Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος – Αναστάσεως

Δόξα ναι νύν.. Αναστάσεως ημέρα… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Χριστός Ανέστη… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Αναστάσεως ημέρα (κανών)… ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τον Κύριον Υμνείτε… ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Αναστάσιμα Ευλογητάρια…ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σήμερον κρεμάται επι ξύλου…ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μυσταγωγών σου Κύριε…ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Κύριε η εν πολλαίς αματρίαις (αργό)…ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου…ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Τα πάθη τα σεπτά…ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Κύριε ερχόμενος προς το πάθος...ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ερχόμενος ο Κύριος…ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει