Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Φανούριος

(Ο Άγιος Φανούριος είναι μεγαλομάρτυς του Χριστού μας και έζησε τον β΄ ή τον γ΄ αιώνα μ. Χ.)

 Τα μόνα στοιχεία που έχομε για την ζωή του Αγίου Φανουρίου είναι αυτά που προκύπτουν από την Εικόνα του η οποία ευρέθη γύρω στα 1500 στην Ρόδο.

Η εικόνα ευρέθη από εργάτες, όταν αυτοί αναζητώντας υλικά για το χτίσιμο των νέων τειχών της πόλεως, ανεκάλυψαν χαλάσματα παλαιάς Εκκλησίας και εντός αυτών εικόνες, μεταξύ των οποίων και αυτή του Αγίου Φανουρίου.

Στην Εικόνα αυτή εκτός του κέντρου όπου εικονίζεται ο Άγιος  ως Ρωμαίος στρατιωτικός, κρα­τώντας στο αριστερό χέρι του ένα σταυρό και στο δεξιό μια αναμμένη λαμπάδα, εις το περιθώριο και πέριξ του Αγίου παρίστανται τα 12 μαρτύρια που υπέστη για την πίστη και την Αγάπη του Χριστού μας.

Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νείλος ο Β΄ (ο Διασπωρηνός) μελέτησε την εικόνα, ανέγνωσε το όνομα του Αγίου και συνέθεσε εξ΄ αυτής την μαρτυρική ζωή του Αγίου.

Τα μαρτύρια του Αγίου Φανουρίου  είναι τα ακόλουθα:

Α΄. Ο Άγιος παρουσιάζεται όρθιος μπρο­στά στο Ρωμαίο ανακριτή του και φαίνεται να απολογείται με θάρρος και να υπερασπί­ζει την χριστιανική πίστη του.

Β΄. Οι στρατιώτες εδώ επεμβαίνουν και χτυ­πούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα τον Φανούριο, για να αναγκασθεί να υποκύ­ψει και να αρνηθεί τον Κύριο.

Γ΄. Οι στρατιώτες έχουν εξαγριωθεί πια από την επιμονή του Φανουρίου, γι’ αυτό τον έριξαν κάτω και τον χτυπούν τώρα άγρια με ξύλα και ρόπαλα, για να κάμψουν το ακμαίο ηθικό του.

Δ΄. Ο Φανούριος είναι στη φυλακή κι εκεί βασανίζεται με αποτρόπαιο τρόπο. Φαίνε­ται εντελώς γυμνός κι οι στρατιώτες ολόγυ­ρα του ξεσχίζουν τις σάρκες του με αιχμη­ρά σιδερένια εργαλεία. Ο Άγιος υπομένει αγόγγυστα το τρομερό μαρτύριό του.

Ε΄.  Ο Φανούριος βρίσκεται και πάλι στη φυ­λακή και προσεύχεται στον θεό, για να τον ενισχύσει ν’ αντέξει μέχρι τέλους τα βασανι­στήρια.

ΣΤ΄. Ο Άγιος παρουσιάζεται και πάλιν μπροστά στον Ρωμαίο ανακριτή για ν’ απο­λογηθεί για τη στάση του. Απ’ την ατάρα­χη έκφραση του προσώπου του φαίνεται, πως ούτε τα βασανιστήρια που υπόφερε, ούτε οι μελλοντικές απειλές του τυράννου του εκλόνισαν την πίστη και έτσι απτόητος περιμένει ακόμη χειρότερα μαρτύρια.

Ζ΄. Οι δήμιοι του Φανουρίου με μανία και σκληρότητα καίουν με αναμμένες λαμπάδες το ολόγυμνο σώμα του, που φαίνεται έτσι η ανυπέρβλητη θυσία του για τον Εσταυ­ρωμένο. Ο Άγιος νικά και πάλιν με την α­δάμαστη θέληση και καρτερία του στον Κύ­ριο.

Η΄. Εδώ οι άγριοι βασανιστές του χρησιμο­ποιούν και μηχανικά μέσα για να φθάσουν στο κορύφωμα του μαρτυρίου του. Έχουν δέσει τον Άγιο πάνω σ’ ένα μάγκανο κι αυ­τό σαν περιστρέφεται, του συντρίβει τα κόκκαλα. Υποφέρει εκείνος αγόγγυστα αλλά στο ωραίο πρόσωπό του είναι ζωγραφισμέ­νη ανέκφραστη αγαλλίαση, γιατί υποφέρει για χάρη του Κυρίου.

Θ΄. Ο Φανούριος ρίπτεται σ’ ένα λάκκο, για να γίνει βορά άγριων θηρίων κι οι δήμιοί του από πάνω παρακολουθούν να δούνε το τέ­λος του. Τα θηρία όμως έχουν κυριολεκτι­κά εξημερωθεί απ’ τη χάρη του Θεού, γι’ αυ­τό τον περιτριγυρίζουν ήσυχα σαν αρνάκια και απολαμβάνουν θαυμάσια τη συντροφιά του.

Ι΄. Οι δήμιοί του δεν ικανοποιούνται απ’ το προηγούμενο αποτέλεσμα κι έτσι τον βγάζουν απ’ τον λάκκο και τον καταπλακώνουν μ’ ένα μεγάλο λίθο, βέβαιοι πια πως θα τον αποτελειώσουν. Τίποτε όμως δεν πετυχαίνουνε κι αυτή τη φορά.

ΙΑ΄. Η σκηνή παρουσιάζει τον Άγιο μπρο­στά σε βωμό, όπου οι δήμιοί του τον προτρέπουν να θυσιάσει, βάζοντας στις παλά­μες του αναμμένα κάρβουνα. Ο Φανούριος βγαίνει και απ’ αυτή τη δοκιμασία νικητής και αυτό διακρίνεται από ένα διάβολο, που έχει τη μορφή δράκου, που πετά στον αέ­ρα και κλαίει για την αποτυχία του.

ΙΒ΄. Η τελευταία σκηνή είναι το τέλος του μαρτυρίου του, με τον Φανούριο ριγμένο σ’ ένα μεγάλο καμίνι να στέκεται όρθιος πάνω σ’ ένα σκαμνί και να τον περιζώνουν φλό­γες και καπνοί. Ο Άγιος φαίνεται να προ­σεύχεται αδιάκοπα στον Θεό, χωρίς να εκ­φράζει κανένα παράπονο ή γογγυσμό κι έ­τσι άκαμπτος κι ανυποχώρητος πέταξε στα ουράνια, γεμάτος ικανοποίηση για όσα βά­σανα υπόφερε για χάρη του Κυρίου.

Παρατηρούντες προσεκτικά την Εικόνα του Αγίου εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:

  • 1.  Ο Άγιος ήταν Ελληνικής καταγωγής: συμπεραίνεται από το Όνομά του.
  • 2. Οι γονείς του ήταν πιστοί χριστιανοί: συμπεραίνεται από το ότι του έδωσαν Χριστιανικό όνομα.
  • 3. Ο άγιος να ήταν πολύ μορ­φωμένος: συμπεραίνεται από το ότι έγινε στρατιωτικός.
  • 4.Τα μαρτύρια του Αγίου έγιναν τον β’ ή γ’ αιώνα: συμπεραίνεται από το ότι τότε υπήρχαν τέτοιοι διωγμοί κατά των χριστιανών.
  • 5. Ο Άγιος ήταν Μεγαλομάρτυς: συμπεραίνεται από τα πολ­λά και φοβερά μαρτύρια που περιγράφονται στην εικόνα.
  • 6. Ο Άγιος μαρτύρησε σε νεαρά ηλικία: συμπεραίνεται από την απεικόνισή Του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει