Οι 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού – Οι άγιες μυροφόροι Γυναίκες – Τα γεγονότα την νύχτα της Αναστάσεως κατά σειρά:

Οι εις το Ευαγγέλιον αναφερόμενες ένδεκα εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού είναι οι ακόλουθες:.

1. Στην Παναγία Μητέρα Του(Ματθ. κη,9)

2.Στον Σίμωνα Πέτρο (Α’ Κορ. ιε’, 5, Λουκ. κδ’, 35).

3.Στην Μαρία την Μαγδαληνή (Μάρκ. ιστ’, 9-11, Ιω. κ’, 11-18).

4.Στις Μυροφόρες γυναίκες (Ματθ. κη’, 9-10).

5. Στους δύο Μαθητάς που πορεύονταν προς Εμμαούς (Μάρκ. ιστ’, 12-13, Λουκ. κδ’, 13-15

6.Στους δέκα Αποστόλους, όταν απουσίαζε ο Θωμάς (Μάρκ. ιστ’, 14, Λουκ. κδ’, 36-43, Ιω. κ’, 19-25).

7.Στους ένδεκα Μαθητάς, παρόντος και του Θωμά (Ιω. κ’, 26-29).

8.Στους επτά Αποστόλους στην λίμνη της Τιβεριάδος (Ιω. κα’, 1-23).

9.Στους ένδεκα στην Γαλιλαία (Ματθ. κη’, 16).

10.Στους Αποστόλους στην Βηθανία, όταν αναλήφθηκε (Μάρκ. ιστ’, 19-20, Λουκ. κδ’, 50, Πράξ. α’, 6-11, Α’ Κορ. ιε’, 7).

11.Στον αδελφόθεο Ιάκωβο (Α’ Κορ. ιε’, 7).

12.Στον Απόστολο Παύλο (Α’ Κορ. ιε’, 8-9).

==========

Οι ονομαστί αναφερόμενες στο Ιερόν Ευαγγέλιον Άγιες Μυροφόροι Γυναίκες:

Αποτέλεσμα εικόνας για μυροφόροι

  1. Η Μαρία η Μαγδαληνή (Μάρκ. 16, 9 και Ιω. 20, 1-18), για την οποία συμφωνούν όλοι ή δεν προσθέτουν κάτι καινούργιο: ο Κύριος τη θεράπευσε από 7 δαιμόνια, κατά το Λουκ. 8, 2 και Μάρκ. 16, 9. Ενδιαφέρον: κατά τον άγιο Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο (Εκκλησιαστική Ιστορία, 14ος αιώνας) «κάποιοι» θεωρούσαν πως είναι η κόρη της Χαναναίας του Ματθ. 15, 21-28.
  1. Η Σαλώμη, σύζυγος του Ζεβεδαίου, μητέρα των αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη και, όπως είπαμε, κόρη του αγίου Ιωσήφ. «Όχι η μαία» (Κοσμάς Βεστίτωρ). «Η μαία και μήτηρ υιών Ζεβεδαίου» (Συμεών Μάγιστρος και Λογοθέτης). Ο Χρυσόστομος δεν προσθέτει κάτι. Μάλον ισχύει το «όχι η μαία». Η μαία Σαλώμη (που τη βρήκε ο Ιωσήφ και την έφερε στη φάτνη, εκεί δυσπίστησε για την αειπαρθενία της Θεοτόκου -ότι δηλαδή είχε μείνει παρθένος μετά τη γέννηση- και θέλησε να τη διαπιστώσει βάζοντας το χέρι της, το οποίο παρέλυσε ώσπου αναίρεσε την άποψή της) αναφέρεται στο ορθόδοξο απόκρυφο «Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου» και, αν υπήρξε, σαφώς δεν αναφέρεται ως κόρη του Ιωσήφ.
  1. Η Μαρία Ιακώβου, «μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή» ή «του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή» (βλ. Ματθ. 27, 55-56 και 61, καθώς και 28, 1-10, Μάρκ. 15, 40-41, και 16, 1 και 9). Κατά κάποιους πρόκειται για την Παναγία και έτσι ως θετή μητέρα των δύο γιων του Ιωσήφ.
  1. Η μήτηρ Ιωσή. Ο Χρυσόστομος πιστεύει ότι έχουμε δύο Μαρίες, άλλη η «μητέρα του Ιακώβου» κι άλλη η μητέρα «του Ιακώβου του μικρού» (Μάρκ. 15, 40-41 και 47: «μήτηρ Ιωσή»), που πιστεύει πως δε μπορεί νά ‘ναι ο αδελφόθεος, ο οποίος ήταν μέγας, όχι μικρός. Η πρώτη είναι η Παναγία και η δεύτερη η σύζυγος του Ιούδα του αδελφόθεου. Κατά το Συμεώνα το Μάγιστρο και Λογοθέτη η «Μαρία Ιακώβου του μικρού» ήταν η σύζυγος του αδελφόθεου Ιούδα, αλλά η «μήτηρ Ιωσή» ήταν άλλη: κόρη της Σαλώμης της εξαδέλφης της Θεοτόκου, η οποία ανέθρεψε τον Ιωσή (τον αδελφόθεο;), γι’ αυτό χαρακτηριζόταν μητέρα του.
  1. Η Ιωάννα (Λουκ. 24, 10), πιθανόν να ήταν η σύζυγος του Χουζά, αξιωματούχου του Ηρώδη (Λουκ. 8, 3). Κατά το Συμεώνα το Μάγιστρο και Λογοθέτη όμως ήταν η γυναίκα του αποστόλου Πέτρου. Ο Χρυσόστομος αγνοεί τη βιογραφία της και τη χαρακτηρίζει «Ιωάνναν τινά».
  1. Η Σουσάννα (Λουκ. 8, 3), για την οποία κανείς δε δίνει επιπλέον στοιχεία.
  1. Η Μαρία του Κλωπά (Ιω. 19, 25), που θεωρείται ετεροθαλής αδελφή της Παναγίας. Ο Κλωπάς ήταν αδελφός του αγίου Ιωακείμ, που πέθανε άτεκνος. Έτσι ο Ιωακείμ πήρε τη σύζυγό του, Άννα, για να «αναστήσει σπέρμα στον αδελφό του» κατά το εβραϊκό έθιμο, και γέννησαν τη Μαρία, «θυγατέρα Κλωπά κατά χάριν» (Hippolytus Thebanus, lib. reg. 1296). Μετά το θάνατο της Άννας του Κλωπά, ο Ιωακείμ παντρεύτηκε την αγία Άννα. Συμφωνεί και ο Χρυσόστομος. Ο Συμεών ο Μάγιστρος γράφει: «αδελφή της Μητρός του Κυρίου, θυγάτηρ Ιωσήφ». Μάλλον ήθελε να γράψει Ιωακείμ κι έγραψε κατά λάθος Ιωσήφ.

==========

Τα γεγονότα την νύχτα της Αναστάσεως κατά σειρά ως αναφέρονται εις το Ευαγγέλιον:

1.Μερικές γυναίκες αγόρασαν αρώματα και μύρα την Παρασκευή πριν το τέλος της μέρας (πριν την δύση του ηλίου)

2. Άλλες όπως και η Μαρία η Μαγδαληνή αγόρασαν στο τέλος του Σαββάτου μετά την 6η ώρα

3. Ο Κύριος ηγέρθη μυστικώς το βράδυ πριν το πρωινό της Κυριακής

4.Μετά την έγερση Άγγελος απεκύλισε τον λίθο και γίνεται σεισμός. Ο Άγγελος(=Αρχάγγελος Γαβριήλ), δείχνει τον κενό τάφο στην Παναγία μας που ευρίσκετο πρώτη εκεί και βλέπει την κύλιση του λίθου, τον κενό τάφο και τους στρατιώτες να κείνται χαμαί.

5.Η Μαρία η Μαγδαληνή αφήνει τις άλλες και πηγαίνει μόνη στον τάφο νύκτα πριν ξημερώσει η Κυριακή, όπου δεν βρίσκει το σώμα του Κυρίου.

6.Χωρίς να γνωρίζουν την επίσκεψη της Μαγδαληνής άλλες ομάδες μυροφόρων επισκέπτονται τον τάφο αργότερα.

7.Αμέσως η Μαγδαληνή ανακοινώνει στους Αποστόλους την κλοπή του σώματος.

8.Και από τις άλλες μυροφόρες έρχονται στους Αποστόλους και αναγγέλουν τα νέα.

9.Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στον τάφο, επιβεβαιώνουν ότι λείπει το σώμα του Κυρίου και επιστρέφουν

10.Η Μαρία η Μαγδαληνή στέκεται κλαίγοντας έξω από τον τάφο, της εμφανίζονται άγγελοι και μετά ο ίδιος ο Κύριος τον οποίο δεν αναγνωρίζει αμέσως. Οταν σπεύδει προς αυτόν δεν της επιτρέπεται να τον αγγίξει

11.Υπακούοντας την εντολή του Κυρίου, πηγαίνει και ανακοινώνει στους μαθητές την εμφάνισή του

12.Η Μαρία η Μαγδαληνή γνωρίζοντας πλέον το νέο της Αναστάσεως πηγαίνει για να δεί τον τάφο και τα οθόνια, τα οποία ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν ήδη δει.

13.Ο άγγελος παραγγέλει σε Μαρία την Μαγδαλινή και την άλλη Μαρία να επιβεβαιώσουν το νέο της Αναστάσεως στους μαθητές

14.Τώρα έχοντας καταλάβει πλήρως τα γεγονότα οι δύο Μαρίες σπεύδουν να αναγγείλουν στους μαθητές πάλι, αλλά συναντούν τον Κύριο και αυτή την φορά τις επιτρέπει να τον αγγίσουν

15.Εμφάνιση του Κυρίου στους δύο μαθητές κατά την πορεία τους προς την κώμη Εμμαούς.

16.Οι δύο μαθητές επιστρέφουν και ανακοινώνουν το νέο στους αποστόλους

17.Εμφάνιση του Κυρίου στους ένδεκα μαθητές

Μπορεί επίσης να σας αρέσει