Οι ομάδες των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας

===================================================================================================
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ από το Μεγάλο Απόδειπνο: 
-Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών
-Πάσαι αι ουράνιαι Δυνάμεις των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών
-Άγιε Ιωάννη Προφήτα και Πρόδρομε, πρέσβευε υπέρ ημών των αματρωλών
-Άγιοι ένδοξοι Απόστολοι, Προφήται και Μάρτυρες και πάντες Άγιοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αματρωλών
-Όσιοι Θεοφόροι Πατέρες ημών, ποιμένες και διδάσκαλοι της οικουμένης, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών
-Η αήτητος και ακατάλυτος και θεία δύναμις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μη εγκαταλίπης ημάς τους αμαρτωλούς
Ο Θεός ιλάσθητι ημίν τοις αμαρτωλοίς.
===================================================================================================
Οι ομάδες (χοροί) των Αγίων της Εκκλησίας μας έχουν ως εξής:
-Η Παναγία μας
Η Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και κατά χάριν δική μας μητέρα. 
Οι Άγιοι Άγγελοι
Τα τάγματα των αγγέλων είναι εννέα και ταξινομούνται σε τρεις τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι – Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες – Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι.
Δίκαιοι
Είναι όλοι οι “Δίκαιοι” που έζησαν προ Χριστού έχοντας πίστη στον Έναν και Μοναδικό Θεό και ήλπιζαν ή προφήτευσαν τον ερχομό του Μεσσία – Χριστού.
– Απόστολοι και Αποστολικοί Πατέρες. 
Τον τίτλο αυτό πήραν οι μαθητές του Κυρίου και οι μαθητές αυτών.
– Μάρτυρες.
Ονομάζονται όλοι όσοι μαρτύρησαν για την πίστη τους, βασανίσθηκαν και θανατώθηκαν ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μεγάλους διωγμούς. Οι Μάρτυρες είναι χιλιάδες: Γυναίκες, άντρες, νέοι, γέροι και παιδιά, και φυσικά δεν είναι όλοι γνωστοί.
– Μεγαλομάρτυρες.
Όσοι από τους Μάρτυρες υπέστησαν μεγάλα βασανιστήρια και θανατώθηκαν με φρικτό – βάρβαρο τρόπο, έχουν πάρει από την Εκκλησία αυτόν τον τίτλο.
– Ιερομάρτυρες.
Ονομάζονται όσοι από τους Μάρτυρες ήταν Ιερωμένοι.
– Οσιομάρτυρες.
Οι μοναχοί, οι ασκητές και οι ερημίτες που μαρτύρησαν,  έλαβαν αυτόν τον τίτλο.
– Νεομάρτυρες.
Έτσι ονομάζονται οι Άγιοι που μαρτύρησαν επί Τουρκοκρατίας.
Ομολογητές.
Ονομάζονται οι Άγιοι που διώχθηκαν και βασανίσθηκαν, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους, αλλά τελικά δεν θανατώθηκαν.
– Όσιοι.
Οι Άγιοι (ερημίτες, αναχωρητές, ασκητές…) που εγκατέλειψαν τον κόσμο και αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στον Θεό. Τον λάτρεψαν σε ερήμους εν όρεσι και ταις οπαίς της γής,  με πίστη και εγκαρτέρηση για όλη τους την ζωή και τελικά “κοιμήθηκαν εν ειρήνη”, ονομάσθηκαν Όσιοι.
– Οσιοπαρθενομάρτυρες.
Έτσι ονομάζονται οι γυναίκες μοναχές, μάρτυρες της πίστεως που θανατώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο.
– Ισαπόστολοι.
Όλοι όσοι έκαναν αποστολικό έργο ισάξιο των Αποστόλων ονομάσθηκαν έτσι.
– Πατέρες της Εκκλησίας.
Οι μοναχοί, οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι Επίσκοποι που διακρίθηκαν για το έργο τους δικαίως κατέχουν αυτόν τον τίτλο.
– Απολογητές.
Όλοι όσοι ανέλαβαν να υπερασπιστούν τον Χριστιανισμό απέναντι σε φιλοσόφους, ηγεμόνες, βασιλείς και αυτοκράτορες, θεωρητικά ή γραπτά, με επιστολές ή με τον λόγο τους αναγορεύτηκαν σε “Απολογητές” της πίστης μας.
– Θεολόγοι.
Φυσικά τρεις μόνο κατέχουν αυτόν τον τίτλο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής,  Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως και ο Συμεών ο νέος Θεολόγος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει