Η εικόνα του Αγίου Ανδρέου από την Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Μπάλα στην Μόσχα της Ρωσίας

Κατόπιν αἰτήματος καὶ παραγγελίας τοῦ Ἱδρύματος « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Μόσχας καὶ ὕστερα ἀπὸ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, οἱ εὐλαβέστατες Μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάλα Πατρῶν, ἁγιογράφησαν μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πιστὸ ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνος τοῦ Πρωτοκλήτου ποὺ φυλάσσεται στὸ Νέο Ἱερὸ Ναὸ του, στὴν Πάτρα.

20161130_175743

    Ἡ εἰκόνα παρουσιάζει στὸ κέντρο τὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ἔνθρονο καὶ γύρω ἀπὸ τὴν πανσεβάσμια μορφὴ του, σκηνὲς ἀπὸ τὴν ζωή του, τήν διδασκαλία του καὶ τὸ μαρτύριό του.

 Τὸ πρωτότυπο τῆς εἰκόνος ἔχει ἱστορηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο Μακάριο ἀπὸ τὴν Γαλάτιστα τῆς Μακεδονίας, τὸ ἔτος 1846 καί εἶναι προσφορά στόν Ἱερό Ναό, τῶν αὐταδέλφων Γεωργίου καί Νικολάου Κώνστα Τζώρτζη ἐκ Μακρινίτζης, ὃπως ἀναγράφεται στήν ἀφιερωματική ἐπιγραφή.

Τὴν εἰκόνα παρέλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Μόσχας καὶ μέλη τοῦ Ἱδρύματος ὡς καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ γραφείου τοῦ Ἱδρύματος στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἀπόγευμα τῆς 30ης Νοεμβρίου 2016, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ  Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

  Στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς ἐτελέσθη Δέησις ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε κατάλληλα. Ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη κέρασμα στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὅπου ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ ἡ Ἡγουμένη Μαριὰμ καὶ ἀντιφώνησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος.

 Ἡ εἰκόνα μὲ λιτανευτικὴ πομπὴ μετεφέρθη ἕως καὶ τὰ πρόπυλα τῆς Μονῆς, ὅπου παρεδόθη στά μέλη τοῦ Ἱδρύματος, γιὰ νὰ μεταφερθῇ στὴ πρωτεύουσα τῆς  Ρωσίας Μόσχα καὶ νὰ προσκυνῆται ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ ἀδελφούς μας.

 Ο Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ὃτι ἡ ἱερά αὐτή εἰκόνα θά εἶναι ἓνας ἀκόμη πνευματικός σύνδεσμος τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος γενικώτερα, μέ τήν ὁμόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει