Απρίλιος 2018 – Οπλισμός. Ετοιμασία για σκυροδέτηση

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουάριος 2018 – Σηδερώματα Βόρειας και Ανατολικής πλευράς. Ετοιμασία για σκυροδέτηση

Συνέχεια ανάγνωσης