Ἱερά Παράκληση – ἐνημερωτική ὁμιλία γιά τά θέματα τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογενείας,

Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς μητέρα φιλόστοργη προσεύχεται γιά τά παιδιά της καί δέεται μετά δακρύων γιά τόν φωτισμό καί τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση.

Στό πλαίσιο αὐτό, λοιπόν, σᾶς προσκαλοῦμε σέ σύναξη προσευχῆς καί ἐνημέρωσης πάνω στά θέματα Γάμου καί Οἰκογενείας καί μάλιστα λόγῳ τῆς ἐπικαιρότητος τοῦ πρός ψήφισιν, δηλαδή, νομοσχεδίου, περί τοῦ λεγομένου «γάμου» ὁμοφυλοφίλων, περί τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία ἐγνώρισε, μέ πολλούς τρόπους μέχρι τώρα, στά παιδιά της τίς θέσεις της, μέσα ἀπό τήν βαθειά της ἀγάπη καί τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον γιά τήν σωτηρία μας.

Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Άνδρέου, τήν Κυριακή, 11.2.2024 καί ὣρα 6 τό ἀπόγευμα, στήν Ἱερά Παράκληση πού θά τελέσωμε καί ἐν συνεχείᾳ στήν ἐνημερωτική ὁμιλία πού θά κάνωμε, γιά τά θέματα τοῦ Γάμου καί τῆς Οἰκογενείας, ὃπως τά ὃρισε ὁ Θεός καί θά ἐκφράσωμε τίς τοποθετήσεις μας, ἐπί τοῦ πρός ψήφισιν γνωστοῦ Νομοσχεδίου.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η ομοφυλοφιλία υφίσταται ως γάμος;

Στην σημερινή κυρίως εποχή ο άνθρωπος, καθώς όλο και περισσότερο απομακρύνεται από τον Θεό, έχασε το πρόσωπό του, την προσωπικότητά του και κατήντησε ένα ον απρόσωπο, ένα νούμερο, ένα ρομπότ, μαζοποιήθηκε και από την προσωπική ζωή πέρασε στον ατομισμό. Από την πνευματική ζωή μεταπήδησε στην σαρκική και ηδονική. Από την ελευθερία πέρασε στην δουλεία –«πας ο ποιων την αμαρτίαν δούλός εστιν της αμαρτίας» (Ιωάν. 8, 34)– η στην αυθαιρεσία, από την αγάπη στο μίσος, από το λογικό στο παράλογο, από το φυσιολογικό στο παρά φύση και από την κοινωνία στην τραγική και θανατηφόρο μοναξιά. Κι αυτό γιατί το πρόσωπο, ως φορέας του λογικού, του βουλητικού και της ελευθερίας, σχετίζεται με τον Δημιουργό του Θεό, με τον συνάνθρωπο και την κτίση. Οι σχέσεις αυτές ορίζουν την έννοια του προσώπου και αναδεικνύουν τον άνθρωπο σε προσωπικότητα.

    Ο αγώνας αυτός του ανθρώπου για υπέρβαση της ατομικότητος δικαιώνεται μέσα στο μυστήριο του γάμου. Εκεί δίνεται η δυνατότητα της υπερβάσεως του ατομισμού και του εγωκεντρισμού. Εκεί πραγματοποιείται η αγαπητική κοινωνία των δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός, μέσα από την κατάργηση της ατομικότητός τους. Άλλωστε, την ρίζα του γάμου βρίσκουμε στην Γένεση, εκεί όπου φανερώνεται η υπέρβαση της θλίψεως και της μοναξιάς και η πραγματοποίηση της κοινωνίας και συνεργασίας: «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον• ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ᾽ αυτόν […] άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (Γεν. 2, 18. 1, 27). Δεν ομιλεί εδώ ο Θεός για άλλες ανάγκες, σαρκικές, υλικές κ.λπ., αλλά για την υπέρβαση της ακοινωνησίας και της αποξενώσεως. Ούτε δημιούργησε δύο ανθρώπους του ιδίου φύλου, για να επιτευχθεί αυτή η υπέρβαση, αλλά δημιούργησε άνδρα και γυναίκα.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πατρών Χρυσόστομος: «Συγχώρεσέ μας, αοίδιμε Κολοκοτρώνη»

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου ἐλευθερωτοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιστρατήγου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 181 ἐτῶν, ἀπό τήν κοίμησή του, ἐτελέσθη τήν Κυριακή 4.2.2024, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εἶπε, μεταξύ τῶν ἂλλων:

«…Νά σοῦ ζητήσωμε συγγνώμη, μεγάλε Ἀρχιστράτηγε, γιατί μᾶς παρέδωσες μιά Πατρίδα ἐλεύθερη καί μεῖς τήν καταντήσαμε καί πάλι σκλάβα στά πάθη μας καί στούς ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν.

● Μᾶς ἂφησες κληρονομιά μεγάλη καί μεῖς τήν σπαταλήσαμε καί γίναμε, «τῶν εὐρωπαίων περίγελως καί τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι» (Παλαμᾶς).

● Μᾶς ἒδωσες ἓνα τόπο ποτισμένο μέ αἷμα καί θυσίες ἡρώων καί ἁγίων καί μεῖς ἀσεβήσαμε στά κόκκαλά τους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με το νομοσχέδιο του γάμου και της τεκνοθεσίας ομοφυλοφίλων

Αδελφοί μου. 

Ὅπως ἔχετε ἐνημερωθῆ, μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, δηλαδή τήν 23η Ἰανουαρίου 2024, συνῆλθε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά μελετήση τό θέμα πού ἀνέκυψε στίς ἡμέρες μας, δηλαδή τήν θέσπιση τοῦ «πολιτικοῦ γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ ὅλες τίς συνέπειες πού ἐπιφέρει αὐτό στό οἰκογενειακό δίκαιο.

Ἡ Ἱεραρχία συζήτησε ἐπαρκῶς τό θέμα αὐτό μέ ὑπευθυνότητα καί νηφαλιότητα, ἀποδεικνύοντας γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἑνότητά της, καί στήν συνέχεια ὁμόφωνα ἀποφάσισε τά δέοντα πού ἔχουν ἀνακοινωθῆ.

Μιά ἀπό τίς ἀποφάσεις πού ἔλαβε εἶναι νά ἐνημερώση τό πλήρωμά της, τό ὁποῖο θέλει νά ἀκούση τίς ἀποφάσεις της καί τίς θέσεις της. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό, ἡ Ἱεραρχία ἀπευθύνεται πρός ὅλους ἐσᾶς, γιά νά διατυπώση τήν ἀλήθεια γιά τό σοβαρό αὐτό θέμα.

1.Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, διά μέσου τῶν αἰώνων, εἶναι διπλό, δηλαδή θεολογικό, μέ τό νά ὁμολογῆ τήν πίστη της, ὅπως τήν ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί τήν ἔζησαν οἱ Ἅγιοί της, καί ποιμαντικό, μέ τό νά ποιμαίνη τούς ἀνθρώπους στήν κατά Χριστόν ζωή.

Αὐτό τό ἔργο της φαίνεται στήν Ἁγία Γραφή καί στίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες θέσπισαν ὅρους γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἱερούς κανόνες, πού καθορίζουν τά ὅρια μέσα στά ὁποῖα πρέπει νά κινοῦνται ὅλα τά μέλη της, Κληρικοί, Μοναχοί καί Λαϊκοί.

Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία ποιμαίνει, δηλαδή θεραπεύει τίς πνευματικές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, ὥστε οἱ Χριστιανοί νά ζοῦν σέ κοινωνία μέ τόν Χριστό καί τούς ἀδελφούς τους, νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν φιλαυτία καί νά ἀναπτυχθῆ ἡ φιλοθεΐα καί ἡ φιλανθρωπία, δηλαδή ἡ ἰδιοτελής, φίλαυτη ἀγάπη νά γίνη ἀνιδιοτελής ἀγάπη.

Συνεχίστε την ανάγνωση

   ΣΥΝΑΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΒΑΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ευλογία Βασιλόπιτας, Ύμνοι από την ακολουθία του Αγίου και Ομιλία του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίου π. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
              Στην Ενορία μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια (47 ολόκληρα χρόνια!),  μεταξύ των άλλων Ποιμαντικών διακονιών, υπάρχει και η «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ». Σε αυτήν οι Χριστιανοί μας, κατηχούνται στην Ορθόδοξη Πίστη και Ζωή, και βιώνουν την εν αλλήλοις αγάπη ως μέλη της αυτής Εκκλησιαστικής Κοινότητος.
Την παρελθούσα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, η «ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ» ήταν αφιερωμένη στον νέο-ανακηρυχθέντα άγιο της Πάτρας, τον Άγιο Γερβάσιο τον θαυματουργό, ο οποίος πρόσφατα (16/11/2023) μετά από ενέργειες του Σεπτού ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και σχετικής αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατετάγη από τον Παναγιώτατο και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, στας Δέλτους των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
 Η Σύναξή μας εξελίχθηκε ως εξής:
Μετά την ακολουθία του Εσπερινού, ο π. Κύριλλο ευλόγησε την Βασιλόπιττα, ευχόμενος στους Ενορίτες που κατέκλισαν τον Ιερό Ναό μας, τα δέοντα για την νέα χρονιά 2024.
Κατόπιν αποδόθηκαν σε ειρμολογικό και στιχηραρικό βυζαντινό μέλος, ύμνοι της ακολουθίας του Αγίου Γερβασίου από 11/μελή χορό ιεροψαλτών, μελών και φίλων της ενορίας καθώς και μελών των κατηχητικών σχολείων της ενορίας.
Στην συνέχεια ο π. Κύριλλος, ομίλησε με γλαφυρό και εμπεριστατωμένο λόγο για την ζωή και την διδασκαλία του πνευματικού του πατρός, του Αγίου Γερβασίου.  Παρουσίασε την ζωή του Αγίου από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Ανέδειξε κυρίως τον κατ΄ επίγνωση ζήλο του Αγίου, την απόλυτη υπακοή και προσήλωσή του στην Αγία Γραφή και την Ιερά Εκκλησιαστική μας Παράδοση, την αγάπη του στις Ιερές ακολουθίες και γενικότερα την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, την αγάπη του για τον άνθρωπο και μάλιστα τον πονεμένο και κατατρεγμένο, τον πτωχό και τον διωκόμενο και τέλος την θυσιαστική αγάπη του Αγίου Γερβασίου για όλους τους νέους και τις νέες της εποχής του. Η ομιλία του π. Κυρίλλου επισφραγίσθηκε και θερμή ικετήριο προσευχή προς τον Άγιο Γερβάσιο, όπως πρεσβεύσει προς Κύριον τον Θεόν ημών, υπέρ πάντων ημών.
Στο τέλος όλοι μας προσκυνήσαμε άγιο λείψανο του Αγίου Γερβασίου που μας εκόμισε από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Πατρών ο π. Κύριλλος και λάβαμε τις ευλογίες που μας έφερε από το Μοναστήρι, το μεγάλο αυτό δημιούργημα της αγάπης του για τον Θεό και τον άνθρωπο! 
Τον πατέρα Κύριλλο για τον κόπο και την ωφέλιμη ομιλία του, Την Καθηγουμένη Μαριάμ και τις αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου για τις ευλογίες, θερμώς ευχαριστούμε.

 

 

Συνεχίστε την ανάγνωση