Λήξη ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για το “ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ”

Την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, ενώπιον του Προέδρου και των μελών του διοικητικού Συμβουλίου του “Θεοδωρείου Ιδρύματος”, θα ανοιχθούν οι προσφορές και θα ανακοινωθεί το όνομα του πλειοδότου. 

Αν υπάρχουν κάποιοι που επιθυμούν (αλλά δεν το έχουν ακόμα κάνει) να καταθέσουν προσφορά, πρέπει να το κάνουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, και μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην Προκήρυξη.

Την Προκήρυξη έχουμε αναρτήσει στην δεξιά στήλη της Ιστοσελίδας μας και σε αυτήν εμπεριέχονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει