Φεβρουάριος 2018 – Σηδερώματα Βόρειας και Ανατολικής πλευράς. Ετοιμασία για σκυροδέτηση