Εύγε! Σε όσους αντιστέκονται δυναμικά στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου ἐπιθυμῶ, νά ἐπαινέσω  τόν Ἐμπορικό κόσμο τῆς Πάτρας, τούς ἐμποροϋπαλλήλους καί ὃλους ὃσοι ἀντέδρασαν καί ἀντιδροῦν τοπικῶς καί πανελληνίως, μέ τό δικό τους ἄμεσο καί δυναμικό τρόπο στό ἄνοιγμα τῶν Καταστημάτων τήν Κυριακή.

Ἀγωνιζόμεθα ὅλοι ἐναντίον τῆς ἰσοπεδώσεως τῶν ἀξιῶν στή χώρα μας καί πρέπει νά παραμείνωμε ἑνωμένοι, προκειμένου νά διατηρήσωμε ἀκέραιο τόν πνευματικό ἱστό τῆς Πατρίδος μας.

   Ἡ προσήλωσή μας στήν Πίστη μας καί στίς πατροπαράδοτες ἀξίες εἶναι ἀπαραίτητη περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά.

    Ὅπως ἔχω ἐπανειλημμένως τονίσει καί στίς ὁμιλίες μου καί στά γραπτά μου κείμενα, ἒτσι καί τώρα, ἐπαναλαμβάνω τά λόγια τοῦ μεγάλου Ἐθναποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅτι τό κέρδος τῆς Κυριακῆς εἶναι καταραμένο.

    Μέ εἰδικές ἀναφορές μας κατά τό παρελθόν ἔχομε καυτηριάσει τήν ἀποδόμηση καί ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς καί ἔχομε σταθεῖ ἰδιαιτέρως στήν πολεμική πού γίνεται εἰς βάρος τῆς Κυριακάτικης ἀργίας. Τό ξήλωμα, δυστυχῶς, συνεχίζεται. Ἡ μέθοδος τοῦ «σαλαμιοῦ» προχωράει. Προχωροῦν στήν κατάργηση τῆς ἀργίας γιά τίς τριάντα Κυριακές. Πενήντα εἶναι ὃλες καί ὃλες. Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ πλήρης κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.

    Μέ τήν σθεναρή μας στάση ἀντιστεκόμαστε,

  • Στήν ἐξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων.
  • Στά σχέδια τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ.
  • Στό κλείσιμο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων.
  • Στήν ἐπικράτηση τῶν ξένων μονοπωλίων.
  • Στή διάλυση τῆς οἰκογενειακῆς συνοχῆς καί εὐτυχίας.
  • Ὁμολογοῦμε τήν Πίστη μας.
  • Βεβαιώνομε καί μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅτι ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὡς Ἓλληνες, δέν πουλᾶμε τά πνευματικά μας «πρωτοτόκια» ἀντί πινακίου φακῆς.

Κλεῖστε ὅλοι τά καταστήματά σας κάθε Κυριακή.

Κανείς νά μή μπῇ σέ κατάστημα, πού τυχόν θά εἶναι ἀνοιχτό, κατά Κυριακή ἡμέρα, γιά νά ψωνίσῃ.

Ἀδελφοί, «Στῶμεν καλῶς».

Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση αὐτῆς τῆς θαρραλέας στάσεως γιά τήν πίστη μας, γιά τήν Πατρίδα μας.

Φτάνει πιά ἡ κατρακύλα καί τό ξεπούλημα. Ἄς ξυπνήσωμε.

    Συγχαρητήρια καί πάλι σέ ὅσους δυναμικά μέ τήν στάση τους ἀντέδρασαν καί ἀντιδροῦν στήν ὑπούλως καί ὑπογείως ἐπιχειρούμενη κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Σέ ὅλους  ὃσοι ἀντιστέκονται στό ξήλωμα τοῦ πνευματικοῦ ἱστοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Πηγή: www.i-m-patron.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει