Ιανουάριος 2018 – Εκκίνηση κατασκευής ξυλοτύπου Βορείου και ανατολικής πλευράς