Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ

57η Ἐπέτειος τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα

Ἑορτάστηκε μέ ξεχωριστή λαμπρότητα στήν Πάτρα, ἡ 57η Ἐπέτειος τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ρώμη στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου του.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πραγματοποιήθησαν τό Σάββατο καί τήν Κυριακή, 25 καί 26 Σεπτεμβρίου, στό νέο μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ, ὅπου εἶναι θησαυρισμένα τά τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί τῆς Ὀρθοδοξίας συμπάσης, ἱερά καί πανσεβάσμια κλέα καί σεβάσματα, ἡ Τιμία Κάρα δηλαδή καί ὁ Σταυρός τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν μεγάλο Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος, Ἡγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Εἱρήνης Χρυσοβαλάντου στήν Ἀστόρια τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος ἦτο κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Στήν Ἱερά Ἀκολουθία συγχοροστάτησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Ἀνήμερα ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος συλλειτουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Εὐκαρπίας κ. Ἱεροθέου καί Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη δωρεά παρά Κυρίου καί στήν περισσή ἀγάπη Του πρός τήν περιάκουστη πόλη τῶν Πατρῶν, ὥστε νά ἀποστείλῃ εἰς ἀυτήν τόν Πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, νά κηρύξῃ τήν Ἀλήθεια, νά ἱδρύσῃ τήν Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, νά μαρτυρήσῃ ἐπί τοῦ Σταυροῦ γιά τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου τήν ἀγάπη καί γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί νά ἔχη ἡ τῶν Πατρέων πόλις, τήν ἐξαιρετική εὐλογία νά κατέχῃ τόν Τάφο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὡς καί τήν πανσεβάσμια Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του.

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἄλλων ἐτόνισε ὅτι «ὄχι μόνον ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, ἀλλά ἡ Ἑλλάς σύμπασα ἔχει αὐτήν τήν εὐλογία νά κατέχῃ τήν Ἀλήθεια τήν ἀπό τόν Θεό ἀποκεκαλυμμένη καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

Αὐτή ἡ πίστις ἐνήργησε γιά τούς Ἕλληνες σωστικά καί λυτρωτικά μέχρι σήμερα. Αὐτή μᾶς ἐκράτησε πνευματικά καί γενικά μᾶς ἐλευθέρωσε, αὐτή ἔσωσε τόν πολιτισμό μας, τήν ἰδιοπροσωπία μας κάι τήν ταυτότητα μας. Αυτή τήν πίστη τήν Ὀρθόδοξη, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν, οἱ Απόστολοι τοῦ Κυρίου, ὡς ἱεράν παρακαταθήκη, πρέπει νά τηρήσωμε ὡς Κοινωνία καί ὡς Λαός, ὥστε νά ἔχωμε κῦρος παγκόσμιο καί ἰσχύν πνευματική ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Ἔάν χάσωμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί τά ἱερά καί ὅσια τοῦ γένους μας, οὔτε συνοχή μεταξύ μας θά ἔχωμε, οὔτε σεβασμοῦ ἀπό τούς ἄλλους θά τυγχάνωμε.

  Ἡ κρισιμότης τῶν καιρῶν ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλους μας, σύνεσιν ἐν πᾶσι, ἑνότητα καί προσήλωση στίς ἀκατάλυτες πνευματικές μας ρίζες καί στά ἱερά πιστεύματά μας, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τήν πεμπτουσία τοῦ Ἔθνους μας…».

  Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Παράκληση πρός τόν Πρωτόκλητο Ἀνδρέα στόν Νέο Ἱερό Ναό του, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

   Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν θαυμαστή προστασία τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα, ἡ ὁποία θαυματουργικῆς ἐπιδεικνύεται καί ὑπενθύμισε περιστατικά θαυματουργικῶς παρεμβάσεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου πρός σωτηρίαν τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ὅπως τήν λύση τῆς πολιορκίας τῆς πόλεως ἀπό τούς Σλαύους καί Ἀβάρους τό 807 μ.Χ., τήν σωτηρία ἀπό τούς Γερμανούς τό 1944, ὅταν ὁ Ἅγιος παρουσιάστηκε σέ ψαρά τῶν Πατρῶν, στήν παραλία καί ὑπέδειξε νά κόψῃ τό φιτίλι πού θά πυροδοτοῦσε τήν ἔκρηξη γιά τήν καταστροφή τῆς πόλεως, ὡς καί τήν σωτηρία τῆς πόλεως ἀπό τόν σεισμό το 1993, ὅπως εἶδε σέ ὅραμα τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα νά δέεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά τήν Πάτρα, ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

   Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν συγκίνησή του καί τόν ἔπαινό του πρός τόν εὐσεβῆ Πατραϊκό Λαό γιά τήν ἀθρόα συμμετοχή του στίς Ἱερές Λατρευτικές Ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐπίσης ἐπήνεσε τόν Πανοσιολογιώτατο Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο καί τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ γιά τήν ἄρτια προετοιμασία τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως καί εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν εὐσεβῆ ἰατρόν κ. Πέτρον Σπυρόπουλον, μέ τήν χορηγία τοῦ ὁποίου, περιεβλήθη ὁ Σταυρός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέ ἀργυροχρυσοποίκιλτον περίβλημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει