Δια το ουκρανικό Αυτοκέφαλο (Δύο επιστολαί του Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ)

Α. Τό ὑπ’ ἀριθμ. 308/29-5-2019 ἔγγραφον
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
                                                              Εὐλογεῖτε˙
Μετά τό πέρας τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τοῦ λήγοντος μηνός Μαΐου ἐ.ἔ. προάγομαι εὐσεβάστως νά καταθέσω ἐνώπιον Ὑμῶν καί τοῦ Σεπτοῦ Ἱεροῦ Σώματος τήν ἀκόλουθον ἐναγώνιον ἀνησυχίαν μου.
Ὁμολογουμένως ἡ πρόσκλησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κκ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ διά τόν ἐγκαινισμόν τοῦ Κέντρου Γεροντολογίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐνεποίησε ἀγαθήν ἐντύπωσιν καί παρέσχε τήν καλήν εὐκαιρίαν ἀποκαταστάσεως ἀγαθῶν σχέσεων καί ἀγαστῆς ἐν Κυρίῳ κοινωνίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς μετά τοῦ Πρωτοθρόνου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ἔπειτα ἀπό τήν παγεράν ἀτμόσφαιραν καί τά γεγονότα τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου. «Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό» (Ψαλμ. ρλβ’ 1).
Συνέχεια ανάγνωσης

Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τοῦ νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Σωματείου Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος», Πατρῶν.

      Αποτέλεσμα εικόνας για Κανάγκα    Τήν Δευτέρα 2.9.2019 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τά Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τοῦ νεοϊδρυθέντος Πανελληνίου Σωματείου Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος», πού στεγάζονται στήν ὁδό Κορίνθου 449 στήν Πάτρα καί ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

     Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στό ἱεραποστολικό ἒργο τοῦ Συλλόγου, ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό τήν εὐλογία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί θά στηρίζῃ τίς πνευματικές καί ὃποιες ἂλλες  ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας, ἐπήνεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κανάγκας κ. Θεοδόσιο, (μέχρι πρότινος Κληρικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν) ὁ ὁποῖος μέ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό διακονεῖ στήν ἱεραποστολή καί συνεχάρη πατρικῶς τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου γιά τό ἐκκλησιαστικό τους ἦθος καί γιά τήν ἐνίσχυση πού προσφέρουν στήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 330η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

          Mέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ γιορτάζομε καί πάλι τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μαριάμ, τῆς Σκέπης καί Προστασίας καί Μητρός τοῦ ἀνακαινισμένου ἀνθρώπου, ἀφοῦ δι’ Αὐτῆς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε γιά νά θεώσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.

Ἀφήνομε ἐνώπιόν Της γιά μιά ἀκόμη φορά τούς μύχιους πόθους καί πόνους τῆς καρδιᾶς μας, ἐκφράζομε τίς ἐσώτατες ἐπιθυμίες μας καί μέ δάκρυα στά μάτια Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς προστατεύῃ, νά μᾶς ἐνισχύῃ μέ τίς πρεσβείες Της καί νά φωτίζῃ μέ τίς ἱκεσίες Της τό δρόμο τῆς ζωῆς μας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο Σβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αιτείται την αγιοκατάταξη του ηγιασμένου πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου

Χαρμόσυνος είδησις

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών. Εκεί ἀνακοίνωσε προς το εὐσεβές ἐκκλησίασμα την κατάθεση προς την ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ σχετικοῦ φακέλλου προς ἁγιοκατάταξη τοῦ ἡγιασμένου π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, γεγονός πού ἒτυχε τῆς ἐνθέρμου ἐπικροτήσεως τοῦ Λαού, ὁ ὁποῖος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, δεικνύοντας κατά αὐτόν τον τρόπο την μεγάλη του εὐλάβεια προς το πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Διδασκάλου τῶν Πατρῶν, π. Γερβασίου. 

(Επί τη ευκαιρία δημοσιεύομε παρακάτω ωραιότατο απόσπασμα από το βιβλίου του π. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με τίτλο: Αρχιμανδτίτης ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ. Ποιμένας Άγιος και κήρυκας της Αληθείας)

==============

Συνέχεια ανάγνωσης

Μητροπολίτης Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:

 Παιδιά μου,  κρατεῖστε δυνατά καί βαθειά στήν ψυχή σας τούς ἱερούς μαργαρίτες τῆς Πίστεως πρός τόν Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα μας   

patron 14

Βαθειά συγκίνηση ἐπικράτησε εχθές Ε΄ Κυριακή των Νηστειῶν (14.4.2019), κατά τήν Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν μεγαλοπρεπῆ καί ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παντανάσσης Πατρῶν. Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἐτιμήθη λαμπρῶς ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Γορτυνίων «Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Ε’», ἀλλά καί ἀπό ὃλους τούς Ἀρκάδες τῆς Πάτρας καί τόν Πατραϊκό Λαό, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐθνοΐερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Δημητσανίτου. Στόν Ἱερό Ναό εἶναι θησαυρισμένη ἡ Ἱερά Εικόνα τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου, ἐνῶ στήν πλατεία ἒμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἒχει ἀπό ἐτῶν στηθεῖ ἡ προτομή τοῦ Ἐθνάρχου καί Ἱερομάρτυρος τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος. Ἐφέτος ὁ λαμπρός ἑορτασμός συνέπεσε μέ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τήν Λιγούδιστα, σημερινή Χώρα τῆς Τριφυλίας καί μαρτύρησε στήν Τρίπολη στίς 14 Ἀπριλίου 1803.

Συνέχεια ανάγνωσης