Ἐγκαίνια Φοιτητικῆς Ἑστίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

          Ἕνα ὅραμα τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν καὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 21.11.2018, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ.

            Πρόκειται γιὰ τὴν φοιτητικὴ Ἑστία Ἀρρένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία θὰ φιλοξενῇ ἀπόρους Φοιτητάς ἀπὸ ἄλλα μέρη.

            Τὸ κτήριο αὐτὸ ἀποκτήθηκε καὶ ἀνεκαινίσθη μὲ «αἱματηρὲς» οἰκονομίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἐπερατώθη μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου Ἀποστολάκου, εἰς μνήμην τῆς θυγατρός του Μαρίνης.

    Ἡ ὅλη τελετὴ πραγματοποιήθηκε σὲ κλῖμα βαθειᾶς συγκίνησης καὶ ἀγαλλίασης, παρουσίᾳ τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀποστόλου Κατσιφάρᾳ καὶ Ἐκπροσώπων ἄλλων τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ Φορέων, πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.

            Τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ἐγκαινίων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ .Χρύσανθο καὶ Κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἐδόξασε τὸν Θεὸ γιὰ τὶς μεγάλες εὐεργεσίες Του καὶ γιὰ τὴν συγκεκριμένη δωρεὰ καὶ χάρη Του. Εἶπε ὅτι ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς Νέους εἶναι ὑποχρέωσή μας καὶ πρώτιστο μέλημα καὶ καθῆκον μας, ἀφοῦ τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ χρυσὴ ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας καὶ τῆς Πατρίδος μας. Ἡ Φοιτητικὴ Ἑστία τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιά μας. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει τοὺς Φοιτητάς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ ΤΕΙ Πατρῶν καὶ προσφέρει τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ τῆς στήριξη στοὺς νέους μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε γιατί ἡ Φοιτητικὴ Ἑστία ἔλαβε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στὴν Πάτρα τὸ 1782. Ὁ Νεομάρτυς ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἄρτα καὶ ἦλθε στὴν Πάτρα, ὅπου ὁμολόγησε Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ἀξιώθηκε μαρτυρικοῦ στεφάνου. Πολλὰ παιδιὰ ἔρχονται στὴν πόλη μας ἀπὸ ἄλλες πόλεις καὶ θέλουμε νὰ τοὺς δώσουμε πρότυπο ζωῆς γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν γιὰ νὰ ἔλθῃ εἰς πέρας αὐτὸ τὸ ἔργο, τὸν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Διάκονο Ἀνδρέα Θεοδωράτο, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς Πολιτικὸς Μηχανικὸς ἐργάσθηκε φιλοπόνως καὶ τοὺς Ἱερεῖς  στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καὶ ὅλους ὅσοι ἦλθαν ἀρωγοὶ στὴν ἀποπεράτωση τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὅτι στὶς 28 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου θὰ ἐγκαινιασθῇ ἡ μαθητικὴ Ἑστία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία θὰ φιλοξενῇ μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει