Λαμπρά η πανήγυρις του πολιούχου μας Τιμίου Προδρόμου (Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Ιουνίου)

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στην πόλη μας κατά το διήμερο 23 και 24 Ιουνίου.

Α) Τὴν παραμονή, 23.6.2017, στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Στὸν ἑσπερινὸ ἐκκλησιάσθησαν ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ πολλοὶ προσκεκλημένοι Δήμαρχοι ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ποὺ συμμετέχουν στὸν Σύνδεσμο Δημάρχων, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση θεμάτων τῶν διαφόρων Δήμων τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του καλωσόρισε τοὺς προσκεκλημένους Δημάρχους, τοὺς μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ὀμορφιά, τὴν εὐσέβεια, τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐγένεια τῶν κατοίκων τῆς Κάτω Ἀχαΐας καὶ ἐπήνεσε τὸν Δήμαρχο κ. Χρῖστο Νικολάου γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί τήν ὃλη δραστηριότητά του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ προσπάθεια, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας καὶ ἄλλων Φορέων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, γιὰ τὴν ανέγερςη τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Κάτω Ἀχαΐας, στὸν τόπο ὅπου βρισκόταν ὁ παλαιὸς Ναός, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 2008.

Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ μείζονος τῶν Προφητῶν, Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτηρίζει: «Ἐμψυχον τῆς χάριτος ὄργανον, περιφανὲς καταγώγιον τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ εὐσεβείας στήλη».

Ἀκόμη ἀνεφέρθη στὸ ὅτι ἦτο ἐκ’ συλλήψεως αὐτοῦ Προφήτης, ἀφοῦ ἓξι μηνῶν ἔμβρυο, ἐσκίρτησε ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Μητρὸς αὐτοῦ καὶ κατέστησε Προφήτιδα τὴν μητέρα του, ἡ ὁποία ἀπεκάλεσε τὴν Μαριὰμ μητέρα τοῦ Κυρίου.

Στὸ πρακτικὸ μέρος τοῦ κηρύγματος εἶπε α) τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμε ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατά ἐστί παρὰ τῷ Θεῷ» καὶ β) ὅτι οἱ μητέρες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κυοφορίας νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ ζοῦν τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ ἁγιάζωνται πρὶν ἀκόμα γεννηθοῦν.

“””””””””””””””””

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας, πραγματοποιήθηκε στήν πλατεία Παπαγιαννοπούλου τῆς πόλεως, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση καὶ παρουσιάστηκε ὁ νεοϊδρυθείς Πολιτιστικὸς Σύλλογος μὲ τὸ ὄνομα «Πάλεια».( Πάλεια, Καυκωνίς, Δύμη, Μωρέας και Αχαΐα, είναι οι αρχαίες ονομασίες της πόλεώς μας και γενικότερα της Δυτικής Αχαΐας).

Τὴν ἐκδήλωση ἐχαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ἐνῶ ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος μίλησε γιὰ την ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας.

Μουσικὸ καὶ χορευτικὸ πρόγραμμα παρουσίασαν τὰ Σχολεῖα τῆς πόλεως.

Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἀπενεμήθησαν τὰ βραβεῖα φωτογραφίας, τὰ ὁποῖα ἔχει καθιερώσει κατ’ ἔτος ὁ Δῆμος Δυτικῆς Ἀχαΐας.

************************************************

Β) Ἀνήμερα, 24.6.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καὶ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν προσκεκλημένων Δημάρχων ἀπό ἂλλες πόλεις καί ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καί Φορέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στὸ γιατί ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἀποκαλεῖται «φωνὴ τοῦ Λόγου καὶ λύχνος τοῦ Φωτὸς» καὶ γιατί ἀξιώθηκε νὰ δῇ ἀνεωγμένους καὶ σχιζομένους τοὺς οὐρανούς.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ Τοπικὲς Ἀρχὲς μετέβησαν στὸ πολιτιστικὸ κέντρο τοῦ Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας καί ἐθαύμασαν τὴν ἔκθεση φωτογραφίας καὶ ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη κέρασμα στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.

***********************************************

Γ) Ανήμερα τό ἀπόγευμα ετελέσθη ὁ Αναστάσιμος-μεθέορτος Ἐσπερινός καί ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Με το πέρας της Ιεράς Λιτανείας, νέοι και νέες της Ενορίας παρουσίασαν πρόγραμμα παραδοσιακών χορών, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα των πιστών.

Το εορταστικό διήμερο έκλεισε με

-Ευχές από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ,

-Ευχές από τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. ΧΡΙΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( ο οποίος  επέδωσε και τιμητική πλακέτα στον παρόντα  υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,  Αντιστράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλο, για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και κυρίως για την -ενεργείαις αυτού- ίδρυση τμήματος Ασφαλείας στην πόλη της Κάτω Αχαΐας).

– Ευχαριστίες και Ευχές  από τον προϊστάμενο της Ενορίας και Αρχιερατικό Επίτροπο Δύμης, πρωτοπρεσβυτέρο  π. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ. 

 

************************************************

Στις Ιερές ακολουθίες προϊστατο ο Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ,  βοηθός επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, και συμμετείχαν οι κάτωθι Ιερείς και Διάκονοι:

  1. Οι  Ιερείς: π. Απόστολος Δημητρόπουλος, π. Ανδρέας Γεωργακόπουλος, π. Παύλος Παυλίδης, π. Παναγιώτης Πληταριάς, π. Κωνσταντίνος Στελάτος, π. Ιωάννης Δημητρόπουλος π. Κωνσταντίνος Ριζιώτης, π. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, π. Απόστολος Παπασημακόπουλος π. Αλέξανδρος Λαθούρος,  π. Δημήτριος Σπαθής, , π. Γεράσιμος Δημητρόπουλος, π. Παναγιώτης Θωμάς, π. Ανδρέας Τιμπιλής.
  2. Οι διάκονοι: Σεραφείμ,  Ιερόθεος,  Σωτήριος,  Νικόλαος και Ανδρέας

**************************************************

Στα Ιερά Αναλόγια έψαλαν

-Ο πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Λαμπρόπουλος και  ο Λαμπαδάριος κ. Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος.

-Βοήθησαν οι Ιεροψάλτες: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Γεράσιμος Σταθόπουλος, Βασίλειος Καυκόπουλος, Παναγιώτης Λάγιος, Δημήτριος Δημητρόπουλος, Χρίστος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Βαλανίδης και Ιωάννης Βαλανίδης.

****************************************************

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει