Γενική Ἱερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών (Παρασκευή 15.11.2019)

    DSC_1551 Τό πρωί, 15.11.2019 ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Πατρῶν Νικοδήμου καί ἐν συνεχείᾳ ἂρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς συνάξεως μέ ὁμιλητή τόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιο Γκουρβέλο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὁρισμένου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, μέ θέμα: «Τό δημογραφικό πρόβλημα στή χώρα μας».

 Μέ γλαφυρότητα καί παραστατικότητα ὁ ὁμιλητής ἀνεφέρθη στό φλέγον αὐτό ζήτημα, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ ἒντονα τήν Πατρίδα μας, μίλησε γιά τά αἲτια, γιά τήν ἀνησυχυτική πραγματικότητα καί τήν τρομακτική πρόβλεψη γιά τό μέλλον, ἐάν δέν ἀλλάξωμε στήν πορεία μας τακτική καί σκεπτικό πάνω στό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζομε ὡς Λαός. Ἑστίασε δέ στήν στάση τῆς Πολιτείας ὡς πρός τό συγκεκριμένο θέμα καί  στήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀντιμετώπισή του.

    Τό σῶμα τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ὁμοφώνως κατέληξε στό παρακάτω ἀνακοινωθέν.

1.Τό δημογραφικό πρόβλημα εἶναι μεῖζον ἐθνικό πρόβλημα. Εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα τό ὁποῖο ταλανίζει τήν Πατρίδα μας σήμερα.

2.Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος πρέπει νά τεθῇ ἐπί σωστῆς βάσεως ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία καί νά ληφθοῦν τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὃσο τό ταχύτερον καί πρίν εἶναι ἀργά.

3.Ἡ βάση τοῦ προβλήματος εἶναι πρωτίστως πνευματική καί γιά τόν λόγο αὐτό τό συγκεκριμένο θέμα ἀποτελεῖ μεγάλη πρόκληση γιά τήν Ἐκκλησία, ὣστε νά προσθέσῃ δράσεις καί πρωτοβουλίες κοντά στίς ἢδη ὑπάρχουσες, ὃπως δημιουργία παιδικῶν σταθμῶν, Σχολῶν Γονέων, συμπαράσταση ἠθική καί ὑλική στίς πολύτεκνες οἰκογένειες, διαφώτιση τοῦ Λαοῦ μας μέσα ἀπό τήν πνευματική ἐπικοινωνία (κηρύγματα, ἐξομολόγηση, συνέδρια κ.λ.π.), ἐνημέρωση γιά τά θέματα τῶν ἀμβλώσεων κ.ο.κ καί συνεργασία ὃσο εἶναι δυνατόν μέ τούς ἁρμοδίους Φορεῖς τῆς Πολιτείας, διά τῆς ὑποβολῆς συγκεκριμένων προτάσεων.

Κατά τήν Γενική Ἱερατική Σύναξη  ὁ Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξέδωσε τό παρακάτω ἀνακοινωθέν σχετικώς με τήν ἀπόσυρση ἀπό τόν ὑπό ἀναθεώρηση ποινικό κώδικα τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἀδικημάτων τῆς κακόβουλης βλασφημίας καί τῆς καθύβρισης θρησκευμάτων:

 Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζει τήν μεγάλη ἀπορία του γιά τήν ἀπόσυρση ἀπό τόν ὑπό ἀναθεώρηση ποινικό κώδικα τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἀδικημάτων τῆς κακόβουλης βλασφημίας καί τῆς καθύβρισης θρησκευμάτων, ἀλλά καί τήν βαθειά λύπη του συγχρόνως, διότι ἐνῶ συμπεριελήφθησαν στόν ὡς εἲρηται ὑπό ἀναθεώρησιν κώδικα τά ἀδικήματα αὐτά, ἐν τέλει ἀπεσύρθη ἡ ἐπαναφορά τους.    Τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν ὃτι οἱ σχετικές ποινικές διατάξεις προστατεύουν τό ἀγαθό τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης, τῆς κοινωνικῆς ἰσορροπίας, τῆς συνοχῆς καί τῆς κοινωνικῆς καταλλαγῆς.   Μέσα ἀπό τίς διατάξεις αὐτές προστατεύεται κάθε γνωστή θρησκεία καί ἀποτρέπονται συμπεριφορές θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί μισαλλοδοξίας.   Πιστεύομε ὃτι κακῶς μετά ἀπό πιέσεις ἢ ὃποιες ἂλλες καταστάσεις ματαιώθηκε μιά τόσο ἐπωφελής γιά τό κοινωνικό σύνολο κίνησις.   Γιά τόν λόγο αὐτό παρακαλοῦμε τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος νά ἐπανεξετάσῃ τό θέμα καί νά βεβαιώσῃ καί μέ αὐτό τόν τρόπο  ὃτι ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς προστασίας τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί κυρίως ὃτι εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης καί κοινωνικῆς συνοχῆς.

   Στό τέλος ἒγινε συζήτησις ἐπί διοικητικῶν καί ἂλλων ζητημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει