“Η ημετέρα Νηστεία και Ψαλμωδία”

(Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά) 

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς - Βικιπαίδεια«Την ημετέραν νηστείαν και ψαλμωδίαν ως αυτού παρόντος και εφορώντος του Θεού ποιώμεθα, ειδότες ως ούτε νηστεία, ούτε ψαλμωδία, ούτε προσευχή σώζειν ημάς καθ᾽ εαυτά δύνανται, αλλά το ενώπιον εκτελείσθαι ταύτα του Θεού. Ούτω γαρ οι οφθαλμοί Κυρίου επιβλέποντες αγιάζουσιν ημάς, ως ο ήλιος θερμαίνει τα υπ᾽ αυτού καταλαμπόμενα. Ενώπιον δε ταύτα γίνεται Θεού, όταν ατενώς η διάνοια εκείνῳ ενορᾴ και δια το προς αυτόν οράν και νηστεύῃ και ψάλλῃ και προσεύχηται»

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει