Ἱερά Παράκληση – ἐνημερωτική ὁμιλία γιά τά θέματα τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογενείας,

Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς μητέρα φιλόστοργη προσεύχεται γιά τά παιδιά της καί δέεται μετά δακρύων γιά τόν φωτισμό καί τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση.

Στό πλαίσιο αὐτό, λοιπόν, σᾶς προσκαλοῦμε σέ σύναξη προσευχῆς καί ἐνημέρωσης πάνω στά θέματα Γάμου καί Οἰκογενείας καί μάλιστα λόγῳ τῆς ἐπικαιρότητος τοῦ πρός ψήφισιν, δηλαδή, νομοσχεδίου, περί τοῦ λεγομένου «γάμου» ὁμοφυλοφίλων, περί τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία ἐγνώρισε, μέ πολλούς τρόπους μέχρι τώρα, στά παιδιά της τίς θέσεις της, μέσα ἀπό τήν βαθειά της ἀγάπη καί τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν σωτηρία μας.

Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Άνδρέου, τήν Κυριακή, 11.2.2024 καί ὣρα 6 τό ἀπόγευμα, στήν Ἱερά Παράκληση πού θά τελέσωμε καί ἐν συνεχείᾳ στήν ἐνημερωτική ὁμιλία πού θά κάνωμε, γιά τά θέματα τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογενείας, ὃπως τά ὃρισε ὁ Θεός καί θά ἐκφράσωμε τίς τοποθετήσεις μας, ἐπί τοῦ πρός ψήφισιν γνωστοῦ Νομοσχεδίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει