Δικαιολογητικά για την τέλεση Εκκλησιαστικού Γάμου στην Ενορία μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό:2693022866FAX:2693022818 –E-MAIL:  enoriaprodromou@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

 Για την τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Ανδρός και Ορθοδόξου Γυναικός απαιτούνται:

1.Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ  μερήσια Τοπική φημερίδα  η  ποία Εφημερίδα προσκομίζεται ολόκληρη (και όχι μόνο το απόκομμα) στον Εφημέριο του Ιερού Ναού που είναι Ενορία της Νύμφης.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ γιά Εκκλησιαστικό Γάμο. Προμηθεύεται πό Δημόσιο Ταμεο. Το Παράβολο το οποίο δεν πρέπει να είναι ηλεκτρονικό, προσκομίζεται μαζί με την Δημοσίευση της προαναγγελίας του Γάμου στον Εφημέριο της Ενορίας της Νύμφης.

3.Παρουσία τν Μελλονύμφων, μέ τίς στυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση τν δικαιολογητικν, σέ μέρα καί ρα, πού θά χουν προκαθορίσει μέ τόν φημέριο της Ενορίας της Νύμφης.

4.Πιστοποιητικό γαμίας καί σχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα πό τούς μελλονύμφους. κδίδεται πό τόν φημέριο της Ενορίας του Νυμφίου και της Νύμφης αντιστοίχως.

 Γιά τήν κδοσή του  πιστοποιητικού αγαμίας χρειάζονται:

Α)Βαιβέωση Ορθοδίξου Βαπτίσεως και για τους δύο  νδιαφερομένους.

Β)Πιστοποιητικό Οικογενειακς Καταστάσεως και των δύο ενδιαφερομένων

Γ) Παρουσία δύο νηλίκων Μαρτύρων, μέ τίς στυνομικές τους ταυτότητες οι οποίοι δεν θα έχουν μεταξύ τους συγγένεια α΄βαθμού, προκειμένου να μαρτυρήσουν περί της αγαμίας και του ασχέτου συγγενείας των μελλονύμφων.

5.Δύο Δηλώσεις το Ν.1599/1986. Τά ντυπα προμηθεύονται πό τήν ΔΟΥ  λλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται στο ΚΕΠ για να βεβαιωθεί το γνήσιο των υπογραφών. Το κείμενο που πρέπει να γράφεται στις δύο Δηλώσεις (Νυμφίου και Νύμφης) είναι το εξής:

        ============================

  1. ΕΙΜΑΙ ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
  2. ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ή (ΤΗΝ)……. ΜΕ ΤΟΝ (ΤΗΝ) ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΩ ΕΚΚΛΗΣΑΣΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
  3. ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
  4. ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. (Ή ΕΧΩ ΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΓΑΜΟ (ΜΕ ΤΟΝ Ή ΤΗΝ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΥΘΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. ΤΑΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ)
  5. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ -ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ- ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ:…..………………….

===========================

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν νδειξη “ΔΙΑ ΓΑΜΟ” τό ποο κδίδει  ερά Μητρόπολη, που ατός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικο γάμου κατατίθεται ληξιαρχική πράξη το γάμου μέ τό μετάκλητον τς δικαστικς ποφάσεως πού λύει τόν γάμον ατόν. κδίδεται πό τό Ληξιαρχεο το Δήμου.

β) Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση το βαθμο Γάμου (Α’ Β’), πό τή Μητρόπολη, Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου πολιτικο γάμου.

γ) Σέ περίπτωση πού νας τν Μελλονύμφων κατοικε σέ λλη νορία, τό Πιστοποιητικό γαμίας θά κδώσει φημέριος τς νορίας του. άν νορία νός κ τν Μελλονύμφων νήκει καί σέ λλη Μητρόπολη πό ατή πού θά τελεσθε Γάμος, τό Πιστοποιητικό γαμίας θά πρέπει νά θεωρεται πρτα πό τήν Μητρόπολη ατή καί πειτα προσκομίζεται στόν φημέριο, ποος θά τελέσει τόν Γάμο.

δ).άν χει προηγηθε πολιτικός γάμος τν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί ντίγραφο Ληξιαρχικς Πράξεως Πολιτικο Γάμου.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Τά νωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στό Γραφεο Γάμων τς ερς Μητροπόλεως Πατρών (Γραφεα: Βότση 34, Ά Όροφος Πάτρα)

  1. Τό Γραφεο Γάμων τς ερς Μητροπόλεως Πατρών λειτουργε Δευτέρα-Παρασκευή ρες  10.00-13.00. Τηλ. 2610-320602 εσωτ. 3.
  2. Τά Δικαιολογητικά κδίδονται αθημερόν καί  δεια Γάμου παραλαμβάνεται μέσως πό τούς νδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν φημέριο, γιά νά καθοριστε μέρα καί  ρα τέλεσης το Μυστηρίου

Μετά τόν Γάμο, ο Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν πό τόν φημέριο  την Δήλωση Τελέσεως Γάμου, πογεγραμμένη πό τόν φημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους

Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχεο το Δήμου, στά ρια το ποίου τελέσθηκε  Γάμος, ποχρωτικς ντός 30 μερνπό τήν μέρα τελέσεως το Γάμου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σέ κπρόθεσμη κατάθεση πιβάλλεται πρόστιμο!

  κατάθεση τς Δήλωσης ατς, γίνεται πό τους νεονύμφους οι οποίοι φέρουν μαζί τους  τίς Αστυνομικές τους Ταυτότητες.