Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης:

“Όλες οι θλίψεις, οι αρρώστιες, τα βάσανα, οι στερήσεις επιτρέπονται από τον Θεό, για να βγάλουμε από μέσα μας την αμαρτία και να βάλουμε την αρετή”.