Καταβασίες Αναλήψεως: Τω Σωτήρι Θεώ… (Ψάλλει ο Ματθαίος Τσαμκιράνης)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει