Σύμβαση με Ανάδοχο

20140221_195128

 

Φωτό 1

Από τα αριστερά:

Επιβλέποντας Μηχανικός, Πρόεδρος Εκκλ. Συμβουλίου,Ανάδοχος έργου

 

 

 

20140221_195223

 

Φωτό 2

Το Εκκλησιαστκό Συμβούλιο με τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο Έργου

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει