Ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἳδρυση τοῦ πρώτου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἀπό τόν π. Γερβάσιο τῶν Πατρῶν.

     Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶς, στόν χῶρο τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 σύναξις τῶν Στελεχῶν Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε σέ ὃλους μέ πολύ ἀγάπη, μετά τόν Ἑσπερινό πού τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό, τῆς Ἐλεήμονος Ἁγίας Ταβιθᾶς.

          Ἡ σύναξις αὐτή πραγματοποιήθηκε μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 100 ἐτῶν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως, τοῦ πρώτου ὀργανωμένου Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἐν Ἑλλάδι, ἀπό τόν ἀοίδιμον Ἱεροκήρυκα καί πνευματικόν ὁδηγό καί διδάσκαλο τῶν Πατρῶν, π. Γερβάσιο τόν Παρασκευόπουλον.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη μέ σεβασμό καί συγκίνηση στήν μεγάλη μορφή τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου, τοῦ ἠγαπημένου παππούλη τῶν Πατρῶν καί στήν ὃλη πνευματική καί κοινωνική ἐργασία καί προσφορά του, στό ἱερό Γεώργιο τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, κυρίως ὃμως στίς πρωτοποριακές γιά τήν ἐποχή του ἱδέες, γιά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τά Νηπιαγωγεῖα, τίς Σχολές ἐπιμορφώσεως ὀλιγογραμμάτων, τίς Σχολές ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως ἀνέργων καί τόσα ἂλλα.

          Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τό ἐπιτελούμενο στήν Ἱερά Μητρόπολη μεγάλο ἒργο στόν νεανικό τομέα, σέ ἐνοριακό καί κεντρικό ἐπίπεδο, γιά τά κατηχητικά στίς Ἐνορίες, τίς κατασκηνώσεις, τίς φοιτητικές ὁμάδες καί συνάξεις, τήν ἐργασία ἀπό τούς Ἱερεῖς στό Πανεπιστήμιο, τήν κατά Θεόν, γενικά, παιδεία τῶν παιδιῶν μας. Ἐπήνεσε ὃλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς, τούς ἐργαζομένους στόν Νεανικό τομέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς συνέστησε νά ἒχουν ἱερό ζῆλο καί ζέση ψυχῆς γιά τό ἒργο αὐτό, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο, παρά ποτέ, σήμερα, πού τά παιδιά μας βαδίζουν χωρίς πνευματική πυξίδα καί, ἐν πολλοῖς, πορεύονται ἀπό τό τίποτα στό πουθενά. 

       «Ὁ κλῆρος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πέφτει  βαρύτερος στούς ὢμους μας καί γιά τοῦτο πρέπει ἂγρυπνα νά ἐργαζώμεθα, ἀντιστεκόμενοι στόν ὁδοστρωτῆρα τῆς ἐποχῆς μας».

          Ἀκόμη ἀνεφέρθη στήν ὡραῖα καί ἐπιτυχημένη προσπάθεια, ἡ ὁποία γίνεται στίς Ἐνορίες, μέ τά παιδιά μας ἀγόρια καί κορίτσια, προκειμένου νά διατηρηθῇ ἡ Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά καί παράδοσή μας.

          Μετά τόν Ἑσπερινό καί τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἒγινε ξενάγηση στήν αἲθουσα  κειμηλίων τοῦ π. Γερβασίου, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ.

          Ἐκεῖ, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία σέ ὃλους, νά γνωρίσουν μέσα ἀπό φωτογραφικό ὑλικό καί γράμματα καί ἐπιστολές, τήν ὃλη πορεία καί δράση τοῦ π. Γερβασίου καί ἰδιαιτέρως τήν προσφορά του στόν νεανικό τομέα.  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει