« Γερβάσιος Παρασκευόπουλος Ὁ πνευματικός πατήρ καί φωστήρ τῶν Πατρῶν»

  Αρχιμανδρίτης_Γερβάσιος_Παρασκευόπουλος     Πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν κατέκλυσε κατά τό διήμερο 29 καί 30 Ἰουνίου, τόν χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων στά Συχαινά τῶν Πατρῶν, ὃπου εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, προκειμένου νά τιμήσῃ τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ἀλλά καί τήν μνήμη τοῦ ἀοιδίμου πνευματικοῦ πατρός καί διδασκάλου τῶν Πατρῶν, Γερβασίου τοῦ Παρασκευοπούλου, ὁ ὁποῖος σάν αὐτήν τήν ἡμέρα ἒφυγε γιά τόν οὐρανό τό ἒτος 1964.  Ἡ παρουσία του ὁλοζώντανη στήν Πάτρα, στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὂχι μόνο ἐκείνων πού ζοῦν, μαθητῶν καί μαθητριῶν του, πνευματικῶν του τέκνων, ἀλλά καί τῶν νεωτέρων, τῶν σημερινῶν Πατρινῶν.  Τά σημεῖα τῆς ἁγιότητος τοῦ «Παππούλη» τῶν Πατρῶν, πλεῖστα ὃσα, ἡ παρρησία του μεγάλη πρός Θεόν ἐν ὃσῳ ἀκόμη ζοῦσε στόν κόσμο αὐτό, περισσότερα ὃμως μετά τήν κοίμησή του. Τό ἒτος 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἒκαμε τήν ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων του, παρουσίᾳ πολλῶν Ἀρχιερέων, πλήθους Ἱερέων, Διακόνων καί Μοναχῶν καί χιλιάδων εὐσεβῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν ἱερῷ πνευματικῷ συγκλονισμῷ ἐκραύγαζαν «Ἃγιος, Ἃγιος, Ἃγιος».  Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐστάλη ὁ Φάκελλος συμπεπληρωμένος στήν Ἱερά Σύνοδο πρός ἁγιοκατάξη τοῦ ἡγιασμένου Ἱερέως καί ἐκεῖθεν ἀπεστάλη εὐλαβῶς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διά τήν τελική ἀπόφαση.

DSC_5585φέτος ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ στίς ἱερές ἐκδηλώσεις, ἦτο ἀθρόα καί συγκινητική. Τήν παραμονή 29.6.2020, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν ὁποῖο ὡμίλησε ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν. Ἀνήμερα στόν Ὂρθρο, στήν Θεία Λειτουργία καί στόν Μεθέορτο Ἑσπερινό, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν κλήση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπό τόν Κύριο καί στά σωτήρια ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς κλήσεως. Στή συνέχεια ἀνεφέρθη μέ λόγια συγκινητικά στήν ζωή καί στήν κλήση ἀπό τόν Θεό γιά διακονία στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου, σημειώσας ἰδιαιτέρως ὃτι ἡ Ἀποστολική πόλις τῶν Πατρῶν, ἒχει ἐξαιρέτως εὐλογηθῆ ἀπό τόν Θεό, ἐν προκειμένῳ καί μέ τήν παρουσίᾳ, τίς εὐχές καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἡγιασμένου Γέροντος π. Γερβασίου. Ἂς κρατήσωμε αὐτή τήν ἱερά παρακαταθήκη πού παρελάβαμε ἀκεραία καί τήν λαμπάδα ἀναμμένη, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τό βράδυ στό αἲθριο τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, παρουσίᾳ πλήθους Λαοῦ, μίλησε ὁ Πρωτ. π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος, μέ θέμα: «Περί τῆς Θείας Λειτουργίας».      

Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφίες από την πανήγυριν του Αγίου μας

Εσπερινός Παραμονής, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκλησις

Στην συνέχεια περισσότερες

Συνέχεια ανάγνωσης

Ο πανηγυρικός εορτασμός του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στην Ενορία μας

 Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσαμε στην Ενορία μας το Γενέσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, προστάτου και πολιούχου μας.

Οι ιερές ακολουθίες έγιναν και εφέτος στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, αφού ο νέος Ιερός Ναός του πολιούχου μας δεν είναι ακόμα έτοιμος. Πιστεύουμε -πάντα πρώτα ο Θεός- του χρόνου να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την ημέρα στον περικαλή Ναό του Αγίου μας (στο ημιυπόγειο τμήμα του).

Στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής, χοροστάτησε και μίλησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Στό κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος ανεφέρθη στο γεγονός της θαυμαστής γέννησης του Τιμίου Προδρόμου. Ο Θεοφιλέστατος τόνισε επίσης την αξία που έχει στη ζωή του χριστιανού: α) η ακράδαντη πίστη προς τον Παντοκράτορα Θεό, β) η απόλυτη εμπιστοσύνη μας προς τον Πανάγιο λόγο Του και 3) η εγκάρδια προσευχή που γίνεται μέσα στο πνεύμα του “γεννηθήτω το θέλημά Σου” όπως ο ίδιος ο Θεάνθρωπος μας δίδαξε.

Ανήμερα χοροστάτησε στον Όρθρο και προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Ο Σεβασμιώτατος  στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή θαυμαστή σύλληψη καί γέννηση τοῦ Προδρόμου, στό χάρισμα τῆς Προφητείας, τό ὁποῖο εἶχε ἐνῶ ἀκόμα ἦτο ἒμβρυο στήν κοιλία τῆς Ἐλισάβετ καί στή σημασία τῆς διδασκαλίας τοῦ Τιμίου Προδρόμου διαχρονικά. Ἐπίσης ἀνεφέρθη στό ὃτι ὁ ἂνθρωπος εἶναι ζωή ἀπό τήν στιγμή πού συλλαμβάνεται στήν κοιλία τῆς μητέρας του καί διά τοῦτο πρέπει νά τυγχάνῃ σεβασμοῦ, τονίσας ἰδιαιτέρως ὃτι ἡ ἒκτρωση συνιστᾶ φόνο.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ομίλησε γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ  μας καί εὐχήθηκε τόσο στόν Προϊστάμενο π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, ὃσο καί στούς ἂλλους Ἱερεῖς, αλλά καί στόν Λαό τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ὑγεία καί πᾶσαν εὐλογία παρά Κυρίου. Ευχήθηκε δε σύντομα νά στεγασθεί ἡ εὐλάβεια τῶν κατοίκων τῆς πόλεως στόν νέο Ναό τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Σωτῆρος.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ορθοδοξία και Σύνοδος της Λυών(1274)

(Απόσπασμα Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἄθως, ὅρος τὸ Ἅγιον», τοῦ Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς Νικηφόρου)
Ὁ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1282) ἐλευθέρωσε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους καὶ κατέλυσε τὴν Λατινοκρατία στὴν Ἀνατολή. Ὁ ἐκδιωχθείς ὅμως λατίνος αὐτοκράτορας ποὺ εἶχε καταφύγει στὴ Δύση προσπάθησε νὰ συνεννοηθεῖ καὶ νὰ πείσει τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Μιχαὴλ βλέποντας τὴν κίνηση αὐτὴ καὶ γνωρίζοντας τὰ κατακτητικὰ σχέδια τοῦ βασιλείου τῆς Σικελίας, θεώρησε ὅτι θὰ ἀποσοβοῦσε τὸν κίνδυνο αὐτὸ καὶ θὰ ὠφελοῦνταν στὴν προσπάθειά του γιὰ βελτίωση τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας στὰ Βαλκάνια, μὲ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ἦλθε, λοιπόν, σὲ συνεννόηση καταρχὴν μὲ τὸν Πάπα Οὐρβανὸ (Κλήμεντα Δ΄) καὶ κατόπιν μὲ τὸν Πάπα Γρηγόριο Ι΄.
Συνέταξε ἱστορικοδογματικὸ τόμο τὸ 1273 ἀναφερόμενο στὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸν ὁποῖο ἀπέστειλε σὲ ὅλους τούς ἐπισκόπους καθὼς καὶ στοὺς ἁγιορεῖτες. Σ΄ αὐτὸν ἀνέλυε τοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν τὴν ἕνωση.
Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1274 συνῆλθε ἡ σύνοδος στὴν Λυὼν κατὰτὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν· ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία εἰσήγαγε τὸ Filioque καὶ παραδέχθηκε τὸ πρωτεῖο καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα, δηλαδὴ ὑποδουλώθηκε στὸν Πάπα.
Συνέχεια ανάγνωσης