αμέσως να καταλαβαίνουμε ότι έχουν ανήθικο βίο και να απομακρυνόμαστε από αυτούς. Και τανάπαλιν. Όταν βλέπουμε ανθρώπους να ορθοδοξούν λεκτικά αλλά ο βίος τους να είναι αήθης, να γνωρίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου να αποδεχθούν και την πιο καθαρώς αιρετική διδασκαλία ως σωστή.

2. Η άσκηση των Αγίων και Ευαγγελικών αρετών είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ταυτόσημη με την απόκτηση των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος. Γι’ αυτό η Εκκλησιαστική ζωή είναι αιματηρός αγώνας εναντίον των παθών και αμαρτιών μας, αλλά αγώνας με Εκκλησιαστικά μέσα που μεταδίδουν την Χάρι του Θεού και έτσι καθίσταται δυνατή η κάθαρση από την αμαρτία και ο αγιαςμός του ανθρώπου. Νηστεία συνδεδεμένη με προσευχή. Άσκηση ορθοστασίας, αγρυπνίες και γονυκλυσίες, αλλά όλα αυτά, συνδεδεμένα με την συμμετοχή μας στις κεκανονισμένες ιερές ακολουθίες της Εκκληςίας μας διότι μόνον εκεί όλα αυτά υπάρχουν ως ψυχοςωματική ικεςία προς τον μόνον Λυτρωτή του ανθρώπου, τον Θέανθρωπο Κύριο. Αντίσταση στην παραχρηστική λειτουργία των αισθήσεων και στην  κακή αλλοίωση της ζωής μας  από το κοσμικό φρόνημα αλλά όχι ως κακοποίηση των δυνάμεων της ψυχής ή εγωϊςτικη απομόνωςη. Πάντα σε συνδυασμό με την τροφοδοσία της ψυχής και της συνειδήσεώς μας με την κατάνυξη και το πατερικό φρόνημα που εκπέμπεται από τις αγιογραφίες, από τα κείμενα και τους βίους ων Αγίων μας, από τον Ορθόδοξο Ιερό Ναό και τα τελούμενα εν αυτών, από την λειτουργική ποίηση και μουσική, από τις πνευματικές  ευωδίες της λατρείας μας που στοχεύουν στην εν Χριςτώ σωτηρία μας. Δεν είναι δυνατόν να γίνουμε ηθικοί, αγνοί, δίκαιοι, ταπεινοί, βαθειά πιστοί και άνθρωποι αληθινής αγάπης, αν δεν συμβεί η κράσις του προσωπικού αγώνα μας με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Στην καθαρά ανθρώπινη προσπάθεια θα απωθηθούν τα πάθη στα βαθύτερα του είναι μας, χωρίς να μεταποιηθούν.  Έτσι θα δημιουργηθεί ο “δίψυχος” άνθρωπος που θα ζει στον φρικτό φαρισαϊσμό, ή στους αρρωστημένος “παραδείσους” των αιρέσεων και των παραθρησκευτικών εμπειριών.

3. Τέλος ο π. Απόστολος επεσήμανε ότι η συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας και στις ιερές ακολουθίες, Καθαίρουν και Αγιάζουν το πιστό μέλος της Εκκλησίας και το οδηγούν στην κατά “Χάριν Θέωση”. Έτσι η Εκκλησιαστική ζωή δεν οδηγεί σε ηθική καλυτέρευση, αλλά σε οντολογική εν Χριστώ αλλοίωση και μεταμόρφωση του ανθρώπου. Για αυτό εκείνοι που λέγουν ότι είναι χριστιανοί με τον δικό τους τρόπο, ζουν αποκομμένοι από τα Ιερά Μυστήρια και την Εκκλησιαστική λειτουργική ζωή γενικότερα, ματαιοπονούν. Δεν πρόκειται να φθάσουν στη λύτρωση και στη σωτηρία. Αυτολύτρωση και αυτοσωτηρία δεν υπάρχει. Τα Ανατολικού τύπου θρησκεύματα που κηρύσσουν κάτι τέτοιο, οδηγούν τους οπαδούς τους στην ολοκληρωτική καταστροφή των ιδίων και της Κοινωνίας γενικότερα.

Ο ομιλητής κατέληξε:

“Η πιστότητα στο Δόγμα, ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας, η άσκηση στις άγιες και ευαγγελικές αρετές με τη Χάρη και Βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος και η συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, “παράγουν” τον αληθινό Ορθόδοξο Χριστιανό, το πραγματικό μέλος της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής, δηλονότι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.”

image

Συνεχίστε την ανάγνωση

Επί τη Ενάρξει της νέας Ποιμαντικής και Κατηχητικής Χρονιάς (Α’ ΜΕΡΟΣ)

   Με την Χάρη Του Τριαδικού Θεού μας, ταις Πρεσβείαις Της Παναγίας μας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και ταις Ευχαίς Του Πολιούχου και Προστάτου μας Αγίου Ιωάννου Του Προδρόμου, ξεκινούμε και εφέτος την νέα Ποιμαντική και Κατηχητική Χρονιά μας ως Ενορία.

   Όπως κάθε Χρόνο στην Ενορία μας θα λειτουργούν:

  1. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (κάθε Τετάρτη  5,30-7 μ. μ.)
  2. ΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ( κάθε Σάββατο 10-1)
  3. Η ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (κάθε Κυριακή 11-12,30)
  4. Η ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ (κάθε Σάββατο 10,30-1,30-Κάθε Τρίτη 6-9 μ. μ.)

   Το Κήρυγμα της Τετάρτης απευθύνεται στους Μεγάλους, τα Κατηχητικά Σχολεία στους μαθητές και τις μαθήτριες, η Ενοριακή Ομάδα στους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες και η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής  & Φωνητικής στις εύλογες ηλικίες.

   Προσεχώς θα αναρτήσουμε σχετικό άρθρο, προκειμένου να καταδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι για την ζωή μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών αλλά και μελών της Ενορίας μας η συμμετοχή μας στις παραπάνω Συνάξεις της τοπικής Εκκλησίας μας.

 Πατήρ Απόστολος Δημητρόπουλος

                                                                      

Συνεχίστε την ανάγνωση