“Νυν αι δυνάμεις…”

Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης

Μουσικό κείμενο: Ιωάννου του Πρωτοψάλτου (1866) , Ήχος πλ. Β’.

(Ο ύμνος αυτός ψάλλεται αντί χερουβικού στην προηγιασμένη Θεία λειτουργία)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει