“Υγιής πνευματικότητα υπάρχει μόνο εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού μας”

Η υγιής πνευματικότητα βιώνεται και πραγματώνεται, μόνον εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ποτ, βεβαίως, στην αίρεση και στην πλάνη, διότι μόνον εντς αυτής μεταδίδεται δι των μυστηρίων η Χάρις του αγίου Πνεύματος, άνευ της οποίας είναι αδύνατος η κατόρθωσις των αρετών και η θέωσις του ανθρώπου.

Η των δογμάτων ακρίβεια αποτελεί τν απαραίτητη προϋπόθεση, αποτελεί τ θεμέλιο για την ανοικοδόμηση της αληθούς και γνησίας πνευματικής ζωής. Πίστις και έργα, δόγμα και ζωή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε αλλοίωσις του ενς ν φέρη αναπόφευκτα αλλοίωση κα του άλλου.

Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων παρατηρεί σχετικά: «Ο της θεοσεβείας τρόπος εκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Και ούτε τα δόγματα χωρς έργων αγαθών ευπρόδεκτα τω Θεώ, ούτε τα μη μετ’ ευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα, προσδέχεται ο Θεός».[1] 

«Βίος διεφθαρμένος πονηρὰ τίκτει δόγματα»[2]   συμπληρώνει  άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι’ αυτό,«ουδν γρ όφελος βίου καθαρού, δογμάτων διεφθαρμένων. Ώσπερ ουν ουδ τουναντίον, δογμάτων υγιών, εν βίος ή διεφθαρμένος».[3] 

Αλλού πάλι επισημαίνει: «Αποστρεφόμεθα των αιρετικών τούς συλλόγους, εχώμεθα δε διηνεκώς της ορθής πίστεως και βίον ακριβή και πολιτείαν τοις δόγμασιν ίσην επιδειξώμεθα».[4] 

Παραπομπές: [1]   Κυρίλλου Ιεροσολύμων,  Κατηχήσεις, 4,2. PG 33,456. [2]   Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου, Εις Α΄Κορινθίους 40,3, PG 61,351. [3]   Αγίου Ιω. Χρυσοστόμου, Εις Ιωάννην, 66,3, PG 59,369. [4]   Αγίου Ιω. Χρυσοστόμου,  Εις το ουδέποτε αφ’ εαυτού ποιεί ο Υιός ουδέν…,PG 56,256.   ΠΗΓΗ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (μικρά παράγραφος από κείμενο του Γραφείου επί των αιρέσεων και των παραθρησκειών  της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει