Μη αποστρέψης απο του προσώπου σου… (Δημήτριος Γαλάνης)

(Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης)

“Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσαι αυτήν”

Μπορεί επίσης να σας αρέσει