ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

     Για συμφωνία ιστορικού χαρακτήρα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις κοινές δηλώσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, ανακοινώνοντας μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου ότι κατέληξαν σε Κοινό Ανακοινωθέν Πολιτείας-Εκκλησίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην εκκλησιαστική περιουσία τονίζοντας πως είναι μύθος τα περί αμύθητης περιουσίας, ενώ σε άλλο σημείο έκανε λόγο για πνεύμα αυτοτέλειας και συνεργασίας, επισημαίνοντας πως η Εκκλησία γίνεται περισσότερο υπηρέτης και διάκονος του θελήματος του λαού και επομένως του τόπου μας. 

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ζήτημα των προτάσεων για τον επανακαθορισμό των σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας, που θα κατατεθούν επισήμως από την κυβέρνηση στην Βουλή στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης. 

Το κοινό Ανακοινωθέν

                                                                                       «Μετά από έναν πολυετή, αναλυτικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, διάλογο ο οποίος διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συναινετικές και αμοιβαία αποδεκτές και επωφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεων μεταξύ μας.

Στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Για το λόγο αυτό, εκφράζουμε σήμερα την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική Συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας που θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης και προτείνουμε:

++++++++++++++++++++++++++

1.Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἀναγνωρίζει ὅτι μέχρι τὸ 1939 ὁπότε ἐκδόθηκε ὁ ἀναγκαστικὸς νόμος 1731/1939 ἀπέκτησε ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἔναντι ἀνταλλάγματος ποὺ ὑπολείπεται τῆς ἀξίας της.

2.Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἀναγνωρίζει ὅτι ἀνέλαβε τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ὡς μὲ εὐρεία ἔννοια ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἀπέκτησε.

3.Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ κληρικοὶ δὲν θὰ νοοῦνται στὸ ἑξῆς ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ὡς ἐκ τούτου διαγράφονται ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν.

4.Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο δεσμεύεται ὅτι θὰ καταβάλλει ἐτησίως στὴν Ἐκκλησία μὲ μορφὴ ἐπιδότησης ποσὸ ἀντίστοιχο μὲ τὸ σημερινὸ κόστος μισθοδοσίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἱερέων, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπροσαρμόζεται ἀνάλογα μὲ τὶς μισθολογικὲς μεταβολὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

5. Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι μετὰ τὴ Συμφωνία αὐτὴ παραιτεῖται ἔναντι κάθε ἄλλης ἀξίωσης γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.

6.Ἡ ἐτήσια ἐπιδότηση θὰ καταβάλλεται σὲ εἰδικὸ ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας καὶ προορίζεται ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, μὲ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ σχετικὴ ἐποπτεία τῶν ἁρμόδιων ἐλεγκτικῶν κρατικῶν ἀρχῶν.

7.Μὲ τὴ Συμφωνία διασφαλίζεται ὁ σημερινὸς ἀριθμὸς τῶν ὀργανικῶν θέσεων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ὁ σημερινὸς ἀριθμὸς τῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

8.Πιθανὴ ἐπιλογὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κληρικῶν δὲν δημιουργεῖ ἀπαίτηση αὔξησης τοῦ ποσοῦ τῆς ἐτήσιας ἐπιδότησης.

9.Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποφασίζουν τὴ δημιουργία Ταμείου Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας.

10.Τὸ Ταμεῖο αὐτὸ θὰ διοικεῖται ἀπὸ πενταμελὲς διοικητικὸ συμβούλιο. Δύο μέλη τοῦ Ταμείου θὰ διορίζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δύο μέλη θὰ διορίζονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἐνῶ ἕνα μέλος θὰ διορίζεται ἀπὸ κοινοῦ.

11.Τὸ Ταμεῖο Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας θὰ ἀναλάβει τὴ διαχείριση καὶ ἀξιοποίηση τῶν ἀπὸ τὸ 1952 καὶ μέχρι σήμερα ἤδη ἀμφισβητούμενων, μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περιουσιῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐθελοντικὰ ἡ ἴδια θὰ θελήσει νὰ παραχωρήσει στὸ ἐν λόγῳ Ταμεῖο πρὸς ἀξιοποίηση.

12.Τὰ ἔσοδα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ΤΑΕΠ ἐπιμερίζονται κατὰ ἴσο μέρος στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

13.Τὰ ἀνάλογα ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς περιουσίες τῶν ἐπιμέρους Μητροπόλεων, ἤτοι τῶν ἀμφισβητούμενων περιουσιῶν, ἀλλὰ καὶ ὅσων οἱ Μητροπόλεις ἐθελοντικὰ παραχωρήσουν στὸ ΤΑΕΠ.

14.Ἡ ἤδη συσταθεῖσα μὲ τὸν Ν.4182/2013 Ἑταιρεία Ἀξιοποίησης Ἀκίνητης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐντάσσεται ἐπίσης στὸ ΤΑΕΠ καὶ διοικεῖται μὲ τὸ σημερινὸ κατὰ νόμο καθεστώς.

15. Οἱ παραπάνω δεσμεύσεις τῶν μερῶν θὰ ἰσχύουν ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τήρησης τῆς Συμφωνίας στὸ σύνολό της.

++++++++++++++++++++++++++++

Τὸ ἀνακοινωθὲν θὰ πρέπει νὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ὑπουργικὸ συμβούλιο.

.           Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ἡ ἐπικείμενη Συνταγματικὴ Μεταρρύθμιση καὶ εἰδικότερα οἱ ἀλλαγές, ποὺ ἀφοροῦν στὸ Ἄρθρο 3, ἔχουν στόχο νὰ ἀναβαθμίσουν τὸν διακριτὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἐνισχύοντας τὴν αὐτονομία της, ἀναγνωρίζοντας παράλληλα τὴ σημαντικὴ προσφορά της στὴ γέννηση καὶ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
.           Στὶς προβλέψεις τοῦ Κοινοῦ Ἀνακοινωθέντος Ἐκκλησίας-Πολιτείας, τὸ ὁποῖο διάβασε ὁ πρωθυπουργός, ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι “τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποφασίζουν τὴ δημιουργία Ταμείου Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας”. “Τὸ Ταμεῖο αὐτὸ θὰ διοικεῖται ἀπὸ πενταμελὲς διοικητικὸ συμβούλιο. Δύο μέλη τοῦ Ταμείου θὰ διορίζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δύο μέλη θὰ διορίζονται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἐνῶ ἕνα μέλος θὰ διορίζεται ἀπὸ κοινοῦ. Τὸ Ταμεῖο Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας θὰ ἀναλάβει τὴ διαχείριση καὶ ἀξιοποίηση τῶν ἀπὸ τὸ 1952 καὶ μέχρι σήμερα ἤδη ἀμφισβητούμενων, μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περιουσιῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐθελοντικὰ ἡ ἴδια θὰ θελήσει νὰ παραχωρήσει στὸ ἐν λόγω Ταμεῖο πρὸς ἀξιοποίηση”.
.             Ἡ διακηρυκτικὴ ἀρχὴ τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους διασφαλίζει ἀφενὸς μὲν τοὺς διακριτοὺς ρόλους μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀφετέρου, δέ, ἐγγυᾶται τὴ μεταξύ τους συνεργασία στὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
.             Καὶ προφανῶς, αὐτὴ ἡ ἀρχὴ δὲν ἔρχεται σὲ καμία ἀντίθεση μὲ τὶς μακραίωνες παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας καὶ οὔτε βέβαια ἔχουν καὶ καμία βάση ὅσα ἀστεῖα, κωμικοτραγικὰ θὰ ἔλεγα, ἔχουν ὁρισμένοι ψευδῶς καὶ σκοπίμως διαδώσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες περὶ ἐπικείμενης δῆθεν ἀποκαθήλωσης τῶν ἱστορικῶν συμβόλων, τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἀπὸ τὰ ἐθνικά μας σύμβολα».

Ἱερώνυμος: Πᾶμε ἕνα βῆμα πιὸ μπροστὰ σεβόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο

.             Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὶς πρωτοβουλίες καὶ τὶς θέσεις σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε, διότι εἶστε συντελεστὴς σ’αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ στιγμή, σ᾽ αὐτὸ τὸ μεγάλο γεγονὸς ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ αἰσθάνεται ὄχι ὅτι γίνεται πιὸ πλούσια, δὲν τὴν ἐνδιαφέρει αὐτό, ἀλλὰ ὅτι γίνεται πιὸ λειτουργικὴ στὴν πραγματοποίηση τῶν ὁραμάτων ποὺ ἔχει, δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀμέσως μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.            «Βρῆκα ἀνταπόκριση στὰ ἐρωτηματικά μου καὶ θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ στὸ συγκεκριμένο θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπόψε συναντηθήκαμε, θὰ μᾶς βρεῖτε στενοὺς συνεργάτες. Πιστεύω ὅτι ὅλοι κρινόμαστε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐκπέμπουμε καὶ αὐτὴ ἡ συμφωνία ἐκπέμπει τὴν πρόθεσή μας νὰ πᾶμε ἕνα βῆμα πιὸ μπροστὰ σεβόμενοι ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Θὰ προχωρήσουμε σὲ ἕνα πνεῦμα αὐτοτέλειας καὶ συνεργασίας. Νὰ γίνει ἡ Ἐκκλησία περισσότερο διάκονος τοῦ θελήματος τοῦ λαοῦ», ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
.             Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε ὅτι «ἂν δοῦμε βαθύτερα τὸ θέμα καὶ νὰ διαπιστώσουμε ὅτι εἶναι μία περιουσία ποὺ μοιάζει μὲ ἕνα κάρβουνο ποὺ τὸ ἔχεις βάλει κάπου. Δὲν δίνει καρπό. Ἔχει τόσα βαρίδια, τόσες προκαταλήψεις. Ποῦ διαπιστώνεις ὅτι εἶναι ἀνώφελη αὐτὴ ἡ περιουσία. Προσπάθησα αὐτὸ τὸν θησαυρὸ νὰ δοῦμε πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ τὸν ἀλλάξουμε νὰ τὸν κάνουμε ἀπὸ ὑλικὸ πνευματικὸ ἀντικείμενο».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει