Επικοινωνία

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

1. enoriaprodromou@gmail.com

2. apostdimitrop@yahoo.gr

3.agiosioanniskatoachaias@gmail.com

 

 

Στα Τηλέφωνα
1.Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου:  2693022866
2.Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού: 2693025174
3.Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής: 2693022107
4. Προϊσταμένου Ενορίας: 2693024386 & 6936829378
=============
Στο Τηλεομοιότυπο (Fax): 2693022818