Πατερικές ρήσεις για την Παναγία μας

 

“Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός ζωγράφισε μια εικόνα, έκανε ένα πίνακα, επάνω στον οποίο ζωγράφισε ό,τι ωραιότερο υπήρχε, όποια αρετή υπάρχει, όποια καλοσύνη, όποια ομορφιά πνευματική και υλική υπάρχει, γιατί και σωματικά η Παναγία ήταν σεμνή και όμορφη. Όλα τα κάλλη, ζωγράφισε ο Θεός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία διέσωσε το «κατ’ εικόνα” του ανθρώπου, είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου”. (Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Η αγάπη της Θεoτόκoυ για τoν Θεό ήταν ισχυρότερη και φλoγερότερη από την αγάπη των Χερoυβείμ και των Σεραφείμ. Όλες oι Δυνάμεις των Αγγέλων και Αρχαγγέλων εκπλήσσoνται με Αυτήν.

Αυτή μόνη, η Κυρία Θεοτόκος, στέκεται ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Αυτή έκανε τον Θεό, υιό του ανθρώπου και τους ανθρώπους υιούς του Θεού. Χωρίς τη μεσιτεία της, κανένας ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αυτή είναι η Θεός μετά τον Θεό και κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, αφού είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή είναι ο θησαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητας, αλλά και ο διαμοιραστής σε όλους, και αγγέλους και ανθρώπους, των θείων και πνευματικών χαρισμάτων που δίνονται από τον Θεό. Δεν υπάρχει κάποιος που να την επικαλέστηκε και να μην τον άκουσε με ευσπλαχνία. (Άγιος  Νικόλαος Καβάσιλας)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει