Ιερά Μητρόπολις Πατρών

stavd

Σύντομον ιστορικόν

Ἱδρυτής καί εὐαγγελιστής τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος, ὁ ὁποῖος καί ἐμαρτύρησε στόν τόπο, ὅπου σήμερα ὑψώνονται οἱ δύο περικαλλεῖς πρός τιμήν του Ναοί.

Βαθμιαίως ἀναπτύσσεται ὁ Χριστιανισμός, ἐνῶ  ὑποχωρεῖ ἡ εἰδωλολατρική θρησκεία σύμφωνα μέ σχετικές μαρτυρίες καί εὑρήματα. Ἀπό τά τέλη τοῦ Γ΄ αἰῶνος μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξη Ἐπισκόπου Πατρῶν. Τόν Η΄ αἰῶνα ἡ Ἐπισκοπή Πατρῶν ἀνυψώνεται σέ Ἀρχιεπισκοπή καί κατά τάς ἀρχάς τοῦ ἑπομένου αἰῶνος σέ Μητρόπολη Παλαιῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος μέ ἐξαίρεση τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας 1205 – 1267, ὁπότε οἱ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐκδιώκονται.

Μέ Βασιλικό Διάταγμα τοῦ 1833 ἡ Πάτρα ἀπετέλεσε Ἐπισκοπή μέ τόν τίτλο Ἀχαΐας καί προσαρτήθηκε σ’ αὐτήν καί ἡ Ἐπισκοπή Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπό τό 1852 ἀπετέλεσε ἀνεξάρτητη Ἐπισκοπή. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύεται ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν καί Ἠλείας, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τό ἔτος 1901. Τό ἔτος αὐτό ἀπεκόπη ἡ Ἠλεία καί παρέμεινε ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν, ἡ ὁποία ἀπό τό ἔτος 1915 ὀνομάζεται Μητρόπολις Πατρῶν.

Τηλεφωνικόν Κέντρον: 2610-320.602
Fax: 2610-279.533.
Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: www.i-m-patron.gr
Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: (e-mail) i-m-patron@otenet.gr

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος (20-2-2005).

Αποτέλεσμα εικόνας για ο πατρων χρυσοστομοςΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Χρῖστος Σκλήφας) ἐγεννήθη στό χωριό Λουκᾶ Μαντινείας τό ἔτος 1958. Ὁ πατέρας του, Εὐθύμιος Σκλήφας ἦτο Ἱερεύς. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Τριπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχρημάτισε Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὑπηρέτησε ὡς Δάσκαλος στήν Δημοτική Ἐκπαίδευση, ὡς Καθηγητής στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Τριπόλεως καί ἐπί δεκαεπτά ἔτη ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας. Παραλλήλως μέ τά ἐν Τριπόλει καθήκοντά του διατέλεσε διαδοχικῶς Κωδικογράφος, Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου καί Μοναχικοῦ βίου, Β΄ Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μητροπολίτης Πατρῶν ἐξελέγη στίς 19 Φεβρουαρίου 2005 καί ἐχειροτονήθη τήν ἑπομένη, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν. Ἐνθρονίστηκε στήν Πάτρα στίς 2 Ἀπριλίου 2005. 

Ἑορτάζει στίς 27 Ἰανουαρίου (Ἑορτή Ἀνακομιδῆς  τῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Ἕδρα: Πάτραι, ὁδός Βότση 34, Τ.Θ. 3155,  Τ.Κ. 26221

Βοηθός Ἐπίσκοπος: Ὁ Κερνίτσης κ. Χρύσανθος (13.10.2014).

 Ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος (κατά κόσμον Γεράσιμος) Στελλᾶτος γεννήθηκε τό ἔτος 1952 εἰς Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἱερατικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.  Τό ἔτος 1975 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό 1982 Πρεσβύτερος ἀπό τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Πατρῶν κυρόν Νικόδημον (Βαλληνδρᾶν), ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

 Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νικόδημος τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα Χρύσανθος, πρός τιμήν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος, ἀρχιδιάκονος τοῦ ὁποίου εἴχε χρηματίσει ὁ Μητροπολίτης Νικόδημος. Διετέλεσεν ὑπεύθυνος τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν. Ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγητής Θεολόγος εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν.  Προσέφερεν τάς ὑπηρεσίας του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πατρῶν ὡς Διευθυντής τῶν Μ.Μ.Ε. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὡς Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος, ὡς Πνευματικός καί Ὑπεύθυνος Ἐφημέριος τοῦ ΑΤΕΙ Πατρῶν καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Μεσσάτιδος.

Ἔλαβε τό παράσημον τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, διά τήν συμμετοχήν του εἰς ἀνθρωπιστικάς ἀποστολάς.  Εξελέγη Βοηθός Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κερνίτσης από το Σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκλησίας της Ελλάδος την 10η Οκτωβρίου 2014. Χειροτονήθηκε την 13η Οκτωβρίου 2014 στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Ο Θεοφιλέστατος εορτάζει την 19η Μαρτίου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας.