Ἡ ἀπαρχή τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἒχει προγραμματίσει καθ’ ὃλον τό ἒτος ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἒκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ (1821-2021)

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τήν 1ην τοῦ ἒτους στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἒκανε ξεχωριστή ἀναφορά στόν ἱστορικό αὐτό γεγονός, ἀνεφέρθη στά 400 καί γιά κάποιες περιοχές 500 πικρά καί βασανιστικά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς Τούρκους καί στίς θυσίες, τά μαρτύρια, τά ἰκριώματα, τίς φυλακές, τά παιδομαζώματα καί ἂλλα δεινά πού ὑπέστησαν ἐπί αἰῶνες οἱ Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἂντεξαν, δέν λύγισαν, ἀλλά ἒχοντες βαθειά  πίστη στό Θεό, ἀγάπη στήν Πατρίδα καί ἑνότητα μεταξύ τους, ἐπέτυχαν τήν ἐλευθερία τους ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ ἒτους καί περί τῆς ἐνάρξεως τῶν ἑορτασμῶν γιά τά διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση»

Ἐν συνεχείᾳ ἒκαμε εἰδική μνεία στόν πρῶτο Ἐνθομάρτυρα Ἱεράρχη μετά τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ Μητροπολίτης Παλαιῶν Πατρῶν Νεόφυτος, ἀνασκολοπισθείς ὑπό τῶν Τούρκων τό 1466, γιατί ἡγήθηκε ἀπελευθερωτικοῦ Ἐπαναστατικοῦ κινήματος στήν Πάτρα.

Τόν ἀκολούθησε, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ὁ Α’, τεμαχισθείς ὑπό τῶν Τούρκων τό 1572 καί ριφθείς στήν πυρά καί εἶτα ὁ Ἐθνεγέρτης Παλαιῶν Πατρῶν Παρθένιος ὁ Ε’, ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη ἐξόριστος στή Ρωσία, ἐξ’ αἰτίας τῆς ἡρωικῆς ἀντιστάσεώς του ἐναντίον τῶν Τούρκων κατά τά Ὁρλωφικά (1770). Μέχρι τήν τελευταία του πνοή ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων καί τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος.

Καί βέβαια ἀνεφέρθη στόν Ἐθνεγέρτη Ἱεράρχη τῶν Πατρῶν, Γερμανό, ὁ ὁποῖος ὓψωσε τό λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα καί στήν πόλη τῶν Πατρῶν.

Ὁ μήνας Ἰανουάριος εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι ἀφιερωμένος ἀπό τήν Μητρόπολή μας στούς Διδασκάλους τοῦ Γένους.

Οἱ ἑορτασμοί ἂρχισαν στήν Πάτρα, μέ τρισάγιο καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, στόν Ἀνδριάντα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στά Ψηλά Ἁλώνια στήν Πάτρα. Συγκινητική ἦτο ἡ στιγμή πού ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τό στεφάνι καί γονάτισε μπροστά στόν Άνδριάντα τοῦ λαμπροῦ καί λεβεντόψυχου Ἱεράρχου καί στήν συνέχεια ἒψαλε τόν Ἐθνικό Ὓμνο μαζί μέ τούς Κληρικούς πού τόν συνόδευαν καί τούς παρευρεθέντες στήν Πλατεία τῶν Ὑψηλῶν Ἁλωνίων κατ’ ἐκείνην τήν ὣρα.

Ἐπίσης μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν Βασιλόπιττα καί ἐτέλεσε τήν δοξολογία ἐπί τῇ εἰσόδῳ στό νέο ἒτος παρουσίᾳ τῶν Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καί Φορέων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει