ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019.

  Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί, ἀγαπητά μου παιδιά,

Tώρα πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ὡς πνευματικός πατέρας νά ἐπικοινωνήσω μέ τούς Ἐκπαιδευτικούς καί Μαθητάς καί νά εὐχηθῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, νά ἒχουν ὑγεία, δύναμη καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό στήν προσπάθεια ἡ ὁποία ἢδη ἂρχισε.

Ὃλοι γνωρίζομε ὃτι ζοῦμε σέ δύσκολους καιρούς καί ὃτι γιά νά φθάσωμε στό ἐπιθυμητό τέρμα χρειάζεται ἀγῶνας, ὁ ὁποῖος προϋποθέτει, ἀγάπη, ὑπομονή, ἐπιμονή, ταπείνωση καί προσευχή.

Δέν θά σταθῶ στίς δυσκολίες, στήν πολυεπίπεδη κρίση, στήν κατάπτωση τῶν πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιῶν καί τόσα ἂλλα πού ταλανίζουν τήν κοινωνία, ὡς μή ὢφελε καί πού ἀποτελοῦν ἀνασταλτικούς παράγοντες στήν ὡραία προσπάθεια  γιά προσφορά ἀγάπης, γνώσης, συνελόντι εἰπεῖν, παιδείας.

Θά ἀναφερθῶ στούς ἐκλεκτούς Ἐκπαιδευτικούς πού ἒχομε καί οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν ὑπευθυνότητα, τήν διάθεση γιά ἐργασία, τόν καταρτισμό καί τήν ἀγάπη στά παιδιά, τά ὁποῖα εἶναι ἡ χρυσῆ ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας.

Τό ἒργο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν εἶναι λειτούργημα, πού σημαίνει αὐταπάρνηση καί θυσιαστική προσφορά. Σημαίνει κένωση, ἂδειασμα δηλαδή, προκειμένου νά φωτισθοῦν οἱ εὒπλαστες ψυχές τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα οἱ γονεῖς ἐμπιστεύονται στά χέρια τῶν Δασκάλων.

Πιστεύω προσωπικά ὃτι ἡ προσφορά τοῦ Δασκάλου εἶναι τό ὡραιότερο ἒργο, εἶναι μετάγγιση, ὂχι ἀπλῶς γνώσεων, ἀλλά ψυχῆς.

Πάνω ἀπ’ ὃλα αὐτά τά έφόδια γνωρίζουν οἱ Ἐκπαιδευτικοί μας, ὃτι ὑπάρχει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ πού νοηματοδοτεῖ τήν θαυμάσια προσπάθειά τους.

Ἐπειδή ὁ ἂνθρωπος εἶναι δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἡ παιδεία ἒχει ὡς σκοπόν τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς ὀντότητος, προκειμένου νά φθάσῃ στόν προορισμό του πού εἶναι ἡ θέωση. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος θά τονίσῃ «ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστί».

Ἲσως φαίνεται γιά κάποιους βαρύς ὁ λόγος καί δύσκολος ὁ δρόμος. Ὃμως αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια.

Εὒχομαι στούς Ἐκπαιδευτικούς μιά κατά πάντα, εὐλογημένη σχολική χρονιά, ὣστε νά εὐοδωθοῦν οἱ παιδαγωγικοί στόχοι.

Στούς Μαθητάς εὒχομαι νά ἒχουν χαρά καί δυναμισμό, διάθεση γιά μελέτη, νά ἀξιοποιήσουν σωστά τό χρόνο πού ἒχουν μπροστά τους, ὣστε νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τους.

Καλή δύναμη καί εὐλογία παρά Θεοῦ καί στούς Γονεῖς τῶν παιδιῶν, ὣστε νά καμαρώσουν τά παιδιά τους, κατά τήν ἀγάπη καί τήν ἐπιθυμία τους καί πάντως σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιατί γνωρίζομε ὃτι ὁ ἀγῶνας γιά νά τά μεγαλώσουν καί νά μορφώσουν τά παιδιά τους εἶναι ἀρκετά ἐπίπονος, ὃμως στό τέλος ὑπάρχει  ἡ ἀπόλαυσις τῶν εὐκλεῶν καρπῶν. Τούς τό εὒχομαι ὁλοψύχως.

          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ ἀγάπη πατρική.

          Καλή σχολική χρονιά.

       + Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει