ΠΟΙΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 «Διά τούτο λέγω ύμίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία άφεθήσεται τοις άνθρώποις, ή δέ του Πνεύματος βλασφημία ούκ άφεθήσεται τοις άνθρώποις… ούτε έν τω νύν αίώνι ούτε έν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ’ 31­-32.βλ. και Μάρκ. γ’ 28-30, Λουκ. ιβ 10)].

*************************

Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Δεν είναι απλώς μία αμαρτία, αλλά πλήρης άρνηση του Θεού και της ακτίστου Χάριτός Του. Είναι ανταρσία του πλάσματος κατά του Πλάστου. Είναι πλήρης  απομάκρυνσις του ανθρώπου από τον Δημιουργό του και Λυτρωτή του Θεό. Είναι ότι τραγικότερο μπορεί να συμβεί στην ζωή του ανθρώπου.

Κατά τον Άγιο Νεκτάριο βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος:

α) Όσοι αρνούνται τη χάρη του Θεού,  τις ενέργειες τις δωρεές και του καρπούς τού Άγιου Πνεύματος. (π.χ. αυτοί που δεν εκκλησιάζονται ποτέ, αυτοί που δεν συμμετέχουν στα άγια μυστήρια,  αυτοί που αντικαθιστούν στην ζωή τους τα άγια μυστήρια με νομικές πράξεις, όπως αυτοί που κάνουν πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, αυτοί που δεν βαπτίζουν τα παιδιά τους αλλά απλώς συμπληρώνουν κείμενο ονοματοδοσίας στο ληξιαρχείο κ.λ.π.)

β) Όσοι περιφρονούν τον θείο νόμο, πολεμούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του Θεού.(π.χ. οι άθεοι διώκτες της Εκκλησίας, αυτοί που νομοθετούν αντίχριστους νόμους, οι αιρετικοί και κακόδοξοι που αλλοιώνουν κακόβουλα τον λόγο του Θεού κ.λ.π.)

γ) Όσοι έχουν περισσή πεποίθηση στην ευσπλαχνία τού Θεού και αρνούνται τη δικαιοσύνη Του. (π.χ. εκείνοι που κηρύσσουν την ανυπαρξία της κόλασης ή της αιωνίου διαρκείας αυτής, οι μεταλλάσσοντες τη αμαρτία -από θανατηφόρο νόσο που είναι- σε απλή αστοχία κ.λ.π.)

ε)Όσοι δεν έχουν καμιά ελπίδα στον Θεό, κυριεύτηκαν τελείως από την απελπισία και αρνούνται την παντοδυναμία, τη φιλανθρωπία, την αγαθότητα και την Πρόνοια τού Θεού (π.χ. οι απεγνωσμένοι, οι αυτοκτονούντες κ.λ.π.)

στ) Όσοι αθετούν την πίστη στον Υιό τού Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και γενικότερα σε όλη την αποκαλυφθείσα αλήθεια ή σε μέρος αυτής (π.χ. οι αιρετικοί, οι σχισματικοί κ.λ.π.)

(Το εντός παρενθέσεων σχόλια είναι δικά μας)

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει